Начало > Помощен център > Cloud сървъри > Администрация на сървър > Промяна на мрежовата скорост и добавяне на допълнителен IP адрес

Промяна на мрежовата скорост и добавяне на допълнителен IP адрес

Помощен център

Промяна на мрежовата скорост и добавяне на допълнителен IP адрес

В тази статия ще ви покажем как да променим мрежовата скорост и броя на IP адресите, които използва нашият Cloud сървър.

Използваните в момента ресурси може да видим в общия изглед (Overview), в панела от дясната страна:

Общ изглед на Cloud контролния панел

Стъпка 1: За да променим скоростта на нашия Cloud сървър отиваме в Networking > Network Interfaces:

Линк към панела Network Interfaces

Стъпка 2: От Actions избираме Edit:

Избор на опция за редактиране Edit

Стъпка 3: Чрез плъзгача избираме желаната скорост. Можем да въведем директно желаната от нас скорост като използваме полето до плъзгача. За да запазим промените кликаме бутона Submit.

Въвеждане на стойност и запазване на промяната

Ако желаем да добавим нов IP адрес:

Стъпка 1: От Overview избираме Networking > IP Addresses:

Линк към интерфейс IP Addresses

Стъпка 2: Избираме Allocate New IP Address Assignment:

Бутон Allocate New IP Address Assignment

Стъпка 3: Избираме от падащото меню IP Address желания от нас адрес и избираме Add IP Address Assignment:

Избиране на IP адрес от списък с адреси

При успешно добавяне може да видим избрания от нас адрес в IP Addresses:

Потвърждение за успешно добавяне на IP адрес

След промяна на скоростта и добавяне на втори IP адрес може да видим промяната в Overview:

Новите стойности в началния панел Overview