Начало > Помощен център > Бизнес поща > Пронто > Pronto уебмейл - работа с бележки

Pronto уебмейл - работа с бележки

Помощен център

Pronto уебмейл - работа с бележки

Pronto уебмейл предоставя много удобна възможност да създавате бележки, да ги форматирате по желание, да прикачате файлове към тях както и да предоставяте абонамент към директорията на вашите бележки.

В тази статия ще ви покажем как може да използвате приложението Notes в Pronto уебмейл клиент.

За да отворите приложението Notes трябва да кликнете върху иконата Notes в главното меню:

pronto webmail notes

Структура на Notes

Така изглежда главният интерфейс на Notes с една, създадена от нас, тестова бележка. Различаваме три панела от ляво надясно:

  • навигация - тук се зарежда списък със създадените папки,
  • бележки - тук се зарежда списък със съобщенията в избраната папка,
  • редактор - при кликане на бутона Compose се зарежда редактор за създаване на бележки Note Editor, който много наподобява редактора за създаване на имейл съобщения Mail Composer.

pronto webmail notes

Нека разгледаме до какви инструменти имаме достъп в хоризонталното меню като започнем от панела за навигация.

При кликане върху иконата знак плюс се отваря меню с два бутона:

Create Folder - при кликане на този бутон се отваря панел, в който създаваме нова папка:

pronto webmail notes

В този панел даваме име на папката и избираме нейното местоположение в структурата на Notes - на едно ниво с папката по подразбиране Notes (както е показано на изображението) или като нейна подпапка:

pronto webmail notes

Другият бутон отваря панела Folder Subscription, в който не въвеждаме директно информация, а системата го ползва когато ние предоставяме абонамент към наша папка за друг потребител на Pronto. По-късно в статията ще покажем как работи тази функционалност с пример.

Ако кликнем иконата зъбно колело се отваря панел за редактиране Edit, през който можем:

  • да редактираме името на папка,
  • да променим местоположението на папка (Folder location),
  • да променим правата на потребители, които са абонирани за съответната папка (Access Control List),
  • да изтрием папка (иконата кошче).

pronto webmail notes

Средният панел Notes не предлага допълнителни инструменти и се използва единствено за показване на списък с бележките в избрана папка.

Редактор за създаване на бележки

Следните инструменти са на наше разположение през панела за създаване/редактиране на бележки:

pronto webmail notes

Като кликнем бутона Compose се зарежда редактора Note Editor за създаване на бележки (много близък като функционалност до редактора Mail Composer за създаване на имейли в приложението Mail).

В панела можем да създадем бележка в HTML формат с линкове, списъци, изображения, заглавия и др. като кликнем бутона Rich formatting:

pronto webmail notes

Като кликнем бутона Plain text се връщаме в текстов режим:

pronto webmail notes

Aко кликнем стрелката Change Direction най-вдясно в лентата за форматиране, курсора на мишката (или създадения текст) се премества вдясно и текста се въвежда от дясно наляво. За да възстановим посоката на писане от ляво надясно трябва да кликнем отново същата икона:

pronto webmail notes

Прикачване на файл в бележка

Като кликнем иконата кламер се отваря панел Attach options за прикачване на файлове:

pronto webmail notes

През първия бутон E-mail може да прикачваме имейл съобщения към бележката по следния начин:

1. Зарежда се съобщение с инструкция относно начина на прикачване:

pronto webmail notes

2. Влизаме в приложението Mail и поставяме отметка пред съобщението/ята (Test email), което искаме да прикачим:

pronto webmail notes

3. Кликаме иконата кламер и в панела Attach options кликаме бутона E-mai.

4. Кликаме иконата кламер в малкия прозорец в долния край на екрана и имейла е прикачен успешно:

pronto webmail notes

pronto webmail notes

Другите две опции - Local file и Storage file ни дават възможност по идентичен начин да прикачим файлове от локалния компютър или от масива за съхранение на cMailPro (приложението Files).

Ако изберем кликнем линковете Local file и Storage file, файлът ще бъде прикачен директно към бележката:

pronto webmail notes

Ако кликнем опциите As link (като линк) файлът ще бъде изтеглен на cMailPro сървъра и в писмото ще се запише URL адреса на файла. Като кликнете линка в писмото файлът ще се зареди в браузера:

pronto webmail notes

pronto webmail notes

Изтриване на бележки

При кликане на иконата кошче бележката се изтрива без да се зарежда прозорец за потвърждение.

Принтиране на бележки

Ако искате да принтирате бележка трябва да кликнете иконата принтер и в нов прозорец ще се отвори съобщението във формат за принтиране както и прозорец с настройки за принтера по подразбиране на операционната система:

pronto webmail notes

Преместване на бележки

Ако желаете да преместите бележка в друга папка трябва да кликнете иконата папка със стрелка - ще се отвори списък с папките, в който трябва да изберете папката, където желаете да преместите бележката:

pronto webmail notes

pronto webmail notes

Редактиране на бележки

Ако кликнете бутона Edit Note се отваря бележката в редактора и може да редактирате съдържанието на бележката.

Ако желаете само да запазите съдържанието, но да продължите с редактирането трябва да кликнете бутона Save.

Като приключите с редактирането на бележката кликнете бутона Save And Close - съдържанието ще бъде запазено и панела на редактора ще се затвори.

Предоставяне на достъп до папка с бележки

Накрая ще ви покажем как може да предоставите абонамент към папка с ваши бележки на друг потребител. В примера от акаунта на потребител Pronto ще предоставим достъп (абонамент) до папка със съобщения Лични на потребител User1.

В навигационния панела на потребител Pronto кликаме иконата зъбно колело, в полето Access Control List въвеждаме имейл адреса на потребителя, на когото предоставяме достъп (User1) и запазваме настройките като кликаме бутона Save:

pronto webmail notes

Потребителят User1 получава следното съобщение в своята поща и трябва да кликне бутона Subscribe, за активира абонамента:

pronto webmail notes

Автоматично се зарежда панела Folder Subscription (за който споменахме в началото на статията), в който е въведена необходмата служебна информация, която потребителя трябва да запази като кликне бутона Save:

pronto webmail notes

В навигационният панел на User1 се зарежда линк към споделената папка Лични:

pronto webmail notes

Потребителят User1 има права само да чете бележките. Ако желаете той да може да редактира бележките, потребителя Pronto трябва да отвори панела Edit и в полето Access Control List да редактира правата на User1 от Read на Admin.