Конфигуриране на cMailPro акаунт в Mac Mail

Помощен център

Конфигуриране на cMailPro акаунт в Mac Mail

Конфигурирането на пощенски акаунт на компютър с Mac OS X по нищо не се различава от конфигуриране на Outlook или Thunderbird освен по дизайна и местоположението на основните менюта.

Необходима информация за cMailPro

Нека в началото да припомним каква информация ще ви е нужна за конфигурирането на пощенския акаунт:

 • Потребителско име - цялото име на пощата
 • Парола на пощата - паролата на пощата, въведена при създаването й
 • Входящ IMAP сървър и порт -
 • Изходящ SMTP сървър и порт -

(много често двата мейл сървъра работят като компоненти на един общ софтуер под едно и също хост име, но на различни портове).

Тази информация ще намерите в активационния имейл, който е изпратен на контактната поща на акаунта, от който е закупен cMailPro.

Примерната конфигурация е изпълнена на OS X El Capitan и е възможно да има незначителни разлики с други версии на операционната система.

Конфигуриране на Mac Mail акаунт към cMailPro поща

Стартирайте Mail от Dock менюто:

cmailpro account mac mail

Ако все още няма създаден пощенски акаунт, ще бъдете отведени директно до панела за създаване. Изберете последния радио бутон Other Mail Account... и кликнете бутона Continue:

cmailpro account mac mail

Ако този панел не се зареди автоматично, трябва да изберете Accounts от менюто Mail:

cmailpro account mac mail

Ще се отвори подобен по дизайн и функционалност панел, в който трябва да кликнете последния линк отдолу Add Other Account... :

cmailpro account mac mail

и в следващия панел да кликнете линка Mail account:

cmailpro account mac mail

И двата метода ще ви отведат до следващия панел, в който трябва да въведете информацията за вашия акаунт:

 • Name: Вашето име или псевдоним, както желаете да бъде изписано в имейлите, които ще изпращате.
 • Email Addres: Вашият пълен имейл адрес.
 • Password: Паролата за вашия имейл акаунт.

cmailpro account mac mail

Кликнете бутона Sign In.

Следващия панел съдържа само името на пощата и паролата, които въведохме преди това. Въведете следната информация в празните полета:

 • User Name - цялото име на пощата
 • Account Type - препоръчаме да бъде IMAP, която е настройката по подразбиране.
 • Incoming и Outgoing Mail Server - попълнете конкретното име на вашия мейл сървър от активационния имейл.

cmailpro account mac mail

Кликнете бутона Sign In.

Изчакайте да завърши процеса на удостоверяване и в следващия панел кликнете бутона Done:

cmailpro account mac mail

Коригиране на грешки от автоматично конфигуриране

Процеса на конфигуриране обаче не е завършен тъй като Mac Mail се опитва автоматично да до-конфигурира акаунта и това не е съвсем удачно, както ще се убедите по-долу.

Отворете от главното меню Mail > Preferences:

cmailpro account mac mail

и в следващия панел кликнете линка Accounts:

cmailpro account mac mail

Тук цялата информация е коректна, но кликнете линка Edit SMTP Server List ... както е показано на изображението:

cmailpro account mac mail

Информацията, която е въведена от Mac Mail е некоректна:

 • SSL порта на SMTP сървъра е 465 (а не 25).
 • удостоверяването пред SMTP сървъра е с парола (password).

Извършете промените както е показано на изображението, не поставяйте отметка пред опцията Automatically detect... и кликнете бутона OK:

cmailpro account mac mail

В същия панел кликнете раздела Mailbox Behaviors (в средата).

Настройките не са важни за самата кореспонденция и имат връзка само с управлението на пощенската кутия:

cmailpro account mac mail

Настройките в изображението са примерни и може да ги конфигурирате напълно според вашите разбирания:

 • Drafts - черновите няма смисъл да се пазят на сървъра.
 • Sent - всички изпратени писма е добре да се пазят.
 • Junk - едва ли ще проверявате спам писма, получени преди повече от една седмица.
 • Trash - още по-малко има смисъл от складиране на изтрити писма в кошчето.

Кликнете раздела Advanced (в дясно).

Отново има грешка в автоматичната конфигурация на Mac Mail и тя по същество е същата като предишната, само че се отнася за SSL порта на IMAP сървъра и начина на удостоверяване:

cmailpro account mac mail

Коректните данни са порт 993 и удостоверяване чрез парола (password) от падащия списък.

Въведете коректните данни както в изображението и махнете отметката пред първата опция Automatically detect...:

cmailpro account mac mail

За да бъдат запазени настройките, кликнете бутона за затваряне на панела или кликнете друг таб (например General) в горната част на панела, за да се форсира изскачащ прозорец с бутон за запазване на промените:

cmailpro account mac mail

Остава една последна проверка, при която не забелязахме автоматични грешки, но е добре да се уверим, че цялата въведена от нас информация, е коректно запазена в Mac Mail.

Кликнете отново Mail > Accounts и маркирайте името на пощенската кутия:

cmailpro account mac mail

Ако желаете да спрете пощенската кутия без да я изтривате от Mac Mail, в този панел трябва да махнете отметката в полето Mail.

Цялата информация в този панел е коректна, кликнете линка Advanced:

cmailpro account mac mail

Името на мейл сървъра също е коректно - затворете прозореца като кликнете бутона ОК:

cmailpro account mac mail

Тест на конфигурираният акаунт

Остава най-приятното задължение - да изпратим тестово писмо за да се уверим, че Mac Mail акаунта към cMailPro пощата работи коректно.

Изпращаме успешно писмо до тестова поща в abv.bg, оттам връщаме отговор и го получаваме коректно в Mac Mail:

cmailpro account mac mail

В следваща статия ще ви покажем как може да ползвате другите настройки в панела Preferences.