Заложил съм 2048MB RAM. Защо при проверка с команда „free –m“ например, излиза по-малко?

Помощен център

Заложил съм 2048MB RAM. Защо при проверка с команда „free –m“ например, излиза по-малко?

Разликата от паметта е заделена за вашия сървър, но на практика не е използваема, тъй като тя е заделена от kernel-a, за да бъде възможно преоразмеряването на паметта без да се рестартира сървърът.

Повечето темплейти позволяват да се увеличава/намалява RAM и CPU докато машината работи, което от своя страна прави възможно автоматичното скалиране. За да бъде това възможно обаче, около 11 % от паметта се заделят от XEN и kernel. Вместо тези 11 % от паметта, получавате възможност за автоматично скалиране - динамично преоразмеряване на паметта и процесора в зависимост от нуждите.

Ако държите да разполагате с цялата памет, тогава промяната на паметта и процесора ще изисква рестартиране и няма да може да се конфигурират правила за автоматично скалиране. По подразбиране почти всички темплейти работят по този начин, но ако е наложително можем да изключим опцията *allowresizewithout_reboot* и ще разполагате с цялата памет (това се прави преди да е създаден сървъра, така че за съществуваща машина изисква пресъздаването й. Няма начин да се промени съществуващ сървър).