Начало > Помощен център > Cloud сървъри > Колко време пазите файловете, ако не се поднови клауда?

Колко време пазите файловете, ако не се поднови клауда?

Помощен център

Колко време пазите файловете, ако не се поднови клауда?

Няма фиксиран срок за запазване и последващо изтриване на файловете от сървъра. Минималният срок за запазване на файловете при преустановяване на Cloud регистрация e един месец.