Начало > Помощен център > Други > Създаване на Facebook Pixel

Създаване на Facebook Pixel

Помощен център

Създаване на Facebook Pixel

Замисляли ли сте се какво гледат хората, когато посещават вашия уебсайт, след като видят вашите реклами? Facebook pixel е инструмент за анализ, който ви позволява да намерите отговорите на подобни въпроси. Разберете кои са популярните страници във вашия уебсайт с помощта на Facebook pixel.

С информацията, която Facebook pixel получава, вие ще може да измервате доколко ефективни са вашите рекламни кампании и да използвате тази информация за да:

 • се уверите, че рекламите Ви се показват на точните хора;
 • създавате аудитории;
 • отключите допълнителни рекламни инструменти във Facebook;

Какво е Facebook Pixel?

Facebook Pixel е няколко реда код, които копирате в заглавната секция на уебсайта си. Този код позволява на приложението да получава информация за действията, предприети на вашия сайт, за да направи вашите Facebook реклами по-подходящи за вашата аудитория.

Как работи Facebook Pixel?

 • Инсталиране - инсталирайте Facebook Pixel в кода на вашия уебсайт;
 • Статистика - получавайте полезна информация за посетителите на вашия уеб сайт, като например откъде идва трафикът, от какви устройства, демографска информация...
 • Анализ на поведението - проследете действията, които посетителите предприемат на вашия уебсайт, като покупки, прегледи на страници и други.
 • Създаване на аудитории - създаване на персонализирани и приличащи аудитории, създаване на таргетирани реклами, които комуникират с конкретни аудитории;
 • Настройване на наддаване - използвайте стратегията за офериране с най-ниска цена, за да достигнете до хора, които са по-склонни да предприемат действие, което ви интересува, като например извършване на покупка. Тази стратегия за офериране е най-подходяща за изразходване на вашия бюджет възможно най-ефективно.
 • Преглед на събития - проследявайте събитията на сайта, за да определите оптималните рекламни стратегии.

Facebook pixel ви позволява да следите действията (събития, events), които се случват на вашия уеб сайт в резултат на реклами във Facebook.

Може да поставяте събития на страниците, които имат значение за вашия бизнес. Например можете да видите навигирането на клиентите си от разглеждането на продуктовите страници чак до покупката. Ако проучите всички стъпки по този път може да оптимизирате рекламите си за реализациите (продажбите), които означават най-много за вашия бизнес.

Как се създава Facebook Pixel?

В тази статия ще разгледаме как се създава Facebook Pixel.

Преди да започнете, следните две условия трябва да бъдат изпълнени:

 • Нуждаете се от уебсайт за вашия бизнес;
 • Трябва да може да актуализирате кода на вашия уебсайт;

Следвайте тези стъпки, за да настроите своя Facebook Pixel.

Отворете Events Manager > Pixels.

Изглед на панела Events Manager

На следващата страница Facebook предоставя повече информация за това, което предлага Pixel. Изберете Create a pixel.

Изглед на панела Create a Facebook pixel

Въведете име на вашия Facebook pixel и изберете Create за потвърждение.

Поле за въвеждане име на Facebook pixel

Изберете една от следните опции, за да инсталирате Facebook pixel на уебсайта си.

Опции за инсталиране на Facebook pixel

Има три различни начина, по които можете да инсталирате Pixel на вашия уебсайт.

Свързване с партньорска платформа

От менюто Install Pixel изберете Connect a partner platform, за да видите дали платформата, която използвате, си партнира с Facebook за интеграция на Pixel.

Facebook вече си партнира с някои от най-популярните платформи за създаване на уебсайтове. Изберете вашата платформа за да стартирате автоматично техния процес на настройка.

Списък с партньорска платформа

Може да предложите на Facebook да добави нов партньор ако не виждате в списъка линк към вашата платформа като изберете Request a new partner.

Ръчно инсталиране на Pixel

1. От менюто Install pixel изберете Manually install pixel code yourself.

