Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Управление на пренасочвания на пощенски акаунти (Forwarders) в cMailPro

Управление на пренасочвания на пощенски акаунти (Forwarders) в cMailPro

Помощен център

Управление на пренасочвания на пощенски акаунти (Forwarders) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Forwarders в контролния панел на професионалната имейл услуга cMailPro.

Достъп до Forwarders в панела на cMailPro

Използвайте този инструмент, за да настроите пренасочването на входяща поща към друг имейл адрес.

Можете да създадете пренасочването на пощенски акаунт от бутона Add a Forwarder:

Бутон за създаване на пренасочване Add a Forwarder

Въведете нужната информация за пренасочването на една пощенска кутия:

  • Address to Forward - изберете името на пощенската кутия, която искате да пренасочите;
  • Domain - изберете домейна, към който е създадена пощенската кутия;
  • Forward to Email Address - въведете имейл адреса, към който искате да препратите получените писма;

Когато попълните информацията в трите полета, кликнете бутона Add Forwarder за да създадете пренасочването.

В примера показваме как изпратените към пощенската кутия test писма се препращат към пощенска кутия test1@icntest.com:

Интерфейс за пълване данните на пренасочването

Ако желаете да премахнете вече създадено пренасочване е необходимо да използвате опцията Delete. По този начин ще премахнете пренасочването, което сте създали за конкретния пощенски акаунт:

Интерфейс за изтриване на пренасочване