Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Управление на акаунти (Accounts) в cMailPro

Управление на акаунти (Accounts) в cMailPro

Помощен център

Управление на акаунти (Accounts) в cMailPro

В тази статия ще Ви запознаем с инструмента Accounts, който можете да намерите в контролния панел на професионалната имейл услуга cMailPro. Използвайте тази функционалност, за да може лесно да създавате и управлявате Вашите акаунти като задавате различни параметри.

Създаване на имейл акаунти

Достъп до Accounts в панела на cMailPro

След като влезете в панела Accounts, ще се визуализира прозорец, в който ще видите следните полета:

Интерфейс за конфигуриране на имейл акаунт

 • Email - въведете името на пощенската кутия, която желаете да създадете;
 • Domain - посочете домейна, към който желаете да създадете пощенската кутия;
 • Password - въведете паролата на пощенския акаунт;
 • Password (Again) - въведете повторно същата парола;
 • Strength - индикатор за силата на вашата парола;

Когато попълните всички полета с необходимата информация кликнете бутона Create Account. Ако въведената информация е коректна, ще се зареди съобщение за успешно създаден акаунт.

Генератор на пароли

В случай че силата на вашата парола не е достатъчна, може да използвате генерирането на силна парола от бутона Password Generator.

Ако желаете да използвате Password Generator, можете да кликнете върху бутона с този надпис. След това ще се зареди малък прозорец, в който ще видите генерирана по подразбиране парола. В случай, че не желаете да я използвате, през бутона Generate Password може да генерирате друга парола.

През линка Advanced Options може да посочите дължината на паролата (в полето Length) и какви Alpha Characters (букви) и Non Alpha Characters (цифри и символи) да съдържа тя.

След като изберете конфигурацията, е необходимо да поставите отметка на I have copied this password in a safe place (Запазих паролата на сигурно място) и да кликнете бутона Use Password (Използвай тази парола). По този начин ще се попълнят автоматично полетата Password и Password(Again) с паролата, която сте избрали.

Управление на акаунти и смяна на квота

Веднага след създаването на акаунта автоматично системата ще зареди опцията Details, в която да въведете подробна информация за потребителя.

 • Real Name - въведете име на потребителя, обикновено се използват две имена, например Петър Петров;
 • Organisation Unit - посочете името на организацията или компанията, в която работи потребителят;
 • Mailbox Quota - изберете квотата на пощенския акаунт, по подразбиране стойността е 250MB, но винаги можете да я промените или да я направите неограничена (Unlimited). Ако изберете неограничена квота, акаунта ще разполага с наличното дисковото пространство в хостинга;
 • Mobile Phone - въведете мобилния телефон на потребителя;
 • Work Days - маркирайте дните, в които този потребител е на работа;
 • Work Phone - въведете служебния телефон на потребителя;

След като попълните всички полета, кликнете бутона Change Details.

Интерфейс за въвеждане информация за потребителя

Промяна от Basic към Premium акаунт

При следващата стъпка е необходимо да изберете Plan на пощенския акаунт, който вече сте създали. Разполагате с две възможности, а именно: Basic и Premium акаунти. Техният брой се определя спрямо плана, който ползвате. След като вече сте попълните данните, Вие създавате по подразбиране Basic акаунт. За да промените типа на акаунта, е необходимо в секцията за управление на акаунтите да натиснете Plan. След това изберете в допълнителното меню предпочитания от Вас план и натиснете бутона Change Type:

Промяна на типа акаунт Basic или Premium

Повече за разликата между Basic и Premium акаунтите можете да видите в меню Видове акаунти.

Промяна на парола

В случай че се наложи да промените паролата на акаунта използвайте опцията Password, където въвеждате новата парола в двете полета Password и Password(Again). Тук отново имате Password Generator, ако желаете да използвате по-сигурна парола. След избирането на паролата кликнете бутона Change Password.

Ако желаете да изтриете пощенската кутия, е необходимо да изберете опцията Delete и след това да потвърдите изтриването чрез кликане на бутона Delete.

Това действие ще премахне цялата информация за пощенския акаунт, цялата входяща и изходяща кореспонденция, както и всички допълнително създадени папки.

Конфигуриране на достъп от определени устройства

Едно от предимствата на Premium акаунтите е, че от падащото меню More може да отворите допълнителното подменю ActiveSync, чрез което може да добавите и разрешите достъпа на определено мобилно устройство до конкретния имейл акаунт. Необходимо е да въведете Device ID на мобилното устройство в полето Allowed Mobile Devices, след което само това устройство ще има достъп до акаунта. Ако имате няколко устройства, можете да изброите ID номерата им разделени със запетая (,) или да въведете символа (*) за разрешаване на достъп от всяко едно устройство.

От меню Device List имате възможност да прегледате всички устройства, които имат достъп до конкретната пощенска кутия.

Търсене на имейл акаунти

Ако имате голям брой пощенски акаунти и желаете да откриете бързо точно определен акаунт, използвайте опцията Search. С бутона Clear може да изчистите въведеното от Вас име за търсене.