Начало > Помощен център > Други > Как да направим screenshot?

Как да направим screenshot?

Помощен център

Как да направим screenshot?

Понякога се налага да снимаме съдържанието на екрана докато сърфираме в интернет или работим с компютърна програма. В тази статия ще ви покажем няколко лесни начина за създаване на подобни изображения, популярни като screenshots.

Изборът на подобни програми е изключително голям и някои от тях предоставят опции за обработка на сниманото изображение от класа на полупрофесионалните редактори на растерни изображения - изрязване, поставяне на бележки, обработка на цветове, замъгляване на селектирана област и др.

Създаване на screenshot в Windows 10

Създаване на screenshot с функцията PrintScreen

Ще започнем с най-популярното приложение от този клас - PrintScreen в Windows OS.

При натискане на клавиша PrtSc снимка на текущото съдържание на целия екран се запазва в клипборда (временната памет) на компютъра. За да запазите изображението, трябва да го поставите (Paste) във файл на текстов процесор като Micrsoft Word, Google Docs, OpenOffice Writer и други програми от този клас, като кликнете с десен бутон в полето на процесора и от менюто изберете Paste или въведете клавишната комбинация Ctrl + v.

Ако колеги от отделите Tехническа поддръжка или Плащания ви помолят за screenshot от вашия компютър може да го направите по някой от следните начини.

Копиране на screenshot в имейл клиент

Натиснете клавиша PrtSc, за да запазите изображението в клипборда.

Отворете интерфейса за изпращане на ново писмо в мейл клиент като Outlook, Thunderbird, Mac Mail или уебмейл клиента Roundcube в cPanel.

Кликнете в прозореца, в който пишете писмото, и поставете (копирайте) изображението с клавишната комбинация Ctrl + v или кликнете в прозореца с десен бутон на мишката и в менюто кликнете Paste:

копиране на screnshot в мейл клиент

Трябва обаче да сте сигурни, че е активна опцията за изпращане на писма в HTML формат.

Създаване на screenshot с програмата Snip & Sketch

Операционната система Windows съдържа още един инструмент за създаване на screenshots - Snip & Sketch. Той предоставя повече възможности за управление и редактиране на изображението.

За да достъпите програмата, изберете иконата Search в долния ляв ъгъл на екрана, въведете snip и кликнете линка Snipping Tool:

достъп до Snipping Tool

Може да запазите иконата на приложението в лентата със задачи, за да не го отваряте през Search всеки път, когато желаете да го ползвате. Кликнете с десен бутон и в менюто изберете линка Pin to taskbar:

запазване на икона в taskbar

При кликане на иконата се зарежда прозорец с опции:

основен панел на Snipping Tool

Натиснете линка Mode и изберете една от наличните опции:

избор на вида screenshot в Snipping Tool

 • Free-form Snip - снима произволно избрана на ръка област,
 • Rectangular Snip - снима правоъгълна област, която вие избирате,
 • Window Snip - снима само активния екран,
 • Full-screen Snip - снима целия екран.

От линка Delay може да изберете интервал на забавяне на снимането между 1 и 5 секунди.

От линка Options може да изберете между няколко опции. Препоръчаме да маркирате втората опция Always copy snips to the Clipboard, за да може да поставяте (Paste) изображението в текстов процесор или имейл клиент по показаните по-горе начини:

панел с опции на Snipping Tool

Може също да променяте цвета на селектиращата линия.

За да преминете в режим на снимане, изберете линка New в началния интерфейс на Snip & Sketch. Екрана се замъглява и стрелката на мишката се променя в знак плюс. Кликнете с десния бутон на мишката и изтеглете, за да селектирате област от екрана:

селектиране на област от екрана

След отпускане бутона на мишката в панела на програмата се зарежда записаното в клипборда изображение. Ако имате забележки по изображението кликнете линка New отново, за да изберете нова област:

screenshot в панела на Snipping Tool

В прозореца с изображението имате няколко опции за редактиране.

