Споделяне на Пощенска Кутия в cMail Pro

Помощен център

Споделяне на Пощенска Кутия в cMail Pro

В тази статия ще Ви покажем как да споделите пощенска кутия в cMail Pro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител ivan@moiafirma.bg да сподели пощенска кутия Sent с потребител dimitar@moiafirma.bg.

I. Споделяне на пощенска кутия от потребител ivan@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMail Pro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:\ http://pronto.cmailpro.net/\ Login

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:\ Username and Password

3. От менюто в ляво изберете Mail /Поща/:\ MailBox

4. Посочете пощенската кутия, която искате да споделите:\ Choose MailBox

5. От менюто отгоре изберете бутона Edit /Редактирай/:\ Edit MailBox

6. В полето Access Control List добавете имейл адреса на потребителя, на когото искате да споделите тaзи пощенска кутия:\ Access Control List MailBox

6a. В случай, че искате да премахнете потребител, на когото сте делегирали права, натиснете бутона Remove /Изтриване/ след имейла адреса:\ Remove User MailBox

7. В полето отдясно изберете правата, които искате да делегирате на посочения потребител:\ а/ Read - права само за четене в пощенската кутия\ б/ Write - права за четене и за писане в пощенската кутия\ в/ Admin - всички права - чете, писане, променяне и изтриване на пощенската кутия\ г/ Custom - индивидуални права\ MailBox Permissions

8. След като сте оказали потребителите и съответните им права, натиснете бутона Save /Запазване/, за да запазите настройките:\ Save MailBox

II. Приемане на споделената пощенска кутия от потребителdimitar@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMail Pro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:\ http://pronto.cmailpro.net/\ cMail Pro Login

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:\ cMail Pro Username and Password

3. Ще получите известие за това, че са Ви предоставени права върху споделения ресурс. Трябва да се съгласите, като натиснете бутона Subscribe /Подписвам се/:\ cMail Pro Subscribe

4. Ще се появи информационен прозорец, който оказва какви ресурси са споделени с Вас и кой е потребителят, който Ви ги е предоставил:\ cMail Pro Folder Subscription

5. Натиснете бутона Save /Запазване/, за да запазите настройките:\ cMail Pro Save

6. От главното меню в ляво, натиснете бутона Mail /Поща/, след което ще видите новата пощенска кутия, за която сте получили права. Тя е озаглавена с името на потребителя, който Ви е предоставил правата над нея:\ cMail Pro Shared Folder

7. За да прегледате споделената Ви пощенска кутия, натиснете върху нея:\ cMail Pro Expand Shared Folders

8. След като вече сте получили достъп до новата пощенска кутия, може да изтриете имейла, озаглавен "Access Control List", получен от потребителя, който Ви е предоставил права над пощенската кутия.\ cMail Pro Delete Access Control List Mail

9. В случай, че използвате Microsoft Active Sync протокола през Вашето мобилно устройство, е нужно да извършите следните стъпки:\ а/ посочете споделената с Вас пощенска кутия и натиснете бутона Edit /Редактиране/:\ cMail Pro Edit Mailbox

б/ включете опцията Alias /Псевдоним/ и напишете желано от Вас име за споделената пощенска кутия:\ cMail Pro Mailbox Alias On

в/ натиснете бутона Save /Запазване/:\ cMail Pro Mailbox Alias Save

г/ вече трябва да виждате споделената с Вас пощенска кутия с името, което сте въвели за Alias /псевдоним/:\ cMail Pro Mailbox Ready Alias