Начало > Помощен център > Други > Диагностициране на мрежови проблеми с MTR

Диагностициране на мрежови проблеми с MTR

Помощен център

Диагностициране на мрежови проблеми с MTR

В тази статия ще покажем начина, по който можете да генерирате MTR рапорт. MTR е мощен инструмент, който анализира трафика между два IP адреса, като позволява на системните администратори бързо и точно да локализират причините за липса на комуникация между две дестинации.

Може да свалите MTR софтуера за Windows от следния линк:

http://sourceforge.net/projects/winmtr/?source=typ_redirect

След като свалите архива със софтуера, е необходимо да го разархивирате в отделна директория:

Разархивиране на изтегления файл

След разархивиране, за да стартирате софтуера, трябва да отворите WinMTR като администратор, както е показано на изображението:

Линк Run as administrator в меню

При стартиране на софтуера ще се покаже началният прозорец:

Начален изглед на MTR софтуер

За да генерирате рапорт за връзката между вас и отдалечен хост (сървър), е необходимо да въведете IP адреса или името на хоста в полето Host.

С кликане на бутона Start ще започне генерирането на рапорта:

Генериране на рапорт с натискане на бутона Start

При генерирането на рапорта ще видите списък от IP адреси, през които минава трафика между вашия компютър и заявената дестинация:

 • Loss% - това е процента изгубени пакети.
 • Sent - брой изпратени пакети.
 • Recv - брой получени пакети.
 • Best - най-краткото време, за което един пакет е достигнал дестинацията си.
 • Avrg - средното време за пристигане на пакетите.
 • Worst - най-дългото време за пристигане на един пакет.
 • Last - времето за пристигане на последния изпратен пакет.

Допълнителни опции:

От секцията Options, на началния екран, можете да променяте следните стойности:

Настройки в секция Options на MTR

 • Interval (sec) - времеви интервал, през който да се изпращат пакетите.
 • Ping size(bytes) - размер на пакетите.
 • Max. host in LRU list - максимален брой на хостове между вас и дестинацията.
 • Resolve names - ако тази отметка е включена ще се визуализират имената, на които отговарят съотвените IP адреси.

След приключване на рапорта, може да запишете данните в текстов файл с бутона Export TEXT и да ги изпратите по имейл на support@icn.bg, за да може отдел Техническа поддръжка да анализира информацията.