Промяна на DNS сървъри в Windows OS

Помощен център

Промяна на DNS сървъри в Windows OS

Когато променяте DNS сървърите в Windows OS, вие променяте сървърите, които използва Windows за преобразуване на хост имена в IP адреси.

Тъй като повечето компютри и устройства се свързват с локална мрежа чрез DHCP, вероятно DNS сървърите са автоматично конфигурирани в Windows.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e протокол за конфигурация на динамичен хост и се използва за автоматично управление разпространението на IP адреси в мрежа.

В тази статия ще ви покажем как може да въведете ДНС сървъри по ваш избор и да не бъдете зависими единоствено от локалните неймсървъри на вашия интернет доставчик.

Промяна на DNS сървъри в Windows 10

Кликнете с десен бутон върху бутона Start и кликнете линка Settings:

change windows dns

В следващия екран кликнете линка Network & Internet:

change windows dns

Кликнете линка Change adapter options:

change windows dns

Кликнете с десен бутон върху активния мрежов адаптер (вашия компютър може да има повече от един мрежов адаптер, но само един ще бъде активен) и кликнете в падащото меню линка Properties:

change windows dns

В прозореца маркирайте опцията Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) и кликнете бутона Properties:

change windows dns

Включете радио бутона Use the following DNS server addresses.

Въведете IP адресите на Google Puclic DNS (или други ДНС сървъри по ваше желание) и натиснете бутона ОК:

change windows dns

За да разберете защо препоръчаме използването на тези настройки прочетете статията Google Public DNS – защо и как да ги използваме.

Кликнете бутона Close за да затворите прозореца.

Ако забележите, че след промяната сайтовете се зареждат бавно изтрийте локалния кеш и рестартирайте мрежовия адаптер по следния начин:

1.кликнете с десен бутон върху адаптера и кликнете в менюто *Disable*:

change windows dns

2.Изчакайте десетина секунди, кликнете с десен бутон и кликнете линка Enable:

change windows dns

Сега сайтовете трябва да се зареждат бързо и коректно.

Промяна на DNS сървъри в Windows 7

DNS настройките са зададени в прозореца TCP/IP Properties за избраната мрежова връзка.

Отворете Control Panel. Кликнете линка Network and Internet > View network status and tasks:

change windows dns

Кликнете линка Change adapter settings:

change windows dns

Изберете мрежовия адаптер, за който искате да конфигурирате Google Public DNS:

change windows dns

  • За да промените настройките за Ethernet връзка, кликнете с десния бутон на мишката върху Local Area Connection > Properties.

  • За да промените настройките за безжична връзка, кликнете с десния бутон на мишката върху Wireless Network Connection > Properties.

В прозореца Networking изберете Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) или Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) и след това кликнете линка Properties:

change windows dns

Кликнете върху Advanced и изберете раздела DNS. Ако има IP адреси на DNS сървър, изброени там, запишете ги за бъдещи справки и ги премахнете от този прозорец.

Кликнете бутона OK.

Включете радио бутона Use the following DNS server addresses:

change windows dns

Ако има изброени IP адреси в Preferred DNS server или Alternate DNS server, запишете ги за бъдещи справки.

Заменете тези адреси с IP адресите на DNS сървърите на Google:

За IPv4:

8.8.8.8 8.8.4.4

За IPv6:

2001: 4860: 4860 :: 8888 2001: 4860: 4860 :: 8844

Рестартирайте интернет връзката, която избрахте по-рано по същия начин както в примера за Windows 10.