Групи (Groups) в cMailPro

Помощен център

Групи (Groups) в cMailPro

cMailPro поддържа функцията имейл групи която представлява съвкупност от имейл акаунти (членове на групата) в същия домейн или външни имейл адреси, групирани по общ за групата признак - например маркетинг, техническа поддръжка, продажби и т.н.

Съобщението се изпраща до виртуален имейл [име-на-група@домейн] и мейл сървърът го препраща на всички членове на групата.

В статията ще ви запознаем с инструментите за управление на имейл групи в cMailPro.

Достъп до интерфейса за управление на имейл групи

За да достигнем интерфейса за управление на cMailPro групите трябва да се логнем в потребителския панел с коректни потребителско име и парола, да кликнем линка Бизнес Мейл (ако не виждате меню кликнете линка Табло), от списъка с cMailPro планове да изберем коректния план (ако имаме повече от един) и да кликнем линка cMailPro Управление в горното хоризонтално меню.

Създаване на нова имейл група

В секция Групи кликнете бутона Създай нова група:

Начален изглед на секция Групи

В прозореца въведете адрес и име на групата в двете текстови полета. По-късно в статията ще разгледаме какво означават настройките, засега ще оставим тези по подразбиране. Кликаме бутона Запази за да създадем групата:

Интерфейс за създаване на нова имейл група

Текстово съобщение ни потвърждава успешното създаване на групата. Може да кликнем линка Към група и да влезем в интерфейса за управление на групата:

Потвърждение за създаване на група и линк за директен достъп

Новата група се записва в таблица в основната секция Групи:

Таблица със създадените имейл групи

Добавяне на група

По същия начин добавяме нова група и cMailPro я записва в таблицата със създадените групи:

Добавяне на нова имейл група в таблицата

Оттук може да влезем директно в интерфейса за управление на съответната група като кликнем иконата със символ стрелка срещу групата, но така ще пропуснем един важен елемент от интерфейса за управление.

Затова кликаме линка Управление на групи и влизаме в панел със същото име Групи, но с набор от допълнителни настройки.

Интерфейсът Групи ни показва таблица със списък на всички създадени имейл групи и ни предоставя достъп до настройки за управление на всяка група:

Таблица с имейл групи и настройки за управление

Ако решим да добавим нова група не е нужно да се връщаме в началото, а трябва само да кликнем оранжевата икона със символ знак плюс и етикет Добави нова група в долния десен ъгъл на екрана, за да се зареди познатия интерфейс за създаване на група:

Икона за добавяне на нова група

Нека разгледаме по-подробно настройките за управление в таблицата срещу всяка създадена група.

Добавяне на член към имейл група

Може би се чудите от къде трябва да добавим имейл акаунти (членове) в групата? За целта кликаме иконата със символ три хоризонтални точки и етикет Детайли:

Линк Детайли

Отваря се нов панел, в който кликаме иконата със символа знак плюс и етикет Добави член:

Линк за добавяне член на имейл група

В интерфейса Добави член въвеждаме имейл адрес без значение дали е cMailPro акаунт или от външен имейл доставчик (gmail.com, abv.bg…) и кликаме бутона Запази:

Интерфейс за добавяне член на имейл група

Ако опитаме да добавим повторно съществуващ вече адрес, cMailPro ще ни предупреди със съобщение:

Предупреждение срещу дублиране на членове

Членовете на имейл групата се записват в таблица:

Таблица с членовете на имейл групата

Управление на акаунт в имейл група

Срещу всеки член на имейл група на същия ред имаме достъп до две настройки - Преименувай и Премахни.

При кликане на иконата със символ молив и етикет Преименувай се зарежда интерфейс, в който може да сменим имейл адреса:

Икона Преименувай

Интерфейс за смяна името на член на имейл група

Кликаме иконата Запази за да активираме новия адрес, а текстово съобщение ни потвърждава успешната промяна:

Потвърждение за успешно преименуване

При кликане на иконата със символ кошче и етикет Премахни се зарежда интерфейс, в който трябва да потвърдим премахването на адреса от групата (действието не изтрива имейл акаунта):

Икона Премахни

Интерфейс за потвърждение на премахването

Кликаме бутона Премахни за да изтