Начало > Помощен център > Бизнес поща > Pronto уебмейл - изпращане и получаване на съобщения

Pronto уебмейл - изпращане и получаване на съобщения

Помощен център

Pronto уебмейл - изпращане и получаване на съобщения

Ако сте прочели статията Pronto уебмейл – управление на контакти ще забележите, че Pronto използва много от познатите вече интерфейси и в панела за работа със съобщения.

Както в посочената статия, първо ще разгледаме главните функции на интерфейса преди да преминем към работата със съобщенията. За целта трябва да се логнете в Pronto през URL адрес [https://pronto.cmailpro.net/](https://pronto.cmailpro.net/){: target="_blank"} с коректни данни за влизане - по подразбиране се зарежда първата икона Mail в главното меню:

Икона Mail в главното меню на Pronto

Панел пощенски папки (mailboxes)

Първият панел съдържа две икони за достъп до допълнителни функции, поле за търсене и списък с директории.

При кликане на иконата знак плюс имате достъп до два бутона - Create Folder и Folder Subscription:

Достъп до бутони Create Folder и Folder Subscription

През бутона Create Folder вие може да създадете нова папка с име по ваше желание и да изберете мястото на папката във файловата структура - дали да бъде на едно ниво с Inbox или да бъде подпапка на съществуваща папка както в примера - нашата папка Лични е подпапка на Inbox:

Създаване на директория през Create Folder

Създаване на поддиректория през Create Folder

Бутонът Folder Subscription е част от механизъм за даване на достъп на друг потребител до папка в нашата мейл структура - в примера ние имаме достъп до папка user1 в мейл акаунта user1@icn-demo.com:

Достъп до акаунт на друг потребител

Достъп до директорията на потребителя

При кликане на иконата зъбно колело се отваря панел за редактиране на съществуващите папки:

Панел за редактиране на директории

В секция Folder location може да редактирате името и местоположението на папката - в примера преименувахме папка Лични на Запазени и я преместихме от поддиректория на Inbox едно ниво по-нагоре:

Преименуване на директория

Промяна местоположението на директория

В секция Access Control List (ACL) дефинирате права на потребител ако сте дали достъп до ваша директория. В примера user1 ни даде права до негова директория и в неговия акаунт трябва да бъдат дефинирани правата в същата секция ACL:

Дефиниране на права на достъп

Панел за съобщения

Сега нека разгледаме какви функционалности ни предлага средният панел. При натискане на лявата икона със стрелка, панелът се плъзга в посоката, в която сочи стрелката и съответно отваря/затваря (show/hide) панелa mailboxes:

Отваряне и затваряне на панела mailboxes

При натискане върху линка Inbox се отваря падащ списък, в който имаме достъп до съобщенията във всички папки в акаунта:

Достъп до всички съобщения в акаунта

Ако изберем иконата с двете вертикални стрелки се отваря панел, в който можем да променим начина на сортиране на съобщенията в съответната папка. По подразбиране съобщенията се сортират по дата като най-новото съобщение е първо в списъка:

Сортиране на съобщенията по дата

Ако желаете да промените начина на подреждане на панелите (списък, колони или вертикално) може да го направите като кликнете последната икона вдясно:

Промяна начина на подреждане на панелите

Изпращаме тестово съобщение до нашия главен акаунт Pronto от акаунта User1, за да разгледаме допълнителните опции в същия панел, пряко свързани с управлението на съобщенията.

Ако няма поставена отметка пред съобщението ще видите само следните опции:

Налични опции при немаркирано съобщение

При натискане на иконата пощенски плик се зареждат само непрочетените съобщения, а при кликане на иконата звезда се зареждат само маркираните със звезда съобщения (ако има такива):

Зареждане на непрочетените съобщения

Зареждане на маркираните със звезда съобщения

Нека маркираме полученото съобщение и да разгледаме останалите функции:

Пълен набор от опции при маркиране на съобщение

За да изберете или да отмените избирането на всички съобщения, трябва да изберете крайната икона вляво с двете покриващи се текстови полета. Ако желаете да маркирате отделно съобщение трябва да поставите отметка в полето пред него.

При натискане върху иконата звезда маркирате или премахвате маркирането на съобщенията.

Променяте статуса прочетено/непрочетено на дадено съобщение като кликнете иконата пощенски плик.

Можете да преместите съобщението в друга папка като кликнете иконата папка със стрелка и в падащото меню кликнете желаната директория:

Преместване на съобщение в друга папка

Ако желаете да препратите съобщението (forward) на друг имейл адрес може да кликнете иконата стрелка - отваря се панела за създаване на съобщения Mail Composer, в който трябва да въведете новия адрес. По-късно в статията ще демонстрираме как работи панела Mail Composer.

Последната икона кошче служи за изтриване на съобщения - съобщението трябва да бъде маркирано и при кликане на иконата кошче то се премества в директория Trash, която може да бъде достъпена при отваряне на скрития панел с директории (при кликане на иконата show/hide mailboxes) или от падащото меню Inbox:

Преместване/Изтриване на съобщение в папка Trash

В директорията Trash трябва да маркирате съобщенията, които желаете да бъдат окончателно изтрити от мейл сървъра, и да натиснете отново иконата кошче:

Окончателно изтриване от папка Trash

Ако със съобщението са били извършени някакви действия се появяват допълнителни информационни икони, като например иконата кламер ако съобщението съдържа прикачен файл.

Ако е изпратен отговор на съобщение се появява иконата за отговор заедно с pop-up съобщение Has Reply (има отговор):

Указател за действие Has Reply

Ако съобщението е пренасочено се появява иконата за пренасочване със съобщение Is Forwarded (пренасочено):

Указател за действие Is Forwarded

Ако натиснете с десен бутон върху дадено съобщение в падащото меню имате достъп до всички налични функции за управление на това съобщение:

Достъп до всички функции за управление на съобщение

Панел за управление на съобщението

В Inbox имаме съобщение от User1 - нека маркираме съобщението и да видим какви функции имаме на разположение в панела Compose:

Функции за управление на съобщение в панела Compose

Изтриване (Delete) - иконата кошче навсякъде има една и съща функция, която вече описахме - при маркиране на съобщение и кликане на иконата съобщението се изтрива от текущата папка и се премества в папка Trash, откъдето по желание може да се изтрие окончателно или да се премести в друга директория.

Отговор (Reply) - при избиране на иконата единична заоблена стрелка се отваря съобщението в Mail Composer, където записвате вашия отговор и изпращате съобщението. Функциите в панела Mail Composer ще разгледаме подробно по-късно в статията.

Отговор до всички (Reply to All) - когато потребител (User1) изпрати писмо до няколко контакта или цяла контактна група, всеки потребител може да изпрати отговор до всички получатели на оригиналното писмо като натисне иконата двойна заоблена стрелка - както при отговор на единично писмо, записвате отговора в Mail Composer и кликаме бутона Send:

Изпращане на отговор до всички Reply to All

Отговорът е получен в акаунтите User1 и Friend1:

Получен отговор в акаунта User1

Получен отговор в акаунта Friend1

Пренасочване (Forward) - при получаване на единично съобщение може да го пренасочите към друг акаунт като добавите собствено съобщение или коментар към оригиналното писмо:

Пренасочване Forward на съобщение

Добавяне на коментар при пренасочване

More - последната икона във формата на три хоризонтални кръга предлага достъп както до нови, така и до познати вече функции:

Налични функции през икона More

Redirect to... - пренасочва съобщение директно без възможност за добавяне на информация или коментар към оригиналното съобщение:

Директно пренасочване на съобщение

Undecoded Message - показва в нов прозорец на браузъра цялото съдържание на писмото заедно с хедърите в текстов формат:

Показване на цялото съобщение в текстов формат

Print - зарежда съдържанието на писмото във формат за принтиране:

Зареждане на съобщението във формат за принтиране

Последните три функции са точно копие на описаните по-рано функции, достъпни в средния панел за съобщения:

Move into... - зарежда познатия интерфейс за преместване на съобщение в друга папка:

Интерфейс за преместване на съобщение

Toggle Flagged Status - добавя или премахва маркиране със звезда на дадено съобщение:

Добавяне/Премахване на маркиране със звезда

Toggle Read Status - променя статуса на съобщение между съостоянията прочетено/непрочетено:

Промяна статуса на съобщение

Панел за създаване на съобщения Mail Composer

При кликане на бутона Compose се отваря панела Mail Composer:

Общ изглед на панела Mail Composer

При натискане на бутона Minimize съобщението се свива в долния десен ъгъл на панела и се създава копие на писмото в папка Drafts.

Прикачване на файлове

За да прикачите файл към съобщение, трябва да кликнете иконата кламер и ще се отвори панела Attach options с няколко опции:

Панел Attach options за прикачване на файлове

Прикачване на имейл съобщения

За да прикачите имейл съобщение, трябва преди това да го маркирате в средния панел за съобщения:

Прикачване на имейл съобщение

Ще се появи информация в pop-up прозорец, което обяснява как да прикачите съобщението:

Информация за начина на прикачване

Маркирате съобщенията, след това избирате иконата кламер в горното хоризонтално меню, в панела Attach options натискате бутона E-mail и в дъното на панела кликате иконата кламер:

Последователност от действия за прикачване на имейл

Двете маркирани съобщения са прикачени към писмото.

Прикачване на файлове

За да прикачите локален файл, трябва в панела Attach options да кликнете бутона Local file и в диалоговия прозорец да изберете файла (man.png), който ще бъде прикачен в писмото.

Ако желаете локалният файл да бъде добавен като линк в съдържанието на писмото трябва в панела Attach options да кликнете бутона As link срещу Local file и да изберете файла в диалоговия прозорец (businesswoman.png) - файлът ще се добави като линк в съдържанието на писмото.

Тъй като cMailPro предоставя функцията споделяне на файлове, вие имате възможност да прикачите в писмото файлове от вашия масив за съхранение като кликнете бутона Storage file и в новия панел изберете файла (profile.vcf):

Прикачване на файл от масива за съхранение

Както и при прикачване на файлове от локалния компютър, можете да добавите файл от масива за съхранение като линк ако кликнете бутона As link срещу Storage file.

На изображението по-долу виждате двете имейл съобщения, двата файла и двата линка към файловете, които прикачихме по описаните по-горе начини:

Прикачени имейли, файлове и линкове към файловете в съобщение

Получаване на автоматично известяване (notifications)

Ако натиснете иконата камбана ще се отвори панел, в който може да активирате получаване на известяване при доставяне на писмото и/или при отварянето от получателя:

Панел за активиране на автоматично известяване

При успешно доставяне на писмото в Inbox ще получите следното съобщениe:

Известяване при доставяне на съобщение

Когато получателят отвори писмото, ще получите ново съобщение:

Известяване при отваряне на съобщение

Опцията може да бъде изключително полезна като доказателство в ситуации, когато получателят опитва да се оправдае, че не е получил вашето писмо.

Добавяне на Cc, Bcc и From

При натискане върху иконата знак плюс имате възможност да добавите често използваните хедъри за изпращане на копие (видимо Cc и невидимо Bcc) на писмото, също и поле за подател (From) като натиснете съответния бутон:

Добавяне на хедъри към съобщение

При посочване на полето се появява иконата силует, от която може да изберете един контакт, няколко контакта или приятели (buddies):

Избиране на получател от контакти или приятели

Ако искате да премахнете получател трябва да кликнете бутончето Х в етикета с получателя. За да премахнете цялото поле (в примера Сс) трябва отново да натиснете иконата знак плюс и втори път да кликнете съответния бутон (Сс):

Премахване на поле за хедъри

По абсолютно същия начин може да управлявате полетата Всс и From.

Маркиране на важните писма (important)

Ако желаете да привлечете вниманието на получателя към вашето писмо може да го маркирате като кликнете иконата внимание:

Маркиране на съобщение при изпращане

Писмото ще бъде маркирано със същата икона внимание в списъка със съобщения в акаунта на получателя:

Получаване на маркирано писмо

Ако желаете да премахнете иконата внимание трябва да я кликнете отново.

Форматиране на съобщения

По подразбиране Mail Composer се зарежда в текстов формат. Ако кликнете бутона Rich formatting се зареждат най-често използваните в текстови редактори функции, чрез които може да форматирате писмото в HTML формат с цветове, изображения, заглавия, таблици, връзки, списъци и пр.:

Опции за форматиране на съобщение Rich formatting

За да се върнете в обикновен текстов режим, трябва да кликнете бутона Plain Text:

Текстов режим за форматиране Plain Text

Ако желаете да промените реда на писане (от дясно наляво) трябва да кликнете бутона Change Direction:

Бутон Change Direction

Промяна посоката на писане от дясно наляво

За да се върнете в режим на писане от ляво надясно, кликнете отново същия бутон:

Възстановяване посоката на писане от ляво надясно

Запазване на чернова

За да запазите съобщение за допълнително редактиране, може да кликнете бутона Save. Съобщението ще бъде запазено в папка Drafts.

За да продължите редактирането на съобщението, трябва да отворите папка Drafts, да натиснете върху съобщението и да кликнете бутона Edit Draft:

Редактиране на чернова

Затваряне на съобщение

При избиране на знака Х в горния ляв ъгъл имате следните опции в зависимост дали желаете да затворите ново съобщение или чернова:

Опции за затваряне на съобщение

  • Save - запазва текущото състояние на съобщението в Drafts;
  • Close - затваря съобщението без да запазва последните промени;
  • Discard - изтрива съобщението (ако е ново) и копието в Drafts.