Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Споделяне на Пощенска Кутия в cMail Pro

Споделяне на Пощенска Кутия в cMail Pro

Помощен център

Споделяне на Пощенска Кутия в cMail Pro

В тази статия ще Ви покажем как да споделите пощенска кутия в cMailPro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител ivan@moiafirma.bg да сподели пощенска кутия Sent с потребител dimitar@moiafirma.bg.

Споделяне на пощенска кутия

Споделяне на пощенска кутия от потребител ivan@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMailPro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:

http://pronto.cmailpro.net/

Логване в Pronto

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:

Въвеждане на имейл и парола за достъп

3. От менюто в ляво изберете Mail /Поща/:

Избиране на Mail в менюто

4. Посочете пощенската кутия, която искате да споделите:

Избиране на пощенска кутия

5. От менюто отгоре изберете бутона Edit /Редактирай/:

Редактиране на пощенска кутия

6. В полето Access Control List добавете имейл адреса на потребителя, на когото искате да споделите тaзи пощенска кутия:

Въвеждане на имейл адрес в Access Control List

6.1. В случай, че искате да премахнете потребител, на когото сте делегирали права, натиснете бутона Remove /Изтриване/ след имейла адреса:

Премахване на потребител с делегирани права

7. В полето отдясно изберете правата, които искате да делегирате на посочения потребител:

  • Read - права само за четене в пощенската кутия;
  • Write - права за четене и за писане в пощенската кутия;
  • Admin - всички права - чете, писане, променяне и изтриване на пощенската кутия;
  • Custom - индивидуални права.

Права на достъп до пощенската кутия

8. След като сте оказали потребителите и съответните им права, натиснете бутона Save /Запазване/, за да запазите настройките:

Запазване на пощенска кутия

Приемане на споделена пощенска кутия

Приемане на споделената пощенска кутия от потребител dimitar@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMailPro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:

http://pronto.cmailpro.net/

Логване в cMailPro

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:

Въведете имейл адрес и парола

3. Ще получите известие за това, че са Ви предоставени права върху споделения ресурс. Трябва да се съгласите, като натиснете бутона Subscribe /Подписвам се/:

Потвърждение за предоставени права

4. Ще се появи информационен прозорец, който оказва какви ресурси са споделени с Вас и кой е потребителят, който Ви ги е предоставил:

Информация за споделените ресурси

5. Натиснете бутона Save /Запазване/, за да запазите настройките:

Запазване на настройки

6. От главното меню в ляво, натиснете бутона Mail /Поща/, след което ще видите новата пощенска кутия, за която сте получили права. Тя е озаглавена с името на потребителя, който Ви е предоставил правата над нея:

Споделена пощенска кутия

7. За да прегледате споделената Ви пощенска кутия, натиснете върху нея:

Отваряне на споделената пощенска кутия

8. След като вече сте получили достъп до новата пощенска кутия, може да изтриете имейла, озаглавен Access Control List, получен от потребителя, който Ви е предоставил права над пощенската кутия.

cMailPro Delete Access Control List Mail

9. В случай, че използвате Microsoft Active Sync протокола през Вашето мобилно устройство, е нужно да извършите следните стъпки:

а/ посочете споделената с Вас пощенска кутия и натиснете бутона Edit /Редактиране/:

Отворете за редактиране пощенската кутия

б/ включете опцията Alias /Псевдоним/ и напишете желано от Вас име за споделената пощенска кутия:

Включване на опцията Alias On

в/ натиснете бутона Save /Запазване/:

Запазване на настройката

г/ вече трябва да виждате споделената с Вас пощенска кутия с името, което сте въвели за Alias /псевдоним/:

Споделена пощенска кутия с псевдоним