Начало > Помощен център > Домейни и DNS > Регистрация на домейни > Подписване на пълномощно за регистриране на .BG домейн с електронен подпис

Подписване на пълномощно за регистриране на .BG домейн с електронен подпис

Помощен център

Подписване на пълномощно за регистриране на .BG домейн с електронен подпис

За да регистрирате BG домейн чрез ICN.Bg, вие трябва да предоставите пълномощно, с което да упълномощите компанията пред официалния регистрар Регистър.БГ да закупи и управлява от ваше име избрания от вас BG домейн.

Оригиналното пълномощно може да изтеглите в PDF формат от тук.

В тази статия ще ви покажем как да подпишете с електронен подпис въпросното пълномощно и да го изпратите в имейл до office@icn.bg.

Какво е електронен подпис?

Електронният подпис е средство, с което се гарантират авторството и целостта на един електронен документ. Всеки документ (договор, оферта, фактура, пълномощно), подписан с електронен подпис, притежава същата сила и валидност като при саморъчен подпис на хартия.

Подписвайки пълномощното с Персонален (за физически лица) или Професионален (за юридически лица) електронен подпис това е равносилно на посещение в офиса на ICN.Bg и ръчно подписване на същия документ.

За да подпишете електронен документ с универсален електронен подпис, трябва да притежавате Удостоверение за универсален електронен подпис, технически носители (смарт карта и карточетец) и специален софтуер за управление на карти и за работа с електронни документи.

Лицензирани доставчици на удостоверителни услуги в България

Универсален електронен подпис може да закупите само от регистриран доставчик на удостоверителни услуги. В България са лицензирани следните дружества от Комисията по регулиране на съобщенията, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) за извършване на удостоверителни услуги:

 • БАНКСЕРВИЗ АД - https://www.b-trust.org
 • ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД - https://www.stampit.org
 • ИНФОНОТАРИ ЕАД - https://www.infonotary.com
 • СЕП БЪЛГАРИЯ АД - https://esign.bg/bg/

Практически стъпки за подписване на пълномощното с електронен подпис

 • Необходимо е да разполагате с електронен подпис, редовно издаден от Доставчик на Удостоверителни Услуги (ДУУ), например B-Trust.
 • Инсталирайте необходимите компоненти и софтуер, които се предоставят от издателя на електронния подпис и се уверете, че електронният подпис работи коректно. Всички доставчици на удостоверителни услуги предоставят подробна помощна информация, страници с най-често задавани въпроси, както и възможност за контакт с техническа поддръжка.
 • Изтеглете оригиналния файл на пълномощното, попълнете коректно необходимата информация, запазете (Save) файла и затворете PDF програмата.
 • Кликнете с десен бутон върху запазения файл и от контекстното меню изберете опцията за подписване на документа.
 • В зависимост от интерфейса на софтуера за управление следвайте точно инструкциите на доставчика.
 • Ако на някоя от следващите стъпки имате възможност за избор между опциите Attached Signature и Detached Signature, изберете Attached Signature, за да прикрепите електронния подпис към документа в един общ файл.
 • Не криптирайте документа ако контекстното меню предоставя такава опция.
 • На една от последните стъпки трябва да въведете потребителския ПИН код за достъп до смарт картата и да запазите файла на вашия компютър във формат .p7m.
 • В подписания документ ясно се визуализира името на подписващия, както и времето (дата и час) на подписване.