Начало > Помощен център > Бизнес поща > Телефон > Конфигурация на IVR (IVR Configuration) в cMailPro

Конфигурация на IVR (IVR Configuration) в cMailPro

Помощен център

Конфигурация на IVR (IVR Configuration) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с инструмента IVR Configuration, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Какво представлява IVR? Съкращението IVR (Interactive voice response) означаваинтерактивна система за гласови отговори. IVR системите ви дават възможност да изградите професионално обслужване на вашите клиенти, пoсредством лесно за навигация и разбиране гласово меню. Ориентирайте лесно клиентите си във възможностите на телефонната ви централа.

IVR configuration менюто на cMailPro ще ви позволи да разпределите и управлявате звуковите файлове, които се използват за IVR при входящо обаждане.

Инструментът се намира в секция cMailPro VOIP във вашия контролен панел.

След като кликнете на иконата IVR Configuration ще се визуалира падащото меню от което е необходимо да изберете към кой домейн да се добави IVR меню. Можете да сложите отметка на Load default template, което представлява зареждане на темплейт по подразбиране.

 

След като изберете желания домейн, натиснете бутона Add IVR menu. След това ще се вузиализират общите настройки, необходими за конфигуриране на интерактивната система за гласови отговори.

Първоначално е необходимо да въведете име на IVR менюто, което ще бъде създадено като се въведат данни в полето Name.

След което следва да се избере първоначалната опция, която е езиково меню (Language menu), като се предоставя информация за всяка една цифра от 1 до 9, която ще е необходимо да бъде избрана от клиента при входящо обаждане за активиране на избраният език.

None - не е избран език, клиентът не може да избере дадената опция;

Prompt default language - зареждане на езика по подразбиране. Ако не бъде избран нито един от езиците от клиента при входящо обаждане.

Dial in extension - Опцията позволява включване на набиране на вътрешни номера, като единствено е необходимо да се постави отметна на Enable;

Play at start of call - Избор на звуков файл, който да се възпроизвежда при началото на входящото обаждане;

Play at start of loop - Избор на звуков файл, който да се възпроизвежда при началото на обаждането при изчакване (loop).

Даденото меню предоставя възможност за избор на действие при натискане на бутоните от 1 до 9, включително * и #, invalid е предзначение при опит за избор на друг символ, който не е позволен.

Action - Предоставя няколко възможности за обработване на обаждането като вариантите могат да бъдат следните:

None - Не се извърша никакво действие при избор на дадената опция;

Account - Входящото обаждането ще бъде прехвърлено към определен акаунт от услугата cMailPro;

Department - Входящото обаждането ще бъде прехвърлено към определен департамент, който предварително е бил създаден чрез функцията Departments:

  • Queue - Входящото обаждането ще бъде прехвърлено към определена опашка, която предварително е била създаден чрез функцията Caller queues;

  • Return to previous / Hang up - Връщане в предишното меню / затваряне;

  • Play the sound - Възпроизвеждане на избран звук.

Sound to play -  Избиране на звуков файл, който да бъде възпроизведен при натискане на съответният бутон, като предварително е необходимо файловете да са били качени и конфигурирани чрез функцията Sounds manager.

Play at end of loop - Избор на звуков файл, който да се възпроизвежда при завършване на loop;

Play at end of call - Избор на звуков файл, който да се възпроизвежда при завършване на входящото обаждане.

Желаните звуковите файлове, трябва да бъдат предварително качени от Sounds Manager менюто.

След въведени всички желани от нас настройки за интерактивна система за гласови отговори, е необходимо да се натисне върху бутона Save, който ще ги запази.