Начало > Помощен център > Други > Диагностика на мрежова свързаност с командата traceroute

Диагностика на мрежова свързаност с командата traceroute

Помощен център

Диагностика на мрежова свързаност с командата traceroute

Трябва ли да се свържа с моята хостинг компания?

Има моменти, когато изглежда, че вашият сайт работи бавно. Бавното време за реакция на сайта показва проблем. Първото предположение на клиентите в повечето случаи е, че хостинг сървъра е претоварен и те се обаждат на техническа поддръжка.

Много пъти служителят от поддръжката ще поиска информация от командите ping и traceroute, които обаче трябва да се изпълнят от компютъра на клиента.

Следвайки инструкциите клиентите изпълняват командите, копират резултите и ги изпращат на поддръжката, тъй като на пръв поглед информацията е почти неразбираема.

В тази статия ще ви покажем какво означава информацията от изхода на командата traceroute (tracert в Windows OS) и как да се разчита. Екипирани с тази информация при забавяне на сайта вие ще може първо да изпълните командата, да разчетете информацията в отговора и ще знаете дали е необходимо да се свързвате с техническа поддръжка на хостинг компанията.

Как функционира traceroute

Всеки път, когато компютърът се свързва с уебсайт, пакетите с информация изминават пътя между няколко точки.

Сигналът тръгва от локалния рутер (маршрутизатор) в дома или в бизнеса офиса, след това се пренасочва към вашия интернет доставчик, а след това към основните интернет мрежи. Там може да има няколко разклонения, докато достигне локалната мрежа на хостинг компанията и накрая до конкретния уеб сървър.

Traceroute показва пътя, който изминава сигналът, докато пътува през интернет от вашия компютър към сайта. Също така показва времето за отговор при всяко спиране по маршрута. Ако има проблем със забавяне на връзката (латентност), резултата от командата ще се отрази в тези времена. По този начин вие ще може да определите кое от спиранията (популярни като hop/s) по маршрута причинява забавянето (прекъсването) на връзката.

Какво означава информацията в traceroute

След като стартирате traceroute, командата записва информация в терминала докато следва маршрута:

Резултат от изпълнение на командата traceroute

Както можете да видите, има няколко редове, разделени в колони в отчета. Всеки ред представлява hop по маршрута. Може да си го представите като точка за регистрация, където сигналът получава информация за следващото направление.

Всеки ред е разделен на пет колони:

Таблица с колони в резултата на traceroute

Нека разгледаме всяка част поотделно:

Hop#RTT1RTT2RTT3Домейн/IP адрес
786ms77ms100ms184.105.223.253
  • Пореден номер на hop - цифрите в първата колона показват поредния номер на hop-а в маршрута.
  • RTT колони - Следващите три колони показват времето в милисекунди за обратно пътуване (round trip time, RTT) на пакетите с информация, за да стигнат до тази точка и да се върнат в компютъра. Има три колони, защото traceroute изпраща три отделни сигнални пакета за по-висока достоверност на резултата от командата.
  • Домейн/IP адрес - последната колона посочва домейна (ако е наличен) и IP адреса на маршрутизатора.

Проверка времето на всеки hop

Времето, посочено в колоните за RTT, е основното нещо, което искате да разгледате при оценката на информацията от traceroute. Постоянното време е показател за стабилна връзка. Възможно е да има специфичен hop с увеличено време на забавяне (латентност), но това може да не означава, че има проблем. Време над 150ms се счита за забавяне и логично големите цифри означават проблем.

Увеличаване на латентността в края

Ако забележите внезапно увеличение на времето при даден hop и това забавяне продължава да се увеличава до местоназначението, това означава, че проблемът започва от hop-а с първото рязко забавяне (в графиката това е hop 4). Това може да причини загуба на пакети и в информацията да забележите звездички (*):

Висока латентност в края на връзката

Висока латентност в средата

Ако има записан hop със забавяне, но времето на следващия hop отново намалява, това означава, че маршрутизаторът на дългия hop поставя по-нисък приоритет на сигнала. Този тип записи не означават проблем:

Висока латентност в средата на връзката

Постоянна висока латентност в средата

Ако видите скок на времето при даден hop, но времената останат почти постоянни в останалата част от отчета, това не показва проблем:

Постоянна висока латентност в средата на връзката

Висока латентност в началото

Отчитането на висока латентност в първите няколко hop-а показва евентуален проблем на нивото на локалната мрежа. Рестартирайте локалния рутер и ако няма промяна, проблемът трябва да се отнесе към администратора на локалната интернет мрежа.

Забавяне (timeouts) в началото

Ако има забавяне в рамките на първия или втория hop, но останалата част от отчета премине нормално, не се притеснявайте. Напълно възможно е устройството да не отговаря на traceroute заявките.

Забавяне (timeouts) в края

Закъсненията (timeouts) в края могат да възникнат поради редица причини. Не всички те обаче показват проблем.

  • Защитна стена на местоназначението може да блокира заявките, но сайта да е все още достъпен при нормална HTTP заявка. Това не трябва да засяга нормалната връзка;
  • Заявката от вашия компютър достига до местоназначението, но не може да върне сигнала обратно до вашия компютър. Това не трябва да пречи на нормалната свързаност;
  • Сигналът не достига местоназначението (хостинг сървъра) в рамките на 30 hop-a (over a maximum of 30 hops).

Кога да се свържа с моята хостинг компания?

След като изпълните командата и намерите hop, който изглежда проблемен трябва да определите местоположението му. Той може да е във вашата локална мрежа, в мрежата на вашия интернет доставчик, някъде по маршрута или в мрежата на доставчика на хостинг услуги.

  • Първият hop е във вашата собствена мрежа;
  • Следващият hop е вашият интернет доставчик;
  • Последните няколко (2-3) hop-а вероятно са под контрола на доставчика на хостинг услуги. Ако проблемът е там трябва да се свържете с техническа поддръжка, да им изпратите копие от отчета и те ще извършат необходимата диагностика и корекции;
  • Ако е навсякъде преди това, проблемът е просто по маршрута и не е в контрола нито на вашия интернет доставчик, нито на вашия хостинг доставчик.

Следваща стъпка е да опитате да достъпите сайта през прокси сървър, за да се уверите, че от други интернет мрежи сайтът е достъпен и работи коректно.