Pen - инструмент за рисуване на ръка, може да избирате между няколко цвята:

инструмент pen в Snipping Tool

Highlighter - може да оцветите текст в изображението:

инструмент Highlighter в Snipping Tool

Eraser - инструмент за изтриване - кликнете върху линията или оцветяването, за да бъдат изтрити:

инструмент Eraser в Snipping Tool

Ако желаете да редактирате снимката в редактор за изображения, натиснете линка Edit with Paint 3D:

редактиране на screenshot в Paint 3D

Една особено полезна опция е възможността изображението да бъде автоматично добавено като прикачен файл в ново писмо в мейл клиента по подразбиране на вашия компютър:

линк за прикачване на screenshot в имейл

Трябва само да въведете имейл адреса, където желаете да изпратите изображението, програмата автоматично попълва темата на писмото Sent from Snipping Tool:

screenshot като прикачен файл в имейл

Накрая, за да запазите снимката като файл, изберете линка Save Snip:

линк за запазване на screenshot в Snipping Tool

Автоматично ще се отвори директорията C:\Users\Admin\Pictures:

избор на файлов формат на screenshot

Може да запазите файла в един от трите най-разпространени графични формата: PNG, GIF и JPG.

Малко неудобства при запазването на снимките е, че програмата не добавя уникални имена на файловете, а всеки файл се запазва с името Capture.JPG и ако вече сте запазили файл, програмата ще предложи да изтрие стария файл, за да запише новия. Затова трябва да променяте името на новия файл, за да не изтриете друг файл със същото име в директорията:

избор на име на screenshot

Може да активирате Snip & Sketch с клавишната комбинация Win + Shift + s, да изберете област от екрана за снимане и изображението ще бъде запазено в клипборда, откъдето може да го поставите в редактор или мейл клиент:

активиране на Snip & Sketch с клавишна комбинация

Създаване на screenshot в Mac OS X

На Mac OS X компютрите няма PrintScreen бутон за снимане на екрана, но тази функционалност е имплементирана в операционната система и се достъпва и управлява чрез клавишни комбинации, които ще ви представим в следващите редове.

клавишни комбинации за създаване на screenshot

1. Запазване screenshot на целия екран в Десктоп

Натиснете едновременно клавишите Apple key ⌘ + Shift + 3, както е показано на снимката:

клавишна комбинация за screenshot на целия екран

Screenshot на целия екран ще се запише автоматично като файл на десктопа с име Screen Shot + дата + време:

запазване на screenshot като файл

2. Запазване screenshot на целия екран в клипборда

Натиснете едновременно клавишите Apple key ⌘ + Control + Shift + 3:

клавишна комбинация за запазване на screenshot в клипборда

Изображение на целия екран се запазва в клипборда и трябва да бъде поставено (Paste) във файл, мейл клиент или друга програма.

3. Запазване на избрана област от екрана в Десктоп

Натиснете едновременно клавишите Apple key ⌘ + Shift + 4. Курсорът на мишката ще се промени на + (знак плюс). Кликнете с левия бутон на мишката, задръжте и очертайте областта от екрана, която искате да копирате и пуснете бутона на мишката.

Изображението ще се запази автоматично в Десктоп.

запазване screenshot на област в Десктоп

4. Запазване изображение на активен прозорец от екрана в Десктоп

Натиснете едновременно клавишите Apple key ⌘ + Shift + 4 Курсорът на мишката ще се промени в + (знак плюс).

Натиснете клавиша интервал - знакът + ще се промени в камера.

Кликнете върху прозореца на екрана, който искате да снимате. Изображението ще се запази автоматично на Десктопа.

запазване screenshot на активен прозорец в Десктоп

5. Запазване на избрана област от екрана в клипборда:

Натиснете следните клавиши едновременно Apple ⌘ + Control + Shift + 4. Курсорът на мишката ще се промени в + (знак плюс). Кликнете с левия бутон на мишката, задръжте и очертайте областта от екрана, която искате да копирате и пуснете бутона на мишката.

Изображението трябва да се използва в други приложения.

запазване screenshot на област в клипборда

Създаване на screenshot с програмата Lightshot Screenshot

На вниманието на читателите, които желаят да добавят графични елеметни към създадените изображения, ще представим безплатното приложение Lightshot Screenshot.