Настройка за ръчно инсталиране на Pixel

2. Отворете кода на вашия уеб сайт и намерете header (<head></head>) секцията на вашия уебсайт.

3. Копирайте целия код и го поставете в header секцията на вашия уебсайт, в долната част точно над затварящия </head> таг.

Поле за копиране кода на Pixel

4. След това имате възможност да активирате автоматичното разширено съвпадение (automatic advanced matching). С автоматично разширено съвпадение може да изпращате информация на Facebook, която вашите клиенти вече са предоставили на вашия бизнес по време на процеси като плащане (сума за покупка и валута, например). Facebook използва хеширани идентификатори (от съображения за сигурност), за да съчетае по-добре посетителите на вашия уебсайт с потребителите на Facebook, което може да доведе до повече реализации за вашите Facebook кампании и по-голям размер на вашите персонализирани аудитории.

Настройки за активиране на автоматичното разширено съвпадение

5. След като поставите Pixel кодa на уебсайта си, въведете URL адреса на вашия уебсайт и изберете Изпращане на тестов трафик (Send test traffic), за да се уверите, че вашият Pixel работи правилно. Ако индикатора за състояние показва статус Active, правилно сте инсталирали основния Pixel код. Актуализирането на състоянието може да отнеме няколко минути.

Интерфейс за изпращане на тестов трафик

Когато сте готови да продължите, изберете Continue.

6. Имате избор да използвате инструмента за настройка на събития (Use Facebook’s Event Setup Tool) или да инсталирате ръчно кода на събитието (Manually Install Event Code). За този пример избираме ръчно инсталиране кода на събитието.

Изглед на панела за настройка на събития

7. От това меню може да добавите конкретните събития, които искате да прегледате. Към всяко събитие е приложено описание за да изберете това, което най-добре отговаря на вашите бизнес цели. Като пример кликнете Purchase (покупка), за да отворите инструкциите за събитието.

Изглед на меню за добавяне на конкретни събития

8. Може да зададете конкретни параметри за вашите събития, за да осигурите точност.

Изглед на панел за задаване на параметри

В горната част на панела имате достъп до два раздела:

Track event on page load (проследяване на събитие при зареждане на страницата): Изберете тази опция, ако действието, което ви интересува, може да бъде записано, когато някой отвори определена страница, след като завърши покупка.

Track event on inline action (проследяване на събитие при вградено действие): Изберете тази опция, ако действието, което искате да запишете, изисква кликане на бутон (например Add to Cart или Purchase).

След това добавете параметрите на събитието, като стойност на конверсия или валута, за да измерите допълнителна информация за вашето събитие. Копирайте и поставете кода на събитието на съответната страница и го тествайте.

9. Ще видите опцията за инсталиране на помощното разширение Pixel за браузър Google Chrome. Този инструмент може да ви помогне да проверите дали сте инсталирали правилно кода на Pixel събитията.

След като завършите всичко, изберете Done.

Изпращане на инструкции по имейл

Ако някой друг актуализира кода на вашия уебсайт, изпратете инструкциите по-долу, за да настроите Facebook pixel на вашия сайт.

1. От менюто Install pixel изберете опцията Email Instructions to a developer (изпращане на инструкции по имейл до разработчик).

Изглед на опция за изпращане на инструкции по имейл

2. Въведете имейл адреса на разработчика, на когото искате да изпратите инструкциите. Цялата информация, която виждате в полето Email pixel code, ще бъде изпратена на вашия разработчик, за да му помага при инсталацията. Може да редактирате този формуляр или да го изпратите в оригиналния вид.

Изглед на интерфейс за изпращане на инструкции по имейл

3. Може да изберете конкретните събития, които искате да прегледате.

Събитията са действия, които се случват на вашия уеб сайт, или в резултат на реклами във Facebook. Стандартните събития в Facebook Pixel ви позволяват да заснемете конкретни събития, да се подготвите за конверсии и да изградите аудитории.

Ако искате да добавите кодове на събития, преди да изпратите до вашия разработчик, изберете Get event code for conversions (получаване на код за събитие за реализации). Тази връзка ще ви отведе до Помощен център, където може да изберете кодовете на събитията, от които се нуждаете.

