Начало > Помощен център > Cloud сървъри > Мога ли да променя параметрите на вече създадена виртуална машина?

Мога ли да променя параметрите на вече създадена виртуална машина?

Помощен център

Мога ли да променя параметрите на вече създадена виртуална машина?

Използваните в момента ресурси може да видите в общия изглед Overview.

За да промените ресурсите на вашата машина, от бутонa Tools избирате Edit Virtual Server в Cloud контролния панел.  

От там може да настроите параметрите на вашия клауд според нуждите и желанията ви.