Защо цената на моя клауд миналия месец беше различна?

Помощен център

Защо цената на моя клауд миналия месец беше различна?

Както знаете, цената на вашата Cloud услуга се формира на часова база и в зависимост от продължителността на един календарен месец (28, 29, 30 или 31 дни) се променя съответната сума за плащане. 

Цената се влияе и от ресурсите, които сте задали. Тоест, ако в последствие решите да промените параметрите на сървъра, цената отново ще се промени. 

По-подробна разбивка на цената на услугата може да видите във вашия потребителски панел:

https://my.icn.bg -> меню Моите продукти -> Cloud.