Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Outgoing mail - Управление на дестинации

Outgoing mail - Управление на дестинации

Помощен център

Outgoing mail - Управление на дестинации

След като входящите съобщения се обработят, те се доставят до конфигурираните в този интерфейс дестинации - това обикновено е последният мейл сървър на получателя.

Системата ще направи опит да достави съобщението до всяка от посочените дестинации, от най-ниския приоритет до най-високия (както при MX записите). Доставка до дестинациите с идентични стойности се изпълнява в произволен ред.

Маршрутите, които сме задали при конфигуриране на домейна, се посочват в таблицата автоматично, но cMailPro ни позволява да добавим допълнителни маршрути ръчно, което ще покажем как се прави в тази статия.

За да достъпим интерфейса за управление на дестинации трябва в контролния панел на ниво домейн да изберем Incoming > Destinations:

Достъп до Destinations в главното меню

Зарежда се интерфейсът Destinations (domain):

Общ изглед на панела Destinations

При кликане на синия бутон със символ лупа в таблицата се зарежда информация за домейна:

Зареждане на информация за домейна в таблица

Импортиране и експортиране на дестинации

Съдържанието на информацията в таблицата може да бъде експортирано във CSV формат като кликнем бутона Export destinations as CSV - автоматично генериран файл CSV Export destinations.csv се записва в нашия компютър:

Файл CSV Export destinations.csv

Ако разполагаме с подходящ формат CSV файл с дестинации, може да го импортираме като кликнем бутона Import destinations from CSV. След това кликаме бутона Select file и навигираме в диалоговия прозорец до файла. Накрая кликаме бутона Import file за да импортираме файла:

Интерфейс за качване на CSV файл

Ако имаме колебания относно коректния синтаксис, който cMailPro поддържа, трябва да кликнем бутона CSV file structure, в който имаме достъп до пример за коректен синтаксис. През бутона Go back се връщаме в панела Import... :

Помощен панел с коректен синтаксис на CSV файл

Ръчно добавяне на дестинация

За да добавим ръчно дестинация кликаме бутона Add a destination и попълваме съответните полета:

  • Priority - доставянето на съобщенията се изпълнява от най-ниския приоритет към най-високия;
  • Host - адрес на целевия сървър;
  • Port - имейл порт за доставяне на съобщението;

Кликаме бутона Save за да запазим настройките:

Панел Add a destination

Новата дестинация се записва в таблицата и текстово съобщение ни потвърждава успешното добавяне на дестинация:

Добавяне на нова дестинация в таблица

Потвърждение за успешно добавяне на дестинация

Ако опитаме да създадем съществуващ вече запис ще получим съобщение за грешка:

Съобщение за грешка поради съществуващ запис

В полето Host трябва да въведем хост име извън cMailPro клъстера защото ще получим съобщение за грешка:

Съобщение за вътрешна грешка при въвеждане на хост име

Ако имаме създадени множество дестинации, може да използваме инструмента за филтриране в секция Query Rules като кликнем бутона New rule, изберем от менюто в първото поле приоритет, хост или порт (Host), във второто поле изберем логически оператор (contains) и посочим в третото поле низ за филтриране (mx):

Филтриране на резултатите в таблицата с Query Rules

Ползата от тази функционалност е DNS пренасочване на имейл съобщенията за целия домейн когато такова пренасочване е оправдано поради някаква причина.

За да демонстрираме как работи промяната на дестинация в cMailPro трябва да конфигурираме домейна като допълнителен (addon) на сървъра, където желаем да пренасочим писмата:

Конфигуриране на допълнителен домейн на целевия сървър

След това трябва да пресъздадем пощенските кутии, в които желаем да получаваме пренасочените писма.

Пресъздаване на пощенски кутии на целевия сървър

Сега изпращаме писмо към пощата demo@icn-demo.com и въпреки, че MX записите на домейна icn-demo.com са насочени към cMailPro сървъра:

host -t mx icn-demo.com
icn-demo.com mail is handled by 10 mx10.cmailpro.net.
icn-demo.com mail is handled by 20 mx20.cmailpro.net.

получаваме писмото в пощата на сървър ORAX според настройката в Destinations:

Получаване на писмо в целевия сървър

Ако опитаме да изпратим писмо към поща в cMailPro, която не е пресъздадена на целевия сървър, писмото няма да бъде доставено, тъй като в Destinations променяме имейл настройката на целия домейн.

Настройки за управление на дестинации

При кликане на стрелката срещу запис в таблицата се отваря меню със следните опции.

Меню с настройки за управление на дестинация

При кликане на Edit се отваря нов прозорец Edit destinations, в който може да променим всички записани в полетата стойности и да запазим промените като кликнем бутона Save:

Прозорец с настройки Edit destinations

Съобщение ни потвърждава успешната промяна:

Потвърждение за успешна промяна на дестинация

При кликане на линка Remove се зарежда прозорец, в който трябва да потвърдим премахването на дестинация като кликнем бутона Remove:

Прозорец за потвърждение премахването на дестинация

Съобщение ни потвърждава успешното премахване:

Потвърждение за успешно премахване на дестинация

При кликане на линка Export as .CSV автоматично се генерира файл с настройките на дестинацията и файлът се записва на нашия компютър.

Ако поставим отметка в полето срещу една или повече дестинации се зарежда меню за изпълнение на множество действия Apply to selected, в което може да изберем опциите за премахване (Remove) и експортиране на настройки (Export as .CSV) и да ги приложим като кликнем бутона Apply:

Меню за прилагане на множество действия

За да възстановим оригиналните настройки на домейна изтриваме всички ръчно добавени дестинации и изпращаме тестово писмо, което трябва да получим в cMailPro пощата.