Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Настройване на iPhone/iPad към cMailPro пощенски акаунт

Настройване на iPhone/iPad към cMailPro пощенски акаунт

Помощен център

Настройване на iPhone/iPad към cMailPro пощенски акаунт

В тази статия ще Ви покажем как да създадете мейл акаунт във вашият iPhone/iPad, през който да управлявате вашата бизнес кореспонденция.

Преди да започнете създаването на акаунта към пощата в устройството трябва да разполагате със следната информация:

  • Потребителско име - цялото име на пощата, коректно изписано.
  • Парола на пощата - паролата, с която е създадена пощата или новата парола, ако е била сменена.
  • SMTP сървър и порт - хост името на вашия изпращащ (outgoing) cMailPro сървър и SSL порт 465.
  • IMAP сървър и порт - хост името на вашия получаващ (incoming) cMailPro сървър и SSL порт 993.

Ако поради някаква причина желаете да създадете POP3 акаунт трябва да разполагате и с данни за POP3 сървър и порт: хост името на вашия получаващ (incoming) cMailPro сървър и SSL порт 995.

Тези данни са ви били изпратени в активационния имейл когато сте закупили вашия cMailPro хостинг. Ако поради някаква причина не може да откриете този имейл ви препоръчаме да се свържете с техническа поддръжка и колегите ще ви предоставят необходимата информация.

След като разполагате с необходимите данни може да започнете конфигурирането на вашето устройство.

Натиснете иконата Settings (Настройки):

iphone cmailpro

Натиснете линка Accounts & Passwords (Акаунти & Настройки):

iphone cmailpro

Сега изберете Add Account (Добавяне на Акаунт):

iphone cmailpro

Натиснете линка Other (Друг):

iphone cmailpro

Натиснете линка Add Mail Account (Добавяне на Мейл Акаунт):

iphone cmailpro

В този екран въведете следната информация:

  • Name - името, с което желаете да се асоциира акаунта.
  • Email - цялото име на пощата.
  • Password - паролата на пощата.
  • Description - кратко описание на акаунта.

Натиснете линка Next:

iphone cmailpro

Тук изберете IMAP и въведете приготвената по-рано информация:

В първата секция - Name, Email и Description вероятно ще бъдат автоматично попълнени.

Въведете информация за INCOMING MAIL SERVER (IMAP) - хост името на мейл сървъра, цялото име на пощата и паролата на пощата.

Ако сте избрали по-горе POP3 акаунт трябва да въведете данните за POP3 мейл сървъра.

Въведете информация за OUTGOING MAIL SERVER (SMTP) - хост името на мейл сървъра, цялото име на пощата и паролата на пощата.

Натиснете линка Next:

iphone cmailpro

Системата автоматично ще провери въведените данни и ще постави отметки при успешно свързване. Натиснете върху празно пространство за да преминете на следващия екран:

iphone cmailpro

Тук по желание може да изберете Notes (Бележки) ако имате практика да комуникирате с бележки по имейл.

Запазете настройките като натиснете линка Save (Запази):

iphone cmailpro

За да активирате SSL връзка с мейл сървъра е необходимо да направите още една допълнителна конфигурация. През Settings > Mail, Contacts, Calendars изберете акаунта, натиснете Advanced и активирайте опцията Use SSL:

iphone cmailpro

Ако създаденият акаунт е POP3 Server Port трябва да е 995.

Ако отново отворите Settings > Accounts & Passwords ще забележите, че новият акаунт Icn-Demo е успешно добавен в интерфейса:

iphone cmailpro

Ако отворите интерфейса Mailboxes (Пощенски Кутии), ще видите, че акаунта към пощата също е конфигуриран успешно:

iphone cmailpro

Вашият iPhone/iPad вече е конфигуриран и може да тествате изпращането и получаването на имейли.