Защо на сайта ви цената на клауда е по-ниска от моята?

Помощен център

Защо на сайта ви цената на клауда е по-ниска от моята?

Цената на сайта се калкулира спрямо избраните от вас ресурси и за месец с продължителност 30 дни.

В зависимост от продължителността на един календарен месец (28, 29, 30 или 31 дни) се променя съответно и цената.

По-поробна разбивка на цената за услугата, която ползвате може да видите https://my.icn.bg --> меню „Моите проукти" --> Cloud.