Изтеглете приложението от Apple Store, инсталирайте го на компютъра и го стартирайте:

икона на Lightshot Screenshot в Launcher

Икона на Lightshot ще се зареди в лентата със задачи. Кликнете с десния бутон върху нея и в менюто изберете Preferences. В следващия панел може да изберете клавиш от клавиатурата, с който да влизате в режим на снимане - в примера избрахме F9.

настройки на Lightshot

Натиснете клавиша, за да влезете в режим на снимане. Екранът ще се затъмни и курсорът на мишката ще се промени. Кликнете в екрана и очертайте произволна област като задържите бутона на мишката натиснат.

Селекцията не изчезва с пускането на бутона на мишката и може да редактирате границите като внимателно изтегляте крайните линии.

инструменти и управление на Lightshot

Отдясно и отдолу на селектираната област се появяват две ленти с инструменти.

Лявата лента съдържа графични инструменти, цветна палитра и бутон за отмяна на последното действие (Undo).

Лентата под селектираната област служи за управление на създаденото изображение. Ще изброим функциите в тази лента от дясно наляво:

 • премахване на изборажението (знак Х);
 • запазване на изображението като файл (вижте следващата снимка);
 • копиране на изображението в клипборда;
 • принтиране на изображението;
 • качване на изображението в Google Photos (ако имате акаунт в Google);
 • съдържа меню с линкове към сайтове на социални мрежи за споделяне на изображението;
 • качване на изображението на сървърa prntscr.com и достъпване през URL.

При кликане на линка за запазване на изображението се отваря прозорец, в който може да изберете различно име на файла и директория за запазване. По подразбиране изображението ще се запази в директория Pictures с автоматично генерираното име на файла:

запазване на screenshot като файл

Създаване на screenshot в Linux Ubuntu

Нека разгледаме какви възможности ни предоставя Linux Ubuntu за създаване screenshot на екрана.

При натискане на клавиша PrtSc Ubuntu снима целия екран и ни предоставя избор да запазим изображението в клиборда и да го поставим във файл, мейл клиент или друга програма (например Viber или Social Media сайт), или да го запазим като файл:

панел за управление на screenshot

Клавишната комбинация Shift + PrtSc ни позволява да изберем правоъгълна област от екрана, която да запазим по описания горе начин:

screenshot на област от екрана

В списъка по-долу описваме всички възможни команди, които Ubuntu ни предоставя по подразбиране:

клавишни комбинации за screenshot в Ubuntu

 • PrtSc – снима екрана;
 • Alt + PrtSc – снима активния прозорец;
 • Shift + PrtSc – снима област от екрана;
 • Ctrl + PrtSc – запазва изображението на целия екран в клиборда;
 • Ctrl+ Alt + PrtSc – копира активния прозорец в клиборда;
 • Ctrl + Shift + PrtSc – копира избраната област в клиборда.

По подразбиране Ubuntu предоставя достъп до приложението Screenshot през полето за търсене Applications:

достъп до Screenshot в Ubuntu

Screenshot дава достъп до описаните по-горе клавишни команди в графична среда. Кликнете иконата Screenshot, за да се зареди панела на приложението.

панел за управление на Screenshot

В навигационната лента кликнете с десен бутон върху иконата на Screenshot и в менюто изберете линка Lock to Launcher, за да я заключите – така ще имате бърз достъп до приложението.

От радио бутоните изберете областта от екрана – цял екран, активния прозорец или ръчно избрана област, след това може да настроите интервал на забавяне, да снимате курсора на мишката и да създадете граница на изображението.

Натиснете бутона Take Screenshot, за да влезете в режим на снимане. Ако сте избрали настройка за снимане на област, курсорът на мишката ще се промени в знак плюс, за да извършите селекцията:

избор на област от екрана за screenshot

След избиране на областта за снимане се зарежда познатият прозорец за запазване на изображението:

панел за запазване на screenshot като файл или в клипборда

Създаване на screenshot с програмата Shutter

В Ubuntu Repository има голям брой приложения за създаване на screenshots, които може да инсталирате и тествате.

Съвсем накратко ще ви представим Shutter поради големия набор от инструменти, които предоставя за редактиране на изображението.

икона на програмата Shutter

При първото стартиране на Shutter се зарежда прозорец за допълнително автоматично конфигуриране. Изчакайте да завърши процеса и затворете прозореца.

