Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Outlook 2016 - настройване на Exchange ActiveSync акаунт

Outlook 2016 - настройване на Exchange ActiveSync акаунт

Помощен център

Outlook 2016 - настройване на Exchange ActiveSync акаунт

IMAP

IMAP протоколът съхранява имейл съобщенията на отдалечен мейл сървър. Имейлите остават на сървъра, докато потребителя не ги изтрие. По този начин IMAP позволява на потребителя свободата да проверява кореспонденцията в пощите си от различни устройства. Така че независимо дали ползваме лаптоп у дома, десктоп компютър на работното място или таблет/смартфон по време на пътуване, винаги имаме достъп до цялата си кореспонденция на пощенския сървър.

Когато четем имейл на едно устройство (лаптоп), той автоматично се маркира като прочетен на другите устройства, през които ще проверим пощата си по-късно и по този начин IMAP протокола ни помага да организираме по-добре кореспонденцията си.

IMAP също така позволява достъп на множество потребители до споделени пощенски кутии. Съобщенията могат да бъдат маркирани и подредени в създадени от потребителя папки.

Exchange ActiveSync

Exchange ActiveSync (EAS) е протокол за синхронизация на Exchange сървър, който е базиран на HTTP и XML, и позволява на служители с мобилни устройства да имат достъп до масиви с информация на Microsoft Exchange сървър или друг сървър (например, CommuniGate), който поддържа Exchange ActiveSync (EAS) протокол.

Exchange ActiveSync позволява на потребителите на мобилни устройства да имат достъп до електронна поща, календар, контакти и задачи и им позволява да продължат да имат достъп до тази информация, когато работят offline.

Разлика между IMAP и Exchange ActiveSync

Накратко, разликата между IMAP и Exchange ActiveSync е, че IMAP синхронизира само нашите имейли, докато EAS освен нашите имейли, синхронизира и споделените услуги календар, задачи и контакти.

IMAP протоколът е особено подходящ за поддържане на големи пощенски акаунти поради възможност за създаване на допълнителни папки за съхранение на писмата и създаване на тематични архиви на кореспонденцията. За добавяне на календари, задачи и контакти към акаунта ползваме други протоколи за синхронизация като CalDAV и CardDAV.

Създаване на Exchange ActiveSync акаунт в Outlook 2016

В статията показваме как се създава акаунт в Outlook 2016 с Exchange ActiveSync протокол за синхронизация като също така настройваме offline поддръжка на имейлите:

Настройка offline settings в Outlook 2016

Десктоп клиента на Outlook 2016 предоставя само две опции за offline поддръжка на писмата - на всички писма или само на тези от последния месец.

Потребителите с мобилни устройства не трябва да се притесняват при конфигуриране на акаунти с големи пощенски кутии тъй като конфигурацията по подразбиране синхронизира само писмата за определена времева рамка - обикновено между седмица и месец, като имаме на разположение и допълнителни настройки за периода на синхронизиране.

За да добавим EAS акаунт към Outlook, отворяме Контролен панел > Потребителски акаунти > Поща (Control Panel > User Accounts > Mail) и добавяме нов профил или променяме съществуващия профил, като го изберем и кликнем Свойства (Properties), и след това Имейл Акаунти (Email Accounts). В примера добавяме нов профил:

Добавяне на нов имейл профил

На следващия екран Auto Account Setup избираме опцията Manual setup or additional server types (Ръчна настройка или допълнителни типове сървъри):

Опция Ръчна настройка или допълнителни типове сървъри

В панела Choose Service избираме първата опция с Exchange ActiveSync:

Опция с Exchange ActiveSync

Следващата стъпка изисква просто да въведем данните за нашия мейл акаунт и хост името на пощенския сървър, както и да изберем Offline Settings период:

Въвеждане на данни за мейл сървъра и акаунта

След въвеждане на коректните данни за мейл сървъра и пощенския акаунт, съобщение за успешен тест ни потвърждава коректното свързване на акаунта към CommuniGate сървъра:

Резултат от успешен тест за свързване на акаунт със сървъра