Настройка на Outlook 2013 за работа със cMailPro (с MAPI)

Помощен център

Настройка на Outlook 2013 за работа със cMailPro (с MAPI)

В тази статия ще Ви запознаем как да настройте своя Outlook 2013, така, че да работи с Premium услугата cMailPro на ICN.Bg

За тази статия ще използваме примерен потребител със следната информация:

* CmailPro акаунт - ivan@moiafirma.bg (като moiafirma.bg e домейн името, тук ще стой името на Вашия сайт)

* Сървър, на който се намира хостинг услугата - sky (sky.cmailpro.net)

За да използваме всички възможности (поща, календари) на cMailPro услугата трябра да инсталираме на нашия Windows компютър MAPI разширението от CommuniGate Pro.Communigate Pro e Unified Communications платформата, върху която е разработена услугата cMailPro.

Стъпка 1: Изтегляме го от http://www.communigate.com/communigatepro/default.html#MAPI

като избираме архитектурата, отговаряща на нашата операционна система - x86 (32 bit) или x86_64 (64 bit).

Стъпка 2: Запазваме архива на нашия компютър и го разархивираме:

Стъпка 3: Влизаме в папка CGatePro-MAPI-Intel и инсталираме като стартираме setup:

Стъпка 5: След приключване на инсталацията ще добавим нов имейл акаунт в Outlook. За целта отиваме в File > Info > Add Account:

Стъпка 6: Избираме New.. и отбелязваме Manual Setup or additional server types:

Стъпка 7: Избираме радио бутона пред Other и се уверяваме, че е маркиран CommuniGate Pro Server (ако тази опция липсва, трябва да инсталирате MAPIразширението, описано в началото на статията), след което избираме Next:

Стъпка 8: Въвеждаме информацията за нашия имейл сървър (в случая sky.cmailpro.net), като за потребителско име попълваме целия имейл адрес, заменяйки символа @ със символа %, заедно с домейн името (moiafirma.bg в случая) и избираме ОК:

Стъпка 9: След приключване на конфигурацията Outlook ни уведомява, че трябва да рестартираме програмата ( File > Exit), за да влязат промените в сила:

Готово! Вече може да използвате вашата cMail Pro услуга през Outlook 2013!