Какво е Защита на лични данни (Privacy protection)?

Помощен център

Какво е Защита на лични данни (Privacy protection)?

Активирането на услугата Домейн защитата на лични данни (Privacy Protection) ви позволява да скриете контактните детайли на вашето домейн име и да ги направите недостъпни за трети лица.

Какви са контактните детайли на вашето домейн име?

Информацията, с която регистрирате вашето домейн име - вашите имена, телефонен номер, адрес и имейл - е публична и свободно достъпна посредством базата данни на WHOIS.

Всеки ден тази информация се чете от множество хора с различни цели - маркетингови, информационни, продажбени, спам, а понякога кражба на самоличност или опит за присвояване на вашето домейн име.

За да избегнете потенциалните опасности и да защитите тази информация, вие можете лесно да активирате опцията Privacy Protection директно през вашия потребителски профил на адрес https://my.icn.bg/.

Влезте в профила си, отворете главното меню (кликнете иконата до Табло горе вляво) и кликнете линка Домейн. В таблицата с домейни кликнете върху името на конкретния домейн, за който желаете да активирате Privacy Protection.

В хоризонталното меню кликнете линка КОНФИГУРИРАНЕ НА ОПЦИИТЕ и кликнете върху анимирания радио бутон срещу Privacy Protection:

privacy protection domain

В долния край на екрана ще се появи съобщение:

privacy protection domain

Кликнете линка КЪМ КОЛИЧКАТА за да завършите поръчката, както е описано подробно в статията Регистрация на домейн име в ICN.Bg:

privacy protection domain

Спрямо условията на Resellerclub, минималният период, за който услугата може да бъде заявена, е една година. Privacy Protection може да бъде активирана по всяко време на периода на активност на вашето домейн име, но годишната такса не се преизчислява според момента на заявяване на услугата. Тя е валидна до края на предплатения за домейн името период.

Съгласно изискванията на ICANN услугата Privacy Protection е платена, като таксата се заплаща на годишна база и е на стойност 6.00лв. с ДДС. Цената не зависи от специфичното домейн разширение (TLD), което използвате.

Домейн имената, при които не може да включите Домейн защита на лични данни (Privacy Protection):

| .ASIA | .CA | .CN | .DE | .EU | .BG | | .IN | .PRO | .RU | .UK | .CO.UK | .US |