Как се инициира трансфер на .bg домейн?

Помощен център

Как се инициира трансфер на .bg домейн?

Трансферът на .bg домейни се инициира от бъдещия регистрар на домейна, а цената е посочена в сайта на ICN.Bg, като в тази цена се включва и едногодишно подновяване на домейн името от датата на успешен трансфер.

За да се извърши трансфера се изисква предоставяне на пълномощно от страна на клиента, който е официален собственик на домейна в системата на Регистър.Бг.

Пълномощното е изготвено от ICN.BG и чрез него клиентът ни упълномощава пред Регистър.Бг да трансферираме и управляваме домейн името от негово име.

Пълномощното може да бъде подписано по някой от следните начини:

на място с лична карта в офиса на ICN.Bg .

с електронен подпис - документът трябва да бъде подписан като attached signature с разширение .p7m;

с куриер/поща - документът трябва да бъде нотариално заверен и изпратен за сметка на клиента на следния адрес:

Ако пълномощното се изготвя на фирма, задължително трябва да се носи печат на фирмата.

Град: София
Пощенски код: 1756
Получател: Юлиян Ивов Бориславов
София 1700, бул. Симеоновско шосе №33, етаж 1, офис 1

При трансфер на домейн име в областта .bg се губи период и домейн името се подновява от датата на успешен трансфер за период, заплатен от клиента.