Трансфер на BG домейн

Помощен център

Трансфер на BG домейн

Трансферът на BG домейн се инициира чрез подаване на заявка за трансфер през системата на бъдещия регистратор на домейна - при трансфериране на BG домейн към ICN.Bg се подава заявка за трансфер през нашата система. Цената на трансфера е посочена в сайта ICN.Bg, като в тази цена се включва и едногодишно подновяване на домейн името от датата на успешен трансфер.

При трансфер на домейн име в областта BG се губи период и домейн името се подновява от датата на завършване на трансфера за периода, заплатен от регистранта.

Необходими документи за трансфер на BG домейн

За трансфер на BG домейн се изисква предоставяне на пълномощно от страна на регистранта, който е официален собственик на домейна в системата на Регистър.Бг.

Пълномощното е изготвено от ICN.Bg и чрез него регистрантът ни упълномощава пред Регистър.Бг да трансферираме и управляваме BG домейна от негово име.

Ако регистрантът е физическо лице е необходимо да предостави само пълномощно. Ако регистрантът е юридическо лице и фирмата е регистрирана в Търговския регистър се прави служебна справка онлайн. Всички юридически лица, които не са регистрирани в Търговския регистър, трябва освен пълномощното да предоставят допълнително или Удостоверение за актуално състояние, или Съдебно решение за регистрация на фирмата.

Пълномощното може да бъде подписано по някой от следните начини:

  • на място с лична карта в офиса (гр. София) на ICN.Bg;

  • с електронен подпис - документът трябва да бъде подписан като attached signature с разширение .p7m / .p7s ( подписване на пълномощно с електронен подпис );

  • с куриер/поща - документът трябва да бъде нотариално заверен и изпратен за сметка на клиента на следния адрес:

Град: София
Пощенски код: 1756
Получател: Юлиян Ивов Бориславов
София 1700, бул. Симеоновско шосе №33, етаж 1, офис 1

Важно: Когато са регистрирани два домейна с едно и също име на кирилица (домейн.bg/домейн.бг), трансферът задължително се извършва и за двата домейна.

След предоставяне на необходимите документи и заплащане, заявката за трансфер се активира и обикновено в рамките на 24 часа (в работни дни) BG домейна е успешно трансфериран в ICN.Bg.