Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Управление на автоматични отговори (Autoresponder manager) в cMailPro

Управление на автоматични отговори (Autoresponder manager) в cMailPro

Помощен център

Управление на автоматични отговори (Autoresponder manager) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с инструмент AutoResponder Manager, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. 

Посредством този инструмент Вие можете да изпращате автоматичен отговор към всеки, който Ви пише, когато не сте в офиса и не можете да отговорите веднага. Можете да активирате тази функция за всяка пощенска кутия от Вашия акаунт. При получаване на входяща поща към нея, системата ще върне на подателя предварително зададено съобщение -- Auto Responder. 

За промяна на настройките на съществуващ Auto Responder натиснете бутона edit, а за изтриване на създаден Auto Responder натиснете бутона delete.

За да създадете автоматичен отговор, е необходимо да натиснете бутона Add Auto Responder.

 

За създаването на нов Auto Responder или промяната на вече създаден такъве необходимо да попълните следната информация за него:

Email - Имейл акаунтът, към който да е автоматичният отговор и който ще се визуализира като изпращач на автоматичния отговор.

Domain - Домейнът, към който принадлежи съответния акаунт.

Subject - Темата на съобщението;

Body - Текстът на съобщението, което ще бъде изпращано.

Start - От коя дата да стартира изпращането на автоматичния отговор.

Stop - До коя дата да е актуално и активно изпращането на този отговор.

Можете да използвате следните тагове, които да добавят специфична информация в автоматичния отговор:

^S: Използвайки този таг, можете да сложите темата на полученото писмо в автоматичния отговор.

^F: Този таг ще добави във Вашия автоматичен отговор името и имейл адреса на подателя, към когото изпращате автоматичен отговор.

^E: Този таг ще добави във Вашия автоматичен отговор e-mail адреса на подателя.

^T: Този таг ще добави във Вашия автоматичен отговор датата на полученото писмо.

^r: Този таг ще добави във Вашия автоматичен отговор имейл адреса на текущия акаунт.

За ваше улеснение ще дадем и един нагледен пример:

Текстът (Body) на Вашия автоматично генериран отговор може да изглежда така:

„Здравейте, ^ F,

В момента нашият офис е извън работно време. Ще се свържем с Вас при първа възможност на e-mail адрес ^E относно Вашето запитване за ^S."

Това означава, че ако имате получено писмо от Иван Иванов с e-mail адрес i.ivanov@cmailtest.com и тема „Проблем с Autoresponder", автоматичното съобщение, което подателят ще получи, ще изглежда по следния начин:

„Здравейте, Иван Иванов i.ivanov@cmailtest.com,

В момента нашият офис е извън работно време. Ще се свържем с Вас при първа възможност на e-mail адрес i.ivanov@cmailtest.com относно Вашето запитване за Проблем с Autoresponder."

След като попълните всички полета, натиснете бутона Create/Modify и така ще бъде създаден автоматичен отговор за този e-mail адрес от Вашия акаунт.