Защо цената на клауд-a ми миналия месец беше различна?

Помощен център

Защо цената на клауд-a ми миналия месец беше различна?

Както знаете, цената на вашата клауд услуга се формира на часова база и в зависимост от продължителността на един календарен месец (28, 29, 30 или 31 дни) се променя съответната сума за плащане. 

Цената се влияе и от ресурсите, които сте задали. Тоест, ако в последствие решите да промените параметрите си, цената отново ще се промени. 

По-поробна разбивка на цената за услугата, която ползвате може да видите https://my.icn.bg --> меню „Моите проукти" --> Cloud.