DNS Управление в ICN.Bg

Помощен център

DNS Управление в ICN.Bg

DNS (domain name system) е глобална мрежа от сървъри, разположени по целия свят, които съдържат разпределена (distributed) база данни с домейн имена и IP адреси. Често наричана адресната книга на Интернет, DNS свързва домейн имената с IP адреси.

Затова когато въведете URL адрес на даден сайт в браузър, DNS намира IP адреса, който съответства на домейн името и зарежда съдържанието на търсената уеб страница (статия, публикация в социална мрежа, продукт в онлайн магазин...) или уеб ресурс (PDF книга, изображение, архив...).

Тъй като DNS отговаря за правилната организация на имената в интернет пространството, наличието на инструменти за сигурно и надеждно управление на DNS записите за отделния домейн е абсолютна необходимост за доставчиците на интернет услуги.

В статията ще ви представим приложението DNS Управление, с което може да управлявата DNS записите на вашите домейни в потребителския панел на ICN.Bg.

За да достигнете до приложението DNS управление, трябва да се логнете в потребителския панел в ICN.Bg през URL адреса https://my.icn.bg/ като въведете коректни данни (потребителско име и парола) за логване.

Изберете линка Домейн в главното меню за да отворите таблицата с регистрираните в ICN.Bg домейни.

Линк Домейн в главното меню

Тук се добавят всички трансферирани в ICN.Bg домейни и всички нови домейни, закупени от ICN.Bg (с изключение на BG домейни). В статията Как да настроя неймсървърите на домейн? ще намерите подробна информация как да смените неймсървърите на вашите домейни в ICN.Bg.

Кликнете линка Управлявай срещу домейна, чиито DNS записи желаете да управлявате:

Линк Управлявай в таблицата с домейни

Изберете линка DNS Управление в горното хоризонтално меню:

Линк DNS Управление в горното хоризонтално меню

Собствен DNS

Трансферираните в ICN.Bg домейни запазват предишните неймсървъри и те се зареждат в секция Nameservers като Собствен DNS:

Опция Собствен DNS за неймсървъри на домейн

Тъй като DNS зоната на домейна се хоства на външен сървър в потребителския панел в ICN.Bg не се зареждат инструменти за управление на DNS записи.

Тук може да смените текущите неймсървъри с неймсървъри на друг външен доставчик като изтриете съществуващите записи и въведете нови. Задължително трябва да въведете поне два записа, ако желаете да добавите допълнителни неймсървъри може да го направите като изберете линка + Добави нов nameserver.

За да изтриете допълнителен неймсървър кликнете иконата със символ кошче. За да запазите промените кликнете бутона Промени в горния десен ъгъл на екрана.

Регистрираните нови домейни в ICN.Bg автоматично получават неймсървърите на хостинг сървъра по подразбиране, които също ще се заредят като Собствен DNS:

Собствени неймсървъри на домейн в секция Nameservers

Ако регистрираният домейн е конфигуриран към хостинг план в ICN.Bg, неговите DNS записи се управляват през редактора Zone Editor в cPanel.

Managed DNS

За да достъпите интерфейса за управление на ДНС записи трябва в менюто Nameserver да кликнете малката стрелка и вместо Собствен DNS да изберете опцията Managed DNS:

Опция Managed DNS в меню Nameserver

В таблицата отдясно на менюто ще се зареди списък с различни неймсървъри от структурата на ICN.Bg, които правят възможно управлението на DNS записите на домейна:

Списък с Managed DNS неймсървъри в ICN.Bg

Ако сте променили настройката в меню Nameserver от Собствен DNS на Managed DNS, вие всъщност променяте неймсървърите на домейна и трябва да кликнете бутона Промени за да се запази промяната.

Както при всяка промяна на DNS настройки и тук е необходимо изчакването на технологично време в рамките на 24-48 часа за да се опреснят глобално кешираните DNS настройки с новите записи.

При опресняване на панела под секция Nameservers ще се зареди секция DNS запис, която съдържа инструментите за управление DNS записите на домейна:

Изглед на секция DNS запис

Основните типове DNS записи са групирани в раздели и за да създадете нов запис първо трябва да изберете раздел (например MX) и след това натиснете линка + Добави нов запис:

Създаване на нов MX запис

В новия прозорец Създай MX запис попълнете в полетата информацията за новия DNS запис и натиснете бутона Запази:

Изглед на прозорец Създай MX запис

Текстово съобщение в долния край на екрана ще потвърди успешното създаване на новия запис и той ще бъде добавен в таблицата с MX записите на домейна:

Добавяне на нов запис в таблицата

На всеки ред в таблицата имаме достъп до инструменти за редактиране и изтриване на записи.

За да редактирате запис изберете иконата със символ молив и етикет Обновяване на същия ред:

Връзка към опция за Обновяване на DNS запис

в прозореца редактирайте информацията и запазете промените с бутона Запази:

Редактиране на DNS запис

Текстово съобщение ще потвърди успешната редакция:

Потвърждение за успешно редактиране

която се визуализира коректно в таблицата:

Изглед на редактиран запис в таблицата

За да изтриете запис от таблицата кликнете иконата със символ кошче и етикет Изтрий на същия ред:

Връзка към опция за изтриване на DNS запис

Потвърдете изтриването в панела Изтрийте записа за зона като кликнете бутона Изтрий:

Изглед на прозорец Изтрийте записа за зона

Системата ще потвърди успешното изтриване:

Потвърждение за успешно изтриване

и съответния ред не се зарежда в таблицата:

Таблица без изтрития DNS запис

Кратко описание на основни DNS записи

Подробно описание на типовете DNS записи може да прочетете в статията DNS зонов файл и ресурсни записи.

Тук представяме кратко описание на DNS записите, които може да управлявате в секция DNS запис:

  • А - насочва домейна към IPv4 адреса на сървъра, един типичен IPv4 адрес изглежда така - 11.22.33.44;
  • АААА - IPv6 форматиране на IP адрес - FE80:0:0:0:202:B3FF:FE1E:8329;
  • CNAME - canonical name е вид ресурсен запис в DNS системата, който преобразува едно домейн име в друго. Това е удобно при стартиране на множество услуги от един IP адрес.
  • MX - посочва кой мейл сървър обработва пощите към домейна по подразбиране. Може да има повече от един MX запис, като на сървъра с най-висок приоритет съответства най-ниската цифра в записа (например 0). Ако мейл сървърa по подразбиране не може да обработи заявката, тя се препраща към сървър с по-нисък приоритет.
  • TXT - използват се както за удостоверяване собственост на домейн, така и за аутентикиране на имейл подател в анти спам инструменти като SPF и DKIM.
  • SRV - service record - съдържа спецификация на данни в DNS системата, определяща местоположение, хост име и порт на сървъри за определени услуги.
  • SOA - показва главния DNS сървър за този домейн и имейл адреса, свързан с този сървър.
  • NS - посочва неймсървърите за домейна.