Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Управление на акаунти (Accounts) в cMailPro

Управление на акаунти (Accounts) в cMailPro

Помощен център

Управление на акаунти (Accounts) в cMailPro

В тази статия ще Ви запознаем с инструмента Accounts, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. Използвайте тази функционалност, за да можете лесно да създавате и управлявате Вашите акаунти като задавате различни техни параметри.

Създаване на имейл акаунти

upravlenie-na-akaunti-accounts-v-cmailpro-01

След като влезете в инструмент Accounts, ще се визуализира прозорец, в който ще видите следните полета:

upravlenie-na-akaunti-accounts-v-cmailpro-04

 • Email - В него трябва да впишете наименованието на пощенската кутия, която желаете да създадете;

 • Domain - Тук трябва да посочите домейна, към който желаете да създадете пощенската кутия;

 • Password - Въвеждате парола, която да бъде към пощенския акаунт;

 • Password (Again) - Въвеждате повторно същата парола, която сте вписали в полето Password;

 • Strength - Индикатор за силата на вашата парола;

Когато вече са попълнени всички полета с информацията необходима за създаването на пощенската кутия, трябва да кликнете на бутона Create Account. Ако правилно сте въвели всички полета, ще се визуализира съобщение за успешно създаден акаунт.

Генератор на пароли

В случай че силата на вашата парола не е достатъчна, бихте могли да използвате генерирането на силна парола от бутона Password Generator.

Ако желаете да използвате Password Generator, можете да кликнете върху бутона с този надпис. След това ще излезе малък прозорец, в който ще видите генерирана по подразбиране парола. В случай че не желаете да я използвате, имате бутон Generate Password, чрез който може да генерирате друга комбинация.

Чрез Advanced Options можете да посочите дължината на паролата (в полето Length) и какви Alpha Characters (букви) и Non Alpha Characters (цифри и символи) да съдържа тя.

След като изберете конфигурацията, е необходимо да поставите отметка на I have copied this password in a safe place (Запазих паролата на сигурно място) и да кликнете на Use Password (Използвай тази парола). По този начин ще се попълнят автоматично полетата Password и Password(Again) с паролата, която сте избрали.

Управление на акаунти и смяна на квота

Веднага след създаването на пощенския акаунт автоматично системата ще ви отвори опцията Details, в която да въведете подробна информация за детайлите му.

 • Real Name - Въвеждате името на потребителя. Най-често потребителите използват две имена, примерно Петър Петров;

 • Organisation Unit - Посочва се името на организацията или компанията, в която работи потребителят;

 • Mailbox Quota - Избирате квотата за пощенския акаунт, като по подразбиране е 250MB, но винаги можете да я промените или да я направите неограничена (Unlimited). Ако изберете неограничена квота, той ще разполага с лимита на дисковото пространство на цялостния хостинг план на услугата;

 • Mobile Phone - Въвеждате информация за мобилния телефон на потребителя;

 • Work Days - Сложете отметки на дните, в който този акаунт е на работа;

 • Work Phone - Въвеждате информация за служебния телефон на потребителя;

След като въведете информацията във всички полета, натиснете бутона Change Details.

upravlenie-na-akaunti-accounts-v-cmailpro-02

Промяна от Basic към Premium акаунт

При следващата стъпка е необходимо да изберете Plan на пощенския акаунт, който вече сте създали. Разполагате с две възможности, а именно: Basic и Premium акаунти. Техният брой се определя спрямо плана, който ползвате. След като вече сте попълните данните, Вие създавате по подразбиране Basic акаунт. За да промените вида на акаунта, е необходимо в секцията за управление на акаунтите да натиснете Plan. След това изберете от допълнителното меню, което се появява, предпочитания от Вас план и натискате бутона Change Type.

upravlenie-na-akaunti-accounts-v-cmailpro-03

Повече за разликата между Basic и Premium акаунтите можете да видите в меню Видове акаунти тук.

Промяна на парола

В случай че се наложи да промените паролата поради мерки за сигурност, можете да използвате опцията Password, от където въвеждате новата парола в двете полета Password и Password(Again). Тук отново имате Password Generator, ако желаете да използвате по-сложна комбинация. След избирането на паролата натискате бутона Change Password.

Ако желаете да изтриете пощенската кутия, е необходимо да изберете опцията Delete и след това да потвърдите чрез натискане на бутона Delete.

Тази опция ще премахне цялата информация от пощенския акаунт, като входяща и изходяща кореспонденция, включително и допълнително направени папки.

Конфигуриране на достъп от определени устройства

Едно от предимствата на Premium акаунти е, че от падащото меню More можете да отворите допълнителното подменю ActiveSync, чрез което можете да добавите и разрешите достъпа на определено мобилно устройство до конкретния имейл акаунт. Необходимо е да въведете Device ID на мобилното устройство в полето Allowed Mobile Devices, след което само това устройство би имало достъп до тази пощенска кутия. Ако имате няколко устройства, можете да изброите ID-та им чрез запетая(,) или да впишете символа * за разрешаване на достъп от всяко едно устройство.

От меню Device List имате възможност да прегледате всички устройства, които имат достъп до конкретната пощенска кутия.

Търсене на имейл акаунти

При ситуация, в която имате голям брой пощенски акаунти и трябва да намерите точно този, който ви интересува, е необходимо да използвате опцията Search. Чрез нея можете да откриете бързо и лесно определен акаунт. С бутона Clear можете да изчистите въведеното от Вас име за търсене.