Начало > Помощен център > Cloud сървъри > Администрация на сървър > Промяна на броя процесорни ядра и RAM памет на Cloud сървър

Промяна на броя процесорни ядра и RAM памет на Cloud сървър

Помощен център

Промяна на броя процесорни ядра и RAM памет на Cloud сървър

В тази статия ще се запознаем с това как да променим броя на процесорните ядра и количеството RAM памет, което използва нашият Cloud сървър.

Използваните в момента ресурси може да видим в общия изглед (Overview), в панела от дясната страна:

Статистика на ресурси в панела Overview

Стъпка 1: От бутона Tools избираме Edit Virtual Server:

Отваряне на панела за промяна ресурсите на сървъра

Стъпка 2: В отворилия се прозорец може да променим CPU и Cores/RAM от плъзгачите или като директно въведем желаната стойност в полето срещу плъзгача.

При промяна на ресурсите в графа Price per hour може да видим и как това ще се отрази на цената на нашият сървър. След като сме направили желаните настройки избираме Save:

Запазване на променените ресурси

След като сме направили промените в Overview ще видим, че сървърът се преоразмерява в момента. След като завърши процесът сървърът ни е готов за използване:

Информация за процеса на преоразмеряване на сървъра