След инсталиране и заключване в навигационната лента натискаме върху иконата на Shutter и се зарежда основния панел за управление:

панел с опции на Shutter преди снимане

При кликане върху бутона Selection избираме/селектираме област от екрана, която желаем да снимаме.

При кликане върху бутона Desktop снимаме целия екран.

При кликане върху стрелката до бутона Window в падащо меню се зарежда списък с всички активни прозорци и менюта. За да снимаме съответния прозорец, трябва да кликнем линка с неговото име.

Избраното изображение се визуализира в панела на приложението, в който имаме на разположение голям брой инструменти за редактиране, повечето от които са стандартни за приложенията от този клас.

Интересна е опцията за създаване на елипсовидни граници с автоматично генерирани нарастващи поредни номера.

Ако сте снимали изображение, в което трябва в определен ред да се извършат определени действия, тази опция може да бъде много полезна за онагледяване на този ред.

Интересна е опцията за скриване на области от изображението чрез пикселизиране вместо масово използваната опция замъгляване (Gaussian blur).

инструменти за редактиране на screenshot в Shutter

Настройки на HTML мейл формат в мейл клиенти

В почти всички мейл клиенти настройката по подразбиране е писмата да се създават в HTML формат. Ще ви покажем откъде може да промените настройката за формат на писмата на някои от най-използваните мейл клиенти.

Thunderbird

Отворете Thunderbird, кликнете иконата хамубургер (три хоризонтални линии една под друга в горния десен ъгъл) > Options и в менюто изберете Options. В панела Options изберете раздела Composition и в секция HTML натиснете бутона Send Options....

В секция Text Format от падащото меню изберете опцията Send the message in both plain text and HTML и кликнете бутона OK, за да запазите промяната:

html настройки в Thunderbird

Outlook

Отворете Outlook и кликнете File > Options. В панела Outlook Options в секция Compose messages от падащото меню изберете HTML и изберете бутона OK, за да запазите промяната:

html настройки в Outlook

Mac Mail

Отворете Mac Mail и кликнете Mail > Preferences. Изберете раздела Composing и от падащото меню изберете опцията Rich Text:

html настройки в Mac Mail

Roundcube

За да активирате HTML настройката на Roundcube за съответния акаунт, трябва да отворите панела Settings > Composing Messages. В полето Compose HTML messages изберете от падащия списък always и кликнете бутона Save, за да запазите промяната:

html настройки в Roundcube

Копиране на screenshot във файл

Натиснете клавиша PrtSc, за да запазите изображението в клипборда.

Отворете текстов процесор като Micrsoft Word (в примера ползваме безплатния процесор WPS Writer) и както в горния пример с копиране в писмо, кликнете с левия бутон в панела на редактора и въведете клавишната комбинация Ctrl + v или кликнете с десен бутон на мишката в редактора и в менюто кликнете линка Paste:

поставяне на screenshot във файл

Допълнителна опция на този инструмент е използване на клавишна комбинация Alt + PrtScn за снимане само на активния прозорец на екрана. Например, ще намалим размера на WPS Writer и натискаме едновременно клавишите Alt + PrtScn:

screenshot на активен прозорец

Ако натиснем само клавиша PrtScn ще снимаме целия екран:

screenshot на целия екран

Запазване на screenshot като файл

Недостатъка на този начин на работа е очевиден - трябва веднага някъде да запазим изображението. За радост има лесен начин да запазим изображението като файл в директория като натиснем клавишната комбинация Win + PrtScn.

Получава се едно леко премигване на екрана и изображението автоматично се запазва в директория C:\Users\Admin\Pictures\Screenshots с името Screenshot, към което се добавя уникален, автоматино нарастващ номер за всеки следващ файл - Screenshot (6).png, Screenshot (7).png.

запазване на screenshot като файл

Този начин на създаване на screenshot копира целия екран и ако имате нужда от малка част от екрана (например само част от навигационната лента) трябва допълнително да редактирате изображението в редактор на растерни изображения.

Надяваме се, че предоставената информация ще ви бъде полезна и ще ви помогне да изберете най-подходящото за вас приложение за създаване на screenshots.