Начало > Помощен център > Бизнес поща > Телефон > Управление на звука (Sounds Manager) в cMailPro

Управление на звука (Sounds Manager) в cMailPro

Помощен център

Управление на звука (Sounds Manager) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Sounds Manager, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Чрез Sounds Manager можете да качите всички звукови файлове, които ще използвате за конфигурирането на IVR за вашата VOIP телефонна централа. От тук имате пълен достъп до всички качени файлове, можете да подменяте звукови файлове, да ги свалите или да ги прослушате, както и да ги подредите по езици.

Инструмента се намира в секция cMailPro VOIP в контролния ви панел.

След като влезете в инструмента Sounds Manager,  ще се покаже прозорец, в който можете да направите промени по звуковите файлове за cMailPro услугата.

Вдясно от падащото меню Domain можете да изберете домейна, за който да направите необходимите промени на звуковите файлове, които ще отговарят за IVR-a.

 

 - Качване на нов звуков файл на вече съществуващ такъв;

 - Сваляне на звуковия файл;

 - Прослушване на звуковия файл;

При натискане на бутона Add new sound (English) ще се отвори нова страница, от която може да добавите нов звуков файл от вашия локален компютър. 

Избор на файл - Избиране на звуковия файл от локалното устройство;

Save - Качване на звуковият файл;

*Забележка: Името на звуковия файл ще се изобразява в раздел Name с цел разпределение (индефициране) на звуковите файлве. 

Можете да добавите нов език от раздела Languages, който се намира най-долу след раздел Sounds.

Add Language - Добавяне на език;

BatchUpdateWav - Функция, която позволява качване на няколко звукови файла едновременно;

При натискане на бутона Add Language ще се отвори нова страница, от която можете да въведете името на новия език, който желаете да добавите.

Language - Въвежда се името на новия език, който желаете да добавите;

Save - Запазване на въведения език.