Начало > Помощен център > Домейни и DNS > Управление на DNS > Опресняване на DNS информация (DNS Propagation)

Опресняване на DNS информация (DNS Propagation)

Помощен център

Опресняване на DNS информация (DNS Propagation)

В тази статия ще ви дадем информация за процеса на опресняване на DNS информацията, ще ви покажем как може да редактирате Time-To-Live (TTL) параметър в cPanel и как може да смените неймсървъри в потребителския панел на ICN.bg.

Разпространение (propagation) на DNS записи

Разпространението на DNS информацията (DNS propagation) може да се разглежда като времето, след което изтича валидността на кешираните DNS записи.

Например, ако актуализирате неймсървърите на домейн, за да го насочите към друга хостинг компания например, новите DNS записи трябва да се разпространят в цялата глобална интернет мрежа. Този процес включва собствените DNS сървъри на всеки един интернет доставчик в световен мащаб.

Ако един доставчик е настроил своя DNS сървър да изтрива кеша веднъж седмично, всички заявки от тази интернет мрежа към вашия сайт, до изтичане на времето за живот на DNS кеша (нарича се time-to-live, TTL), ще продължат да се насочват към IP адреса на вашия стар хостинг.

Едва след като изтече TTL времето, следващата първа заявка към вашия домейн в тази интернет мрежа ще измине целия път на резолване през root сървърите > TLD сървърите > първичния авторитетен неймсървър на домейна и новите DNS записи ще се кешират.

Чак сега, една седмица след като вие сте променили неймсървърите при вашия регистрар, в тази интернет мрежа вашия сайт ще се зареди от новия хостинг.

В интернет няма общ стандарт, който да е задължителен за всички интернет доставчици и се счита, че в рамките на 72 часа огромната част от тях опресняват своя DNS кеш.

От горния пример става ясно, че нито клиента, нито домейн регистрара, нито хостинг компанията могат да направят каквото и да било за да ускорят разпространението на новите DNS записи тъй като това зависи от настройки на чужд сървър, върху който те нямат никакъв контрол.

Малко успокоение в подобни случаи е факта, че големите интернет доставчици и особено онези, които предлат публични имейл услуги, опресняват своя кеш в рамките на един час.

Въпреки, че във вашата мрежа сайта от вашия нов хостинг не се зарежда, вие може да използвате различни инструменти за да проверите дали сайта се зарежда от други мрежи. Такива инструменти за мрежова диагностика са използване на командата traceroute, използване на Google Translate като прокси сървър или използване на някой от многобройните онлайн инструменти.

Ние даваме промяна на хостинг само като пример, но много по-често клиенти пропускат да подновят домейните си навреме, регистрара сменя автоматично неймсървърите на домейна и всички услуги, зависещи от домейна и неговите поддомейни - най-често сайтове и пощи, спират да работят.

Клиента подновява домейна на следващия ден, но голяма част от доставчиците вече са кеширали служебните неймсървъри на регистрара и ще трябва да се изчака изтичането на TTL на кеша за да се кешират отново коректните неймсървъри и чак тогава всички услуги, свързани със статуса на домейна, ще заработят отново нормално.

От всичко казано дотук става ясно, че в нашите възможности е да променяме параметъра Time-To-Live (TTL) за нашите DNS записи.

Промяна на Time-To-Live (TTL) в cPanel

Отворете cPanel > Domains и кликнете линка Zone Editor.

В таблицата кликнете линка Manage в реда на домейн името, чиято настройка желаете да промените:

Линк Manage в таблицата на домейна

Кликнете линка Edit:

Линк Edit за редактиране на запис

Променете стойността по желание (времето се изчислява в секунди), в примера въведохме 7200 секунди (два часа):

Промяна и запазване на Time-To-Live

Кликнете бутона Save Record за да запазите промените.

Заключение

За да разберете как може да смените неймсървърите на домейн в ICN.bg прочетете статията Управление на неймсървъри в ICN.bg.