Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Миграция на акаунти (Accounts Migration Wizard) в cMailPro

Миграция на акаунти (Accounts Migration Wizard) в cMailPro

Помощен център

Миграция на акаунти (Accounts Migration Wizard) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с раздел Accounts Migration Wizard, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. Даденият раздел се появава единствено, ако преминавате към услугата cMailPro от споделен Linux хостинг акаунт, който е със cPanel.  Разделът изчезва след изпълняване на функцията за репликирането на всички имейл акаунти към cMailPro.

Даденият инструмент ще Ви помогне да репликирате всички или избрани имейл акунти, които имате към вашия споделен Linux хостинг към услугата cMailPro. Инструмента позволява листването на всички имейл акаунти към съществуващ споделен хостинг акаунт - cPanel, като се показва възможността за създаването на съответните пощенски акаунти към услугата cMailPro, където може да се добавят и паролите към тях.

След като кликнем на иконката Accounts Migration Wizard, ще ни се отвори прозорец, в който ще получим кратки инструкции, обясняващи необходимите стъпки за репликирането на пощенските акаунти от cPanel акаунта към cMailPro услугата.

При извършването на репликацията на пощенските акаунти чрез инструмента Accounts Migration Wizard, то единствено се прехвърлят пощенските писма от Inbox на всички стари пощенски кутии, всички останали папки към пощенските акаунти няма да бъдат прехвърлени. Инструмента извършва прехвърлянето на писмата посредством технологията Remote POP към всеки един пощенски акаунт, който бъде създаден към услугата cMailPro. 

*Забележка: Даденият инструмент се повявява единствено при преминаване от споделен Linux хостинг акаунт(със cPanel) към услугата cMailPro!