Включват ли се стандартно бекъпи и ако да какви?

Помощен център

Включват ли се стандартно бекъпи и ако да какви?

По подразбиране бекъпи не са включени. Различни бекъпи, които има на самия сървър, са ръчно конфигурирани през icncloud и чрез R1soft.

Опцията бекъп е включена автоматично единствено към умправляемия cloud. Тогава нашият екип се грижи изцяло за вашия cloud сървър и конфигурира бекъпите вместо вас.