Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Настройка на Outlook 2013 за работа със cMailPro (с MAPI)

Настройка на Outlook 2013 за работа със cMailPro (с MAPI)

Помощен център

Настройка на Outlook 2013 за работа със cMailPro (с MAPI)

В тази статия ще Ви запознаем как да настройте своя Outlook 2013, така, че да работи с Premium услугата cMailPro на ICN.Bg

За тази статия ще използваме примерен потребител със следната информация:

* CmailPro акаунт - ivan@moiafirma.bg (като moiafirma.bg e домейн името, тук ще стой името на Вашия сайт)

* Сървър, на който се намира хостинг услугата - sky (sky.cmailpro.net)

За да използваме всички възможности (поща, календари) на cMailPro услугата трябра да инсталираме на нашия Windows компютър MAPI разширението от CommuniGate Pro.Communigate Pro e Unified Communications платформата, върху която е разработена услугата cMailPro.

Стъпка 1: Изтегляме го от http://www.communigate.com/communigatepro/default.html#MAPI

като избираме архитектурата, отговаряща на нашата операционна система - x86 (32 bit) или x86_64 (64 bit).

Стъпка 2: Запазваме архива на нашия компютър и го разархивираме:

Стъпка 3: Влизаме в папка CGatePro-MAPI-Intel и инсталираме като стартираме setup:

Стъпка 5: След приключване на инсталацията ще добавим нов имейл акаунт в Outlook. За целта отиваме в File > Info > Add Account:

Стъпка 6: Избираме New.. и отбелязваме Manual Setup or additional server types:

Стъпка 7: Избираме радио бутона пред Other и се уверяваме, че е маркиран CommuniGate Pro Server (ако тази опция липсва, трябва да инсталирате MAPIразширението, описано в началото на статията), след което избираме Next:

Стъпка 8: Въвеждаме информацията за нашия имейл сървър (в случая sky.cmailpro.net), като за потребителско име попълваме целия имейл адрес, заменяйки символа @ със символа %, заедно с домейн името (moiafirma.bg в случая) и избираме ОК:

Стъпка 9: След приключване на конфигурацията Outlook ни уведомява, че трябва да рестартираме програмата ( File > Exit), за да влязат промените в сила:

Готово! Вече може да използвате вашата cMail Pro услуга през Outlook 2013!