Начало > Помощен център > Cloud сървъри > Конфигуриране на Autoscale в ICN Cloud

Конфигуриране на Autoscale в ICN Cloud

Помощен център

Конфигуриране на Autoscale в ICN Cloud

В тази статия ще се запознаете с използването на инструмента Autoscale в ICN Cloud, чрез който всеки сървър или група от сървъри може да се саморегулират и да получат или освободят ресурс, според текущата необходимост във всеки отделен момент.

Това дава следните предимства:

 • оптимизация на цената, която потребителят заплаща;
 • подобряване и автоматизиране на работата на системния администратор;

По този начин не е необходимо администратор да преглежда постоянно дейността на сървърите (въз основа на използваните ресурси). Това означава, че когато се зададе определен параметър с инструмента Autoscale, може да се добави или премахне определен ресурс (в интервал от 24 часа).

Така се оптимизира работата на виртуалната машина спрямо натоварването и пълноценно се използват ресурсите без наличие на неангажирани или ангажирани излишни компютърни ядра.

Достъп до панела за конфигуриране на Autoscale

За да конфигурирате Autoscale влезте в Cloud панела и изберете от менюто Virtual Servers конкретния виртуален сървър (в случая VS с име LABEL):

Панел за конфигуриране на Autoscale

От изброените опции (под менюто Options) кликнете бутона Autoscale за да активирате функцията. Ако тя е включена - натискането на бутона ще я изключи. Щом натиснете бутона ще се появи прозорец за конфигурация на Autoscale и трябва да кликнете here:

Линк към меню с настройки

Менюто ще Ви отведе до конфигурационната част, в която първите 3 бутона са различните параметри за визуализиране:

 • Memory Usage - ще покаже графика на използваната памет на сървъра Ви.
 • Disk Usage - ще покаже графика на използваното дисково пространство на сървъра Ви.
 • Cpu Usage - ще покаже графика на използванaтa CPU- мощност на сървъра Ви.

Избор на параметър за конфигуриране

Отдолу се намират два вида ограничения Up и Down:

Конфигуриране на UP настройки

Oпцията Up се използва, когато желаете да направите промяна на даден показател. Чрез нея може да увеличите ресурса на сървъра, когато са Ви необходими по-високи параметри от текущите, които използвате в момента. Има възможност да зададете инструкции за това какво да направи автоматично сървъра, когато се превиши даден лимит:

Конфигуриране на UP настройки

За да извършите промени по показателите, е необходимо да натиснете бутоните пред тях и ще се появи подменю за настройка:

Даване стойност на параметър в подменю

Настройки на RAM

 • Time - ако е необходима повече RAM памет над текущата стойност, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни увеличението на ресурса. Минималният период на изпълнение е 5 минути.
 • If usage is above - задавате при какво натоварване да се добави допълнителния ресурс.
 • Аdd - избира се какъв обем да се добави за използване на сървъра при превишаване на ресурса.
 • 24h limit - ограничение за 24 часа на целия добавен капацитет, т.е. да не превишава зададената стойност.

Настройки на CPU

 • Time - ако са необходими по-голям брой CPU ядра над текущата стойност, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни увеличението на ресурса. Минималният период на изпълнение е 5 минути.
 • If usage is above - задавате при какво натоварване да се добави допълнителния ресурс.
 • Аdd - избирате какъв процент да се добави за използване на сървъра при превишаване на ресурса.
 • 24h limit - ограничение за 24 часа на целия добавен капацитет.

Настройки на Disk usage

Имайте предвид, че докато се извършва промяната, при направата на тези настройки, сървърът няма да функционира. Докато не се извърши пълен Rebuild, ще има кратко време от няколко секунди без отговор на Cloud сървъра. За предпочитане е тези промени да се направят ръчно от Техническа Поддръжка или промените да се стартират през нощта, когато няма голям трафик.

Настройки на Disk usage

 • Time - ако е необходимо използването на повече дисково пространство над текущата стойност, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни увеличението на ресурса. Минималният период на изпълнение е 5 минути.
 • If usage is above - задавате при какво натоварване да се добави допълнителния ресурс.
 • Аdd - избира се какъв обем да се добави за използване на сървара при превишаване на ресурса.
 • 24h limit - ограничение за 24 часа на целия добавен капацитет.

Конфигуриране на Down настройки

Следващия тип настройки е Down, те се използват за указване на сървъра какъв ресурс да освободи при работа под зададени стойности. Подредбата е аналогична с опциите UP, но има някои разлики.

Настройки на RAM

 • Time - ако използването на текущата RAM памет вече не е необходимо, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни намалянето на ресурса. Минималният период на изпълнение е 5 минути.
 • If usage is below - задавате при какво натоварване да се освободи неизползвания ресурс.
 • Remove - избирате какъв обем от неизползвания ресурс да се освободи от сървъра.

Настройки на CPU

 • Time - ако използването на текущия брой CPU ядра вече не е необходим, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни намалянето на ресурса. Минималния период на изпълнение е 5 минути.
 • If usage is below - задавате при какво натоварване да се освободи неизползвания ресурс.
 • Remove - избирате какъв процент от неизползвания ресурс да се освободи от сървъра.

Настройки на Disk usage

Тук отново промените са задълбочени и ще има продължително прекъсване в работата на сървъра:

 • Time - ако използването на текущото дисково пространство вече не е необходимо, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни намалянето на ресурса. Минималният период на изпълнение е 5 минути.
 • If usage is below - задавате при какво натоварване да се освободи неизползвания ресурс.
 • Remove - избира се какъв обем от неизползвания ресурс да се освободи от сървъра.

За да запазите промените натискате бутона APPLY и сървърът ще започне да изпълнява зададените настройки.

За да премахнете определена настройка на Autoscale е необходимо просто да изключите бутона след дадената опция (RAM, CPU и Disk Usage).

Ако желаете да премахнете всички зададени правила в Autoscale - от изброените опции (под менюто Options), натискате бутона Autoscale, който използвахте за активиране на функцията.