Начало > Помощен център > Бизнес поща > Телефон > cMailPro - Описание на инструмента Caller queues

cMailPro - Описание на инструмента Caller queues

Помощен център

cMailPro - Описание на инструмента Caller queues

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Caller queues (Опашки на обаждания), който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

От бутона Add Queue имате възможност да добавите опашка на обажданията за съответния отдел. Най-отдолу можете да прегледате вече създадените опашки за обаждания за всеки един ваш отдел.

За да създадете опашка на обажданията, е необходимо да попълните полетата Queue Name и Call Department.

Queue Name - Въвеждате името на опашката, което желаете за определен ваш отдел;

Call Department - Избирате от падащото меню отдела, който предварително сте създали от меню Departments и към който искате да се прехвърлят всички разговори от тази опашка на обажданията.

Финално, за да добавите опашката, натискате върху бутона Save.