Начало > Помощен център > Домейни и DNS > Управление на домейни > Защита на поверителност (Privacy Protection) и защита на лични данни (GDPR Whois Protection) за домейн имена

Защита на поверителност (Privacy Protection) и защита на лични данни (GDPR Whois Protection) за домейн имена

Помощен център

Защита на поверителност (Privacy Protection) и защита на лични данни (GDPR Whois Protection) за домейн имена

Защитата на поверителност (Privacy Protection) е допълнена от безплатна защита на лични данни (GDPR Whois Protection) за всички регистранти на домейни, които имат контактен адрес от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Защита на поверителност (Privacy Protection)

Privacy Protection е платена опция на стойност 6 лв./год. Всички домейн имена имат WHOIS регистрация, която се пази в глобална база данни (всъщност множество свързани бази данни) с всички регистрирани домейни и цялата контактна информация за регистранта, свързана с конкретния домейн.

WHOIS информацията е публично достъпна за всички през интернет.

Без защита на поверителността на домейна, всички лични данни на регистранта са на разположение на обществеността. Защитата на поверителността на домейните е услуга, която скрива цялата публично достъпна лична контактна информация в WHOIS регистрацията със служебна такава.

По този начин се защитават личните данни на регистранта и се предотвратяват злоупотребата с данните, като например попадането на имейл адреса в спам база данни.

Защита на лични данни GDPR Whois Protection

След 25 май 2018 г. ICN.Bg предоставя настройка за защитата на всички домейн имена GDPR Whois Protection, в които всеки един контакт (регистрант, административен, технически или счетоводен) носи личната информация на потребител от Европейското икономическо пространство (ЕИП). Тази настройка гарантира, че информацията за такива потребители ще бъде заменена със заместителен служебен текст в публичните WHOIS записи.

Настройката за GDPR Whois Protection се прилага автоматично за всички допустими имена на домейни, но може да бъде деактивирана от притежателя на домейна, като се предостави изрично разрешение.

Кога се активира защитата GDPR Whois Protection?

Настройката GDPR Whois Protection е активирана, когато домейн име е регистрирано или прехвърлено в ICN.Bg, ако поне един контакт е от ЕИП или контактната информация на регистрирано домейн име е променена, за да използва поне един контакт от ЕИП.

Основни разлики между защита на поверителност (Privacy Protection) и защита на лични данни (GDPR Whois Protection)

Настройката GDPR Whois Protection е напълно независима от услугата за защита на поверителността Privacy Protection.

Основните разлики са изброени по-долу:

GDPR Whois ProtectionPrivacy Protection
Налице е само за домейн имена с поне един контакт от ЕИП.Предлага се за всички имена на домейни, с изключение на TLD, които не позволяват тази функция.
Без разходи за произволни домейн имена.За тази услуга може да се начислява такса.
Предоставя невъзможност за свързване с регистранта на домейна.Позволява свързване с регистранта на домейна чрез уеб формуляр.