Групи (Groups) в cMailPro

Помощен център

Групи (Groups) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Groups в cMailPro, който позволява група от потребители да получават имейл съобщения, като използват oбщ имейл адрес (например support@mycompany.com).

Достъп до Groups в панела на cMailPro

В менюто Groups имате възможността да създавате различни групи, в които да добавяте контакти от ваш домейн. Можете да използвате групите, за да изпратите едно писмо към всички заинтересовани хора или цели отдели едновременно, без притеснения, че то може да не достигне до някой от тях. Такъв тип група може да е например support@mycompany.com, които отговарят на всички технически запитвания или office@mycompany.com, които отговарят за всички административни въпроси.

Можете лесно да създадете група. Попълнете следните полета:

  • Group Name - име на групата;
  • Group Email Address - имейл адрес, на който групата ще отговаря;
  • Domain - домейна, за който ще създавате група.

Интерфейс за създаване на група

След като попълните данните, натиснете бутона Create Group:

Бутон Create Group

След това, групата ще се появи отдолу в списъка Current groups. Можете да управлявате всяка група, използвайки наличните настройки срещу всяка една от тях.

Ако желаете да изтриете групата кликнете линка Delete:

Интерфейс за изтриване Delete на група

За да преименувате групата кликнете линка Rename:

Преименуване Rename на група

На екрана ще ви се появи поле в което да въведете новото име на групата, след това кликнете бутона Rename group:

Бутон Rename group и поле за въвеждане на новото име

Ако желаете да конфигурирате допълнителни настройки за групата изберете опцията Settings:

Опция Settings за допълнителни настройки

След това можете да зададете допълнителни настройки за всяка група:

Remove To and Cc from Distribution - Премахване "до: (to:)" и "копие: (cc:)" на съобщенията на всички членове от групата;

Expand Group Members - При изпращане на съобщение към потребителите, се прави проверка дали не са го получли вече и се запазва като информация. Също така при изпращане на същото съобщение към друга група отново се прави проверка на потребителите (ако имат активирана опацията expand group members), и ако е било получено от потребител, съобщението няма да бъде изпратено повторно. Опцията предпазва от дублиране на съобщения или препращане на едно и също съобщение постоянно (loop);

Report Delivery to Group - Доклад за доставено съобщение до групата;

Reject Automatic Messages - Отвхърляне на всички автоматични отговори (т.е. отговори от "роботи") към създадената група;

Remove Author from Distribution - Премахване "от: (from:)" на съобщенията на всички членове от групата;

Set Reply-To Group - при изпращане на съобщение към групата се връща отговор към цялата група;

Signalling Enabled - позволява изпращането на задача, календар, съобщение или друг вид комуникация към групата в реално време.

Интерфейс за активиране на допълнителните настройки

През линка Group Members можете да добавите всички имейл адреси, които искате да получават писмата, изпратени към тази група:

Линк Group Members дефиниране членове на групата

В падащото меню ще се покажат всички адреси, които имате запазени меню Accounts и които можете да добавяте. Избирате конкретния пощенски акаунт и кликнете бутона Add Member:

Бутон Add Member за добяване на акаунт към групата

След това ще се зареди съобщение за успешно добавяне на пощенския акаунт към групата, който може да видите в колоната Email Address:

Потвърждение за успешно добяване на акаунт към групата

Когато искате да премахнете някой адрес от групата, трябва да натиснете бутона Remove:

Интерфейс за премахване Remove на акаунт от групата