Промяна на мрежовата скорост и добавяне на допълнителен IP адрес

Помощен център

Промяна на мрежовата скорост и добавяне на допълнителен IP адрес

В тази статия ще ви покажем как да променим мрежовата скорост и броя на IP адресите, които използва нашият Cloud сървър.

Използваните в момента ресурси може да видим в общия изглед (Overview), в панела от дясната страна:

1c19

Стъпка 1: За да променим скоростта на нашия Cloud сървър отиваме в Networking > Network Interfaces:

1c19

Стъпка 2: От Actions избираме Edit:

1c19

Стъпка 3: Чрез плъзгача избираме желаната скорост. Можем да въведем директно желаната от нас скорост като използваме полето до плъзгача. За да запазим промените кликаме бутона Submit.

1c19

Ако желаем да добавим нов IP адрес:

Стъпка 1: От Overview избираме Networking > IP Addresses:

1c19

Стъпка 2: Избираме Allocate New IP Address Assignment:

1c19

Стъпка 3: Избираме от падащото меню IP Address желания от нас адрес и избираме Add IP Address Assignment:

1c19

При успешно добавяне може да видим избрания от нас адрес в IP Addresses:

1c19

След промяна на скоростта и добавяне на втори IP адрес може да видим промяната в Overview:

1c19