Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Работа с Export/Restore configuration в cMailPro

Работа с Export/Restore configuration в cMailPro

Помощен център

Работа с Export/Restore configuration в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Export/Restore configuration, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Инстурментът Export/Restore configuration се използва за сваляне и качване на настройките на имейл клиентите към съответните имейл акаунти (Accounts), техните филтри (Filters) или вече конфигурирани настройки за препращане (Forwarders).

Можете да експортирате вече създадените настройки като натиснете върху желата опция. Всеки възможен избор се намира в ляво, оцветен е в синьо и можете да го свалите като файл локално на вашия компютър.

Натискайки върху която и да е от сините връзки, браузърът ви автоматично ще свали желания файл.

 В дясната част на инструмента се намират полетата за качване на файлове.

За да качите информация, е необходимо да натиснете бутона Browse, след което да изберете коректния файл и тогава да натиснете бутона Upload.

Export/Restore configuration инструментът е полезен за запазване на избраната информация на локален компютър или преносим носител. Чрез този инструмент лесно можете да запазвате настройки, които на по-късен етап да бъдат качвани отново. Могат да се прилагат и вече съществуващи настройки и правила от един домейн към друг домейн.