Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Отдалечено изтегляне на писма (Remote POP) в cMailPro

Отдалечено изтегляне на писма (Remote POP) в cMailPro

Помощен център

Отдалечено изтегляне на писма (Remote POP) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с раздел Remote POP, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Remote POP или RPOP е функция на cMailPro, която ви дава възможност да използвате една пощенска кутия, в която да получавате писмата си от няколко различни имейл акаунта. Използвайки протокола POP3, системата ще изтегля вашите писма от външни имейл услуги и ще ги доставя директно във вашата cMailPro пощенска кутия. Именно затова cMailPro е Unified Communicationsрешение -- защото обединява в едно всички ваши комуникационни канали.

След като влезете в Remote POP е необходимо от Managing да изберете пощенски акаунт от падащото меню и да натиснете бутона Add Remote POP, за да добавите нов RPOP:

След като сте натиснали върху бутона Add Remote POP ще е необходимо да попълните следната информация в полетата:

Display Name -- Въведете името, което ще виждат получателите;

Account -- Въведете името на желания отдалечен/външен имейл акаунт, на който желаете да преглеждате входящите имейли. Можете да въведете множество акаунти, поддържани от различни имейл доставчици;

Host -- Въведете вашия хост;

Password - Въведете вашата парола;

Mailbox -- В това поле можете да попълните името на конкретна папка, в която желаете да пристигат всички входящи имейл писма на отдалечения акаунт. Ако не желаете вашите входящи имейли на отдалечения акаунт да се съхраняват в конкретна папка, а в Inbox-а на вашия акаунт в cMailPro, то оставате полето непопълнено.

Отметки:

Leave messages on server -- Въпреки, че POP3 изтегля локално съобщенията, с тази опция те ще пазят и на сървъра;

APOP -- Протокол, който използва MD5 криптация с цел да се избегне атака върху споделените документи;

TLS -- Криптографски протокол, създаден да предостави допълнителна защита през компютърна мрежа;

Pull Every -- Избирате през колко време да се изтеглят съобщенията от пощата.

След като се уверите, че коректно сте попълнили всички полета е необходимо да натиснете върху бутона Save. По този начин вече сте създали RPOP акаунта. 

При вече създаден RPOP акаунт ще имате две възможни опции - View/Edit и Delete. При View/Edit имате възможност за преглед и редакция на въведаната от вас информация на акаунта, за който желаете отдалечено да изтегляте имейл писмата. 

Ако желаете да изтриете RPOP акаунта може да използвате опцията Delete:

В колоната Status можете да прегледате датата и часа на последната редакция по RPOP акаунта: