Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Управление на пренасочвания на пощенски акаунти (Forwarders) в cMailPro

Управление на пренасочвания на пощенски акаунти (Forwarders) в cMailPro

Помощен център

Управление на пренасочвания на пощенски акаунти (Forwarders) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Forwarders, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Използвайте този инструмент, за да настроите пренасочването на входяща поща към друг имейл адрес.

Можете да създадете пренасочването на пощенски акаунт от бутона Add a Forwarder.

Въведете нужната информация за пренасочването на една пощенска кутия:

Address to Forward - В това поле поставете името на пощенската кутия, която искате да пренасочите;

Domain - Домейна, към който е създадена пощенската кутия;

Forward to Email Address - Адреса, към който искате да препратите получените писма;

Когато въведете информацията и в трите полета е необходимо да кликнете върху бутона Add Forwarder за да създадете успешно пренасочването.

В посочения пример се показва как за пощенска кутия test, получените писма се препращат към пощенска кутия test1@icntest.com.

Ако желаете да премахнете вече създадено пренасочване е необходимо да използвате опцията Delete. По този начин ще премахнете пренасочването, което сте създали за конкретния пощенски акаунт.