Промяна на броя процесорни ядра и RAM памет на Cloud сървър

Помощен център

Промяна на броя процесорни ядра и RAM памет на Cloud сървър

В тази статия ще се запознаем с това как да променим броя на процесорните ядра и количеството RAM памет, което използва Cloud сървърът ни.

Използваните в момента ресурси може да видим в общия изглед (Overview), в панела от дясната страна:

1cloud1

Стъпка 1: От бутон Tools избираме Edit Virtual Server:

2cloud2

Стъпка 2: В отворилия се прозорец може да променим CPU Cores/RAM от плъзгачите или като директно въведем желаната стойност в полето срещу плъзгача. При промяна на ресурсите в графа Price per hour може и да видим как това ще се отрази на цената на сървъра ни. След като сме направили желаните настройки избираме Save:

3cloud3

След като сме направили промените в Overview ще видим, че сървърът се преоразмерява в момента. След като завърши процесът сървърът ние е готов за използване

4cloud4