Начало > Помощен център > Бизнес поща > Телефон > Правила за входящи обаждания (Incoming Call Rules) в cMailPro

Правила за входящи обаждания (Incoming Call Rules) в cMailPro

Помощен център

Правила за входящи обаждания (Incoming Call Rules) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с раздел Incoming Call Rules, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Използвайте менюто Incoming Call Rules, за да настроите специфични правила за входящите обаждания. От тук можете да зададете различни действия, които да се изпълнят при обаждане към акаунт с определен статус от вашия профил. Можете да настроите времеви период, през който това правило ще се изпълни и да сложите различни действия, като препращане, отказ и прекратяване на обаждането.

Инструментът се намира в секция cMailPro VOIP във вашия контролен панел.

След като кликнете на иконката Incoming Call Rules, ще се отвори прозорец, в който можете да добавите правило към cMailPro услугата:

За да добавите ново правило, е необходимо да изберете бутона Add Rule, като на следващата стъпка ще се отвори панел за създаване на правило:

Rule Name - Въвеждаме име на правило (например: Office work time).

Rule Conditions - Условие, при което да работи правилото. Специфично избрани функции, при които правилото да влезе в действие. За да влезе в сила, трябва да попълните следните полета:

Addressed To - Правилото е адресирано до потребител, който избирате от падащото меню. За да може да се показва желаният акаунт в падащото меню и да можете да го изберете, трябва той да е с активиран план Premium от инструмент Accounts и да има включена опция SIP от инструмент DNS Setup (трябва да се натисне бутон Enable).

During the time interval - Избиране на диапазон от време, когато правилото да бъде активно.

On week days  - Избиране на определени дни от седмицата, в които да бъде активно правилото:\ Sun - Неделя\ Mon - Понеделник\ Tue -  Вторник\ Wed - Сряда\ Thu - Четвъртък\ Fri - Петък\ Sat - Събота

От падащото меню On Stage можете да изберете за какъв период и кое правило да се изпълни от меню For user with status. Приложимо е например, в случаите, когато сте на линия и не можете да вдигнете.

От падащото меню For user with status можете да изберете определен статус за потребител:

any - Всички потребители;\ busy - Заети потребители;\ away -  Отсъстващи потребители;\ away or busy - Заети или отсъстващи потребители.

Rule Action - Изибране на действието, което да бъде извършвано за входящото обаждане. Можете да избирате от следните действия:

Redirect to - Препращане на входящото обаждане към друг потребител, като се въвежда номерa на съответния потребител в полето SIP.

Fork to - Препращане към друг потребител, като се прехвърля цялото входящо обаждане към друг абонат, чрез номерa на съответния потребител в полето SIP.

Reject - Отказване на входящото обаждане.

Stop processing - Спиране на входящото обаждане.

След въвеждане на всички данни, които са необходими за създаване на правилото, се натиска бутона Save за запазване на правилото, или ако не желаете да запазвите правилото - избираме бутона Go Back, който ще ви върне в основното меню Incoming Call Rules.

След като имаме създадено правило за входящите обаждания, ще се появи допълнителна информация в началото на менюто Incoming Call Rules.

Name - полетo описва името на правилото, което е създадено - например, в нашия случай Forward.

Tools - второто поле предоставя допълнителни опции за редакция и изтриване на определено правило за входящи обаждания.

Ако желаете да извършите редакция на правилата за входящи обаждания, е необходимо да натиснете върху опцията Edit.

Ако желаете да изтриете правило за входящи обаждания, е необходимо да натиснете върху опцията Delete.