Начало > Помощен център > Cloud сървъри > Администрация на сървър > Инсталация на bgERP - система за управление на бизнеса

Инсталация на bgERP - система за управление на бизнеса

Помощен център

Инсталация на bgERP - система за управление на бизнеса

bgERP е Open Source проект и чрез инсталирането му вие получавате пълната версия и изходния код на системата, без ограничения по време или функционалност. Това е безплатно и не ви обвързва с финансови ангажименти.

Наличните инструкции са предназначени за Cloud-услуга, предоставена от ICN.Bg.

Инструкциите за инсталация на bgERP

Инструкциите за инсталацията на bgERP системата са следните:

1. След стартиране на машината - трябва да се зареди IP адреса в браузър.

2. Появява се син екран, който приканва потребителя да приеме/одобри GPL лиценза.

3. Минава се последователно през стъпките Обновяване, Проверки и Инициализиране.

4. При инициализирането се изчаква напълно да завърши процеса (100%).

5. Стартиране на приложението.

6. Зарежда се екран за въвеждане на първи потребител.

7. След логването на първия потребител - системата е готова за работа.

Повече информция и по-нататъшни инструкции за работа може да откриете тук: 

http://bgerp.com/cms_Articles/Article/Vhod-v-sistemata/