Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Управление на Имейл Архив (Email archiving) в cMailPro

Управление на Имейл Архив (Email archiving) в cMailPro

Помощен център

Управление на Имейл Архив (Email archiving) в cMailPro

В тази статия ще Ви запознаем с инструмента Email archiving, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Чрез инструмента, се създават автоматично архиви на писмата - за по-добра структура и подреденост. Също така дава възможност да изтриваме стари писмаслед зададено време. При Email Archiving се създава директория на имейл сървъра с наименование Archive, в която се създават динамично поддиректории с format YYYY-MM (година-месец). В тези директории се архивират писмата за съответния период. Те от своя страна са достъпни през всеки десктоп клиент и уебмейл като "локална папка". Или иначе казано писмата, които стоят повече от X (зададеното в панела) време в папка Inbox биват автоматично прехвърлени в посочена от вас папка, напр. Archive/2015-08 например. Това ускорява работата на зареждането на новите входящи имейли и подобрява работния процес, прилагайки хронологичен ред в комуникацията, спестявайки ни време да го извършваме сами.

 

След като отворим инструмента в дясно ще видите падащо меню Managing. От него трябва да изберете имейл акаунта, за която желаете да зададете правила за архивиране и/или изтриване. След като го изберете, ще видите още две падащи менюта по-долу:

Archive messages after: - Тази опция ви дава възможност да изберете кога писмата ви да се архивират. Разполагате с 13 възможни варианта, които варират от 24 часа до 730 дни, а също и опция да не се архивират никога.

Delete messages after: - Тази опция ви дава възможност да изберете кога писмата ви да се изтриват. Отново разполагате с 13 възможни варианта, вариращи от 24 часа до 730 дни, както и опция да не се изтриват никога.

След като сте избрали желаните опции е необходимо да запазите промените с бутона Save.