Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Настройка на поща към акаунт със cMailPro услуга - Android устройство

Настройка на поща към акаунт със cMailPro услуга - Android устройство

Помощен център

Настройка на поща към акаунт със cMailPro услуга - Android устройство

В това ръководство ще Ви запознаем подробно с настройките, които трябва да направите във Вашият Android, за да си настройте пощенски клиент с Premium акаунт, използващ cMailPro.

Стъпка 1: Добавяме нов акаунт в мейл клиента си, като използваме адреса на електронната поща и съответната парола, след което избираме "Next":

Стъпка 2: Избираме "Exchange":

Стъпка 3: Въвеждаме информацията за нашата мейл кутия, като на сървър на мястото на "sky" записваме името на сървъра, на който се намира потребителският ни акаунт (Пример: sky.cmailpro.net). След това избираме отметка "Accept all SSL certificates" и избираме "Next":

Стъпка 4: Потвърждаваме, че сме съгласни с настройките на сървъра:

Стъпка 5: Избираме желаните от нас опции - за начин на синхронизация на пощата, честота на синхронизация (настройката по подразбиране е достатъчна като за начало, след приключване може да модифицирате) и избираме "Next":

Стъпка 6: Избираме как да бъде показвано името на новата пощенска кутия и избираме "Next":

След приключване на всички стъпки ще ни бъде показана новата пощенска кутия:

Вашият телефон вече е конфигуриран. Можете да иползвате пълната функционалност на Airsync, която предоставя Push нотификации за Вашата поща, Календар синхронизиран с Вашият cMailPro акаунт, Обща Адресна Книга, както и функциите за паролно защитен телефон и изтриване на телефона отдалечено при кражба или загуба.