Начало > Помощен център > Бизнес поща > Телефон > cMailPro - Описание на инструмента Call Register

cMailPro - Описание на инструмента Call Register

Помощен център

cMailPro - Описание на инструмента Call Register

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Call Register (Регистър на обажданията), който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

 

Call Register се използва за получаване на информация и статистика на изходящите/входящите обаждания от определен клиент, като предоставя подробна информация за всеки един разговор.

Account - Изберете определен акаунт, за който искате да получите подробна статистика;

Period   - Изберете определен период, за който искате да видите подробна статистика;

Search   - От тук имате възможност да търсите определен разговор или телефонен номер.

Най-отдолу имате възможност да прегледате подробна информация за всички входящи и изходящи обаждания, както и информация за продължителността на разговорите.