Колко време пазите файловете, ако не се поднови клауда?

Помощен център

Колко време пазите файловете, ако не се поднови клауда?

Няма фиксиран срок за запазване и последващо изтриване на файловете от сървъра. Минималният срок за запазване на файловете при преустановяване на Cloud регистрация e един месец.