Копирайте кода за типа събитие, което искате да заснемете, и го добавете към основния Pixel код на страницата на вашия уебсайт, където очаквате това събитие да се случи.

4. Накрая проверете състоянието на вашия Pixel и кликнете Send, за да изпратите инструкциите на вашия разработчик.

Записвайте събития с помощта на Facebook pixel

Можете да използвате Pixel за заснемане на конкретни събития или действия, които се случват на вашия уебсайт в резултат на платени реклами във Facebook или органичен обхват.

Можете да настроите и записвате три различни вида събития.

Стандартни събития (standard events) са действия, които Facebook разпознава и поддържа в рекламни продукти, като: пълна регистрация, търсене и добавяне към списъка с желания. Можете да използвате събития за записване на реализации, оптимизиране за реализации и изграждане на аудитории, ако добавите подходящия код към вашия уебсайт.

Персонализирани събития (custom events) са действия, които не попадат в обхвата на стандартните събития на Facebook. Можете да създавате и улавяте персонализирани събития, като ги добавяте към кода на уебсайта, точно както стандартните събития. Персонализираните събития могат да бъдат наречени по различен начин освен стандартните имена на събития.

Персонализирани реализации (custom conversions) ви позволяват да сегментирате информацията за събитието си въз основа на стойности, типове събития, полета за персонализирана информация и други характеристики за подробно отчитане в Ads Manager. Създайте персонализирана конверсия чрез изграждане на правила, които определят уникалните дейности с висока стойност, които са важни за вашия бизнес. Най-често срещаната персонализирана конверсия е базирана на URL адреси, което означава, че може да създадете персонализирана конверсия, която проследява хората, които посещават определена страница на вашия уебсайт.

Настройване на стандартни и персонализирани събития

Процесът за настройване на персонализирани и стандартни събития е почти идентичен, с разликата, че при персонализираните събития добавяте собствено име или код вместо стандартните кодове на събития.

За да добавите код на събитие, следвайте описаните стъпки:

1. Отворете кода на вашия уебсайт.

2. Копирайте кода на събитието, който искате да добавите. Или, ако това е персонализирано събитие, което искате да настроите, добавете персонализирания код както е показано на графиката:

Структурна схема на Pixel кода

 • Синият раздел представлява оригиналния код на вашия уебсайт. Поставете кода на Facebook Pixel в header (<head></head>) секцията на вашата уеб страница веднага над затварящия маркер </head>.
 • Червеният раздел е мястото, където трябва да вмъкнете основния код на Facebook Pixel.
 • Зеленият раздел е мястото, където ще вмъкнете стандартния код за събитие (или персонализиран код), който е подходящ за конкретната страница. Трябва да направите това за всяка страница, която искате да проследявате.

Всяка страница на вашия уебсайт се нуждае от всичко в червената секция (основния код), но различните страници ще имат различни редове код за зелената секция (стандартен код на събитието).

3. След като добавите кода на правилните страници, ще започнете да събирате информация за конкретните събития.

Настройване на персонализирани реализации

1. От вашата страница Pixels в Events Manager изберете Custom conversions (Персонализирани реализации).

Линк Custom conversions в Events Manager

2. Кликнете бутона Create custom conversion (Създаване на персонализирана конверсия).

Бутон Create custom conversion

3. След това попълнете подробностите за персонализираното преобразуване.

Панел за въвеждане данни за персонализирано преобразуване

 • Дайте име на вашата персонализирана конверсия.
 • Създайте Rules (Правила) като използвате падащите менюта.
 • Дайте име или стойност на събитие или свържете поле за потребителски данни към стандартно събитие.
 • Кликнете Add another rule (Добавяне на друго правило), за да добавите правила, или кликнете 'Х', за да премахнете правило.
 • Изберете категория, която най-добре описва правилата.

Когато приключите, кликнете Create.

4. Вашата персонализирана конверсия вече е създадена. Pixel ще започне да проследява тези събития и ще ви предоставя информация.

Потвърждение за успешно създаване на персонализирана конверсия

5. За да видите повече подробности за вашата персонализирана конверсия или да проследите нейната ефективност, изберете нейното име и ще се отвори панелът Overview (Общ преглед).

Изглед на панел за преглед на персонализирана конверсия

Преглед на резултатите от събитие

След като добавите основния код на Facebook pixel и кода на събитието към уебсайта, може да видите информацията за събитието на страницата Pixel.

Панел за преглед на резултатите от събитие

В раздела Data sources може да измервате и оптимизирате рекламни кампании, които използват вашата информация за събитието в Pixels. Ако имате повече от един Pixel, изберете този, който искате да видите. Вижте основната информация на тази страница за вашия Pixel, като състоянието му и последната активност.

 • Events received (Получени събития) - Общият брой събития, които вашият Pixel е получил.
 • Top events - показва колко ефективно вашата информация е съпоставена с хората във Facebook.
 • Activity (Активност) - Тази графика показва броя на събитията, измерени за ден, за всеки от последните седем дни, които могат да бъдат приписани на хората, които са видели вашите реклами. Това ви помага да разберете поведението на хората, които наскоро са посетили вашия сайт, и бързо да идентифицирате всички проблеми с начина, по който са били настроени вашите събития.

Достигнете правилните потребители с помощта на Facebook pixel

Персонализираните аудитории използват Pixel, за да свържат хората, които посещават вашия уебсайт, с Facebook потребители. Може да създадете персонализирана аудитория от вашия уебсайт за посетители, които искате да достигнете с конкретни реклами във Facebook.

Например можете да стартирате кампания, за да достигнете до хора, които са посетили продуктова страница, но не са извършили покупка, за да ги насърчите да се върнат на уебсайта, за да го направят. Или може да създадете аудитория от посетителите на вашия уебсайт през последните 30 дни.

Има два основни начина за използване на персонализирани аудитории:

 1. Може да се фокусирате до хора, които вече са посетили вашия уебсайт и да ги ангажирате отново с подходящи реклами.
 2. Може да създадете Lookalike Audience (приличаща аудитория) от Custom Audience (персонализирана аудитория). Този процес ще търси хора, подобни на тези, които са предприели действия във вашия уебсайт.

Създаване на персонализирана аудитория

За да създадете персонализирана аудитория, отворете вашия Pixel и следвайте описаните стъпки.

1. Изберете Create Audience (Създаване на аудитория).

Изглед на панел с настройка Create Audience

2. Уверете се, че вашият Facebook Pixel е активен, преди да създадете своя персонализирана аудитория от вашия уебсайт. Pixel може да свърже хората, които са посетили уебсайта ви, или хората, които са предприели конкретни действия (събития) на вашия уебсайт, с техните Facebook профили. В примера създаваме аудитория от всички посетители на сайта през последните 30 дни.

Изглед на панел за създаване на персонализирана аудитория

3. Изберете конкретните критерии за вашата аудитория. От това меню имате три възможности:

 • Всички посетители на уебсайта;
 • Хора, посетили конкретни уеб страници;
 • Подреждане на посетители според прекарано време на сайта;

Ако имате един и същ Pixel на няколко уебсайта, тази опция ще включва хора, посетили някой от вашите уебсайтове. Може да комбинирате до пет правила.

Изглед на панел за избиране на правила

4. След това дайте име на вашата персонализирана аудитория. Поддържайте аудиторията си организирана, като изберете име, което показва критериите, които сте избрали.

Изглед на поле за даване име на аудитория

5. Вече сте създали персонализирана аудитория. Може да отнеме няколко минути, докато аудиторията бъде готова. Можете да проверите състоянието на аудиторията си в Assets > Audience.

Потвърждение за успешно създадена аудитория

Facebook pixel може да ви помогне да разберете поведението на хората, които посещават вашия уебсайт и на основата на събраната информация да създадете рекламна стратегия, която ще работи най-добре за постигане на вашите бизнес цели.