Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Конфигуриране на мобилно устройство с Android към cMailPro акаунт

Конфигуриране на мобилно устройство с Android към cMailPro акаунт

Помощен център

Конфигуриране на мобилно устройство с Android към cMailPro акаунт

В статията ще Ви покажем как да настроите ваше Android устройство да работи с cMailPro пощенски клиент с Premium акаунт.

За да може да следвате посочените в статията стъпки, трябва да са изпълнени следните условия:

  1. Да имате закупена cMailPro мейл услуга от ICN.bg.
  2. Да имате създаден пощенски акаунт в cMailPro, който в края на статията ще може да управлявате през ваше мобилно устройство с операционна система Android.
  3. Да разполагате с необходимите технически данни (имена на мейл сървъри и портове) за създаване на отдалечен акаунт към cMailPro пощата.

Стъпка 1: Отваряме мейл програмата в нашето Android мобилно устройство (в примера използваме мейл клиента по подразбиране в LGK7) и в панела Settings избираме Add account (Добавяне на акаунт):

Добавяне на нов акаунт

Стъпка 2: В панела Select email provider избираме опцията Other (Друг):

Избираме на имейл доставчик Other

Стъпка 3: Въвеждаме пълното име на нашият имейл акаунт и неговата парола, и избираме Next:

Въвеждаме име на акаунта и парола

Стъпка 4: В панела Select account type избираме IMAP4 и продължаваме с Next:

Избираме типа на акаунта IMAP4

Ако имате основателна причина, може да изберете POP3 акаунт - но това обезсмисля възможността за достъп до пощата през различни устройства, защото първото устройство с POP3 акаунт ще изтегли всички писма от сървъра при свързване.

Стъпка 5: В панела Incoming server settings въвеждаме пълното име на пощата, от падащия списък Security type избираме SSL:

Въвеждаме пълното име на пощата и избираме SSL

В полето Port number трябва да бъде посочен автоматично стандартния порт 993 за криптиране на връзката с IMAP сървъра. Ако е въведена друга стойност трябва да я промените на 993. В полето Username понякога системата може да въведе само името на пощата без домейна и символа @ - трябва да въведете цялото име на пощата. В последното поле системата попълва автоматично паролата за пощата. За да продължите натиснете Next:

Попълваме полетата за порт, потребител и парола

Стъпка 6: В панела Outgoing server settings въвеждаме името на входящия мейл сървър, отново избираме SSL за тип протокол от падащото меню:

Въвеждаме пълното име на пощата и избираме SSL

Коректната стойност в полето Port number е 465 - ако системата е пълнила друга стойност трябва да я коригирате на 465. В полето Require sign-in трябва да има отметка, която системата поставя автоматично. В следващите две полета трябва да бъдат попълнени пълното име на пощата и паролата - системата го прави също автоматично. Продължете към последната стъпка като изберете Next:

Попълваме полетата за порт, потребител и парола

Стъпка 7: В полето Account name въведете име на акаунта както желаете той да се изписва във вашето мобилно устройство. Завършете конфигурирането на акаунта като натиснете Done:

Попълваме името на новия акаунт

Синхронизиране на новия акаунт с мейл сървъра

След успешно свързване с мейл сървъра, информацията се синхронизира и вече може да управлявате кореспонденцията си през мобилното устройство.