Начало > Помощен център > Cloud сървъри > MySQL сървър – свързване и прекъсване на връзка

MySQL сървър – свързване и прекъсване на връзка

Помощен център

MySQL сървър – свързване и прекъсване на връзка

За да се свържете с MySQL сървър трябва да предоставите потребителско име и най-вероятно парола когато въведете командата mysql.

Ако MySQL сървърът работи на отдалечен сървър (компютър), различен от този, в който сте се логнали, ще трябва да посочите и host име.

Свържете се с администратора си, за да разберете какви параметри на свързване трябва да използвате, за да установите връзката (тоест кой host, потребителско име и парола да използвате).

Свързване с MySQL сървър през терминал

Щом разполагате с правилните параметри, трябва да можете да се свържете по следния начин:

VirtualBox:~mysql -h host -u user -p
Enter password: ********

host и потребител представляват името на хоста, където работи вашия MySQL сървър, и потребителското име на вашия MySQL акаунт.

Важно: Вие трябва да въведете актуалните данни за вашата инсталация.

******** e само графичен заместител на вашата паролата, при реално въвеждане в терминала няма да се визуализира нищо от съображения за сигурност.

Въведете паролата, когато mysqld покаже промпта Enter password.

Ако въведените данни са коректни, трябва да видите някаква уводна информация, последвана от mysql> промпт:

VirtualBox:~$ mysql -h localhost -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 55
Server version: 5.5.59-0ubuntu0.14.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

Промпта mysql> показва, че MySQL сървъра е готов за приемане и изпълнение на SQL команди (в MySQL документацията може да ги срещнете и като statements - изявления).

Ако вие сте се логнали в същата машина, на която работи MySQL, можете да пропуснете аргумента host и да въведете само потребител:

VirtualBox:~$ mysql -u user -p

Ако при опит за свързване получите съобщение за грешка като:

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

това означава, че MySQL сървъра (mysqld) не работи.

Консултирайте се с администратор за установяване на причината и стартиране на сървъра.

Прекъсване на връзка с MySQL сървър

След успешно свързване с MySQL сървър, можете да прекъснете връзката към сървъра по всяко време, като въведете QUIT (или \q) в промпта mysql>:

mysql> QUIT
Bye

В Unix можете също да прекъснете връзката чрез натискане на клавиша CTRL+D.

Повечето примери с MySQL команди, които се изпълняват през терминал (команден ред, CLI, command line interface) предполагат, че вие сте се свързали успешно с MySQL сървъра и затова в командите се показва само промпта:

mysql>

Прочетете и други статии в категорията MySQL бази данни за да научите как може да управлявате MySQL сървър през команден ред или приложения с графичен интерфейс.