Колко време пазите файловете, ако не се поднови клауда?

Помощен център