Начало > Помощен център > Бизнес поща > Телефон > cMailPro - Описание на инструмента Extensions

cMailPro - Описание на инструмента Extensions

Помощен център

cMailPro - Описание на инструмента Extensions

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Extensions (вътрешни номера), който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Extensions опцията към cMailPro позволява да добавяте вътрешни номера към определени акаунти, като в същото време можете да зададете определен номер за изходящите обаждания на съответно домейн име. Също така позволява добавянето на Remote SIP връзка.

Assign outgoing number to domain (Добавяне на изходящ номер към домейн):

Assign To - Избор на домейн;

Extension - Избор на изходящ номер.

За да добавите изходящ номер към даден акаунт с въведените данни,  кликнете върху бутона Assign outgoing number to domain.

Assign local extension (Назначаване на вътрешен номер):

Assign To - Избор на акаунт;

LocalExtension - Въвеждане на желания вътрешен номер;

За да  добавите вътрешен номер към даден акаунт с въведените данни, кликнете върху бутона Assign Local Extension.

Отдалечена SIP връзка:

Account - Избор на акаунт, който да извършва отдалечената SIP връзка;

Add SIP Registration - Добавяне на отдалечена SIP връзка.

Add Remote SIP: 

В това меню, в случай, че използвате външен доставчик на SIP телефония, можете да попълните конфгурационните настройки на вашия акунт, които вашия доставчик ви е предоставил. 

Най-отдолу може да прегледате подробната информация на вече добавените отдалечени SIP връзки, както и да видите техния статус.