Управление на домейни в cPanel

Помощен център

Управление на домейни в cPanel

В тази статия ще ви покажем как да управлявате домейните си в cPanel:

  • Създаване на допълнителен домейн
  • Създаване на поддомейн
  • Създаване на wildcard запис
  • Паркиране на домейн

Нека за начало да дефинираме различните типове домейни в хостинг акаунта:

Основен домейн - това е името на домейна, с който е регистриран хостинг акаунтът - maindomain.com

Допълнителен домейн - напълно функционален домейн addondomain.com, който се добавя към хостинг акаунта maindomain.com. Допълнителният домейн използва всички основни функционалности на главния домейна в хостинг акаунта.

Паркиран домейн - име на домейн, което не зарежда собствен сайт, но е паркирано към друг домейн и зарежда неговия сайт.

Най-разпространеното използване на паркирани домейни е за запазване на търговска марка - същото домейн име се регистрира в най-разпространените DNS зони - .net, .org, .biz, .info, .eu и домейните се паркират към maindomain.com.

Друга причина да паркирате няколко домейна е често неправилно изписване на основното име на даден домейн. Грешно изписаните имена на домейна се регистрират като домейни, паркират се към основния домейн и всъщност зареждат основния сайт.

Поддомейни се използват, когато администраторът иска да добави независими допълнителни сайтове към основния си сайт maindomain.com - forum.maindomain.com, blog.maindomain.com, gallery.maindomain.com и т.н. без да регистрира отделни домейни.

Създаване на допълнителен домейн в cPanel

Влезте в cPanel, намерете секцията Domains и кликнете линка Addon Domains.

Въведете името на домейна icn-addon.com:

Интерфейс за създаване на допълнителен домейн в cPanel

cPanel конфигурира допълнителните домейни като поддомейни на главния домейн.

Ето защо ще създаде поддомейн, който ще ползва първата част (името без разширението) на вашия допълнителен домейн icn-addon.

Така уебсайтът на допълнителния домейн ще бъде достъпен и като icn-addon.maindomain.com:

Зареждане в браузер на допълнителен домейн като поддомейн на главния домейн на хостинга

Разбира се, допълнителният домейн също е конфигуриран коректно и сайтът може да бъде достъпен в браузър:

Зареждане в браузер на допълнителен домейн

Новият допълнителен домейн ще бъде добавен в таблицата под формуляра и можете да редактирате основната директория, да управлявате пренасочването или да го изтриете като кликнете върху съответния линк:

Таблица със създадените допълнителни домейни в cPanel

Искаме да обърнем внимание на една подробност, която може да обърка някои потребители на cPanel.

Ако искате да добавите друг домейн със същото име, но с различно разширение - например icn-addon.net:

Добавяне на допълнителен домейн с различно разширение

cPanel автоматично ще предложи за име на поддомейна icn-addon (същото като на вече регистрирания допълнителен домейн icn-addon.com) и ако кликнете върху бутона Add Domain, ще получите грешка, че вече съществува ДНС запис за този поддомейн:

Съобщение за грешка в cPanel

Решението е много просто - трябва да редактирате предложеното име за поддомейн като добавите например разширението на домейна в името на поддомейна - icn-addon-net:

Редактиране името на поддомейна в cPanel

и вместо грешка ще получите потвърждение за успешна регистрация:

Съобщение за успешна регистрация в cPanel

Ако поставите отметка в квадратчето пред Create an FTP account ..., ще се покажат допълнителни полета, където може да регистрирате асоцииран FTP акаунт с достъп само до основната директория на сайта:

Създаване на асоцииран с допълнителния домейн FTP акаунт в cPanel

Можете да намерите подробностите за FTP профила във Files > FTP акаунти:

Таблица с регистрираните FTP акаунти в cPanel

За FTP сървър можете също така да използвате своя домейн icn-addon.com или ftp.icn-addon.com, или IP адреса на хостинг сървъра.

Създаване на поддомейн в cPanel

За да създадете поддомейн в cPanel, отворете секцията Domains и кликнете върху линка Subdomains.

Първо в падащото меню Domain изберете домейна и след това попълнете името на поддомейна в полето Subdomain по-горе.

cPanel ще предложи името на поддомейна като име на директорията, но ако желаете, може да го редактирате.

Кликнете върху бутона Create, за да регистрирате поддомейна:

Интерфейс за създаване на поддомейн в cPanel

Ще получите потвърждение за успешно създаване на поддомейна и той ще бъде добавен в таблицата с всички поддомейни в акаунта:

Таблица с всички създадени поддомейни в cPanel

Сайтът на поддомейна (или тестов файл, както в примера) вече е достъпен през браузър:

Зареждане на създадения поддомейн в браузер

Създаване на Wildcard DNS запис

Wildcard DNS записът насочва заявките за всички поддомейни (дори несъществуващите) към IP адреса на домейна.

Wildcard DNS записът използва символ * като крайната лява част на домейн име, напр. *.example.com означава всички или всякакви - asdf.example.com, 1234.example.com и т.н.

За да създадете Wildcard DNS запис, изберете име на домейн от падащото меню и въведете знака * като натиснете [Shift] + [8] в Windows в полето Subdomain.

За директория на Wildcard записа въведете директорията на домейна - всички несъществуващи и всички грешно изписани поддомейни ще бъдат пренасочени към основния сайт на домейна.

Ако искате даден поддомейн да отваря собствен сайт, трябва да го конфигурирате като отделен поддомейн със собствена главна директория, както в примера с subdomain.icn-addon.com по-горе:

Създаване на wildcard DNS запис в cPanel

Паркиране на домейн

Можете да паркирате домейн име в cPanel от екрана Domains > Aliases.

Паркираните домейни правят уебсайта Ви достъпен от друго домейн име - например, като паркирате icn-alias.com към icn-addon.com той ще зарежда сайта icn-addon.com.

За да паркирате домейн, въведете домейн името в полето Domain и кликнете бутона Add Domain:

Интерфейс за създаване на паркиран домейн в cPanel

Внимание: Паркираният домейн не трябва да е конфигуриран на сървъра, а само да има А запис към IP адреса на хостинг сървъра. Ако домейн името, което желаете да паркирате, е конфигурирано, ще получите съобщение за грешка.

Домейнът ще бъде добавен в таблицата по-долу и за да конфигурирате самото паркиране, кликнете линка Manage Redirection:

Таблица с паркираните домейни в cPanel

Въведете URL адреса за пренасочване:

Интерфейс за пренасочване на паркиран домейн в cPanel

Паркирането е конфигурирано:

Зареждане на паркирания домейн в браузер

и когато въведем в адресната лента на браузъра icn-alias.com, сървърът веднага ще промени домейн името на icn-addon.com:

Промяна на името на паркирания домейн в браузер

Заключение

Правилното настройване на домейните е важна стъпка за всеки администратор на уебсайт. Ако срещнете дори минимални затруднения при конфигуриране на домейните в хостинга, се свържете с отдел Техническа поддръжка за съдействие, като им пишете на имейл support@icn.bg или позвъните на телефон: 0700 300 70.