Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Управление на автоматични отговори (Autoresponder manager) в cMailPro

Управление на автоматични отговори (Autoresponder manager) в cMailPro

Помощен център

Управление на автоматични отговори (Autoresponder manager) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с инструмента AutoResponder Manager в контролния панел на професионалната имейл услуга cMailPro.

Достъп до AutoResponder Manager в контролния панел на cMailPro

Посредством този инструмент Вие можете да изпращате автоматичен отговор към всеки, който Ви пише, когато не сте в офиса и не може да отговорите веднага. Можете да активирате тази функция за всяка пощенска кутия от Вашия акаунт. При получаване на входяща поща към нея, системата ще върне на подателя предварително зададено съобщение като автоматичен отговор (Auto Responder).

За промяна на настройките на съществуващ Auto Responder кликнете линка Edit, а за изтриване на Auto Responder кликнете линка Delete.

За да създадете автоматичен отговор, кликнете бутона Add Auto Responder:

Интерфейс Add Auto Responder за създаване на автоматичен отговор

За създаването на нов Auto Responder или редактиране на вече създаден такъв, попълнете следната информация:

  • Email - Имейл акаунта, от който се връща автоматичния отговор;
  • Domain - Домейнът, към който принадлежи съответния акаунт;
  • Subject - Тема на съобщението;
  • Body - Текст на съобщението;
  • Start - Определяне началната дата за изпращане на този отговор;
  • Stop - Определяне крайната дата за изпращане на този отговор.

Попълване съдържанието на автоматичния отговор

Можете да използвате следните тагове, които да добавят специфична информация в автоматичния отговор:

^S: поставя темата на полученото писмо в автоматичния отговор.

^F: добавя името и имейл адреса на подателя на автоматичния отговор.

^E: добавя e-mail адреса на подателя в автоматичния отговор.

^T: добавя датата на полученото писмо в автоматичния отговор.

^r: добавя имейл адреса на текущия акаунт в автоматичния отговор.

Как на практика да ползвате описаните тагове показваме в примера:

Текстът (Body) на Вашия автоматичен отговор може да изглежда така:

„Здравейте, ^ F,

В момента нашият офис е извън работно време. Ще се свържем с Вас при първа възможност на e-mail адрес ^E относно Вашето запитване относно ^S."

Това означава, че ако имате получено писмо от Иван Иванов с e-mail адрес i.ivanov@cmailtest.com и тема „Проблем с Autoresponder", автоматичното съобщение, което подателят ще получи, ще изглежда по следния начин:

„Здравейте, Иван Иванов i.ivanov@cmailtest.com,

В момента нашият офис е извън работно време. Ще се свържем с Вас при първа възможност на e-mail адрес i.ivanov@cmailtest.com относно Вашето запитване относно Проблем с Autoresponder."

След като попълните всички полета, кликнете бутона Create/Modify и така ще бъде създаден автоматичен отговор за този e-mail адрес във Вашия акаунт.