Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Импортиране на пощенски акаунти (Address Importer) в cMailPro

Импортиране на пощенски акаунти (Address Importer) в cMailPro

Помощен център

Импортиране на пощенски акаунти (Address Importer) в cMailPro

В тази статия ще Ви запознаем с инструмента Address Importer, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Чрез инструмента Вие може да създадете бързо и лесно пощенски акаунти или имейл пренасочвания качвайки списък с имейли под формата на xml или csv файл.

\ Отваряйки инструмента ще откриете две стъпки чрез които да извършите импортирането. В Step 1 имате възможност да изберете дали ще импортирате пощенски акаунти (E-mail Accounts) или пренасочвания(Forwarders). 

В Step 2 е необходимо да изберете файл в който се съдържа желаната информация. Файла трябва да е във формат CSV или XLS. Чрез бутона Избор на файл може да изберете и прикачите файла от вашия локален компютър. Файлът ни трябва да съдържа 4 колони - Email (само потребителско име или съществуващ имейл акаунт към друга услуга, различна от cMailPro), Password (парола), Domain (съществуващ в акаунта Ви в cMailPro или друг), Quota (MB) (квота на дисковото пространство на акаунта посочен в MB).

\ Избирайки файл се визуализира Step 3, където трябва да изберем символ, който разделя записите от файла. В нашия случай това е символа Semicolon (;) (точка и запетая) и подаваме отметката на Treat first row as column headers, която означава, че нашият файл съдържа header ред, в който се намира съдържанието на колоните под него. В случая нашия файл има такъв хедър затова слагаме отметката.

\ След натискане на бутона Next, уеб панелът визуализира информацията, която сме подали с файла. Тук отново имаме две стъпки. В Step 1 е необходимо от падащите менюта да уточним кои колони каква информация съдържат. Файлът ни трябва да съдържа 4 колони - Email (само потребителско име или съществуващ имейл в друга услуга), Password (парола), Domain (съществуващ в акаунта Ви в cMailPro или на несъществуващ такъв домейн), Quota (MB) (квота на дисковото пространство на акаунта посочен в MB).

В Step 2 е необходимо да посочите домейн за който да бъдат създадени акаунтите, ако не е посочен домейн или той е различен от съществуващите в профила Ви. След като натиснем бутона Next системата ни показва какви акаунти ще създаде:

Преглеждаме пощенските акаунти, които ще се създадът и ако всичко е коректно, натискаме бутона Finish.

\ Визуализира ни се в реално време създаването на пощенските акаунти и се подава информация дали успешно са импортирани или има някаква причина, поради която не е възможно. Чрез бутона Import More имате възможност да импортирате допълнително още пощенски акаунти.

\ Импортирането на пренасочвания става по същия начин с тази разлика, че файлът трябва да съдържа две колони - едната с имейл акаунтите съществуващи в cMailPro и втората с имейлите към които трябва да се пренасочват писмата за тях. Това означава, че трябва да създадем файл в който да има колона Source и колона Target. Отново следваме трите стъпки - Step 1, Step 2 и Step 3. В Step 1избираме Forwarders, при Step 2 избираме файла, който да прикачим от локалния компютър. При Step 3 избираме символ, който разделя записите от файла, в конкретния случай точка и запетая - Semicolon (;). Поставяме отметката на Treat first row as column headers, която означава, че нашия файл съдържа header ред, в който се намира съдържанието на колоните под него. В случая нашия файл има такъв хедър затова слагаме отметката.

\ След като сме избрали файл и сме натиснали бутона Next, ни се отваря познатия интерфейс с две падащи менюта. Тук отново имаме две стъпки. При Step 1 трябва да изберем коя колона е Source (имейлите, където пристигат писмата) и коя е Target (имейл акаунтите към които трябва да се препратят писмата дошли на Source имейл адресите). 

В Step 2, от падащото меню Domain отново избираме домейн, за който се отнасят имейл акаунтите в колона Source, в случай, че не сме попълнили домейн, или домейнът изписан след "@" не съществува в cMailPro.

Проверяваме дали всичко е коректно импортирано и натискаме бутона Finish.

\ Уверяваме се, че създаването на пренасочванията са успешни, и от този момент нататък пренасочванията са активни. Чрез бутона Import More имате възможност да импортирате допълнително още пренасочвания.