Начало > Помощен център > Бизнес поща > Телефон > cMailPro - Описание на инструмента Departments

cMailPro - Описание на инструмента Departments

Помощен център

cMailPro - Описание на инструмента Departments

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Departments (отдели), който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Departments опцията към cMailPro се използва за добавяне на отдели към cMail Pro, в които се намират съответните потребителски акаунти.

Добавянето на определен Отдел се извършва по следният начин:

Department Name - Въвежда се желаното име на отдела;

Department Address - Въвежда се имейл адреса, на който ще отговаря съответният отдел;

Domain - Избира се към кой домейн ще бъде добавен даденият отдел;

Create Department - Добавяне на отдела към cMailPro. 

Най-отдолу можете да прегледате допълнителна информация за вече съществуващите отдели, като имате възможност за редакция на името и определяне на кои потребители да бъдат въведени в съответния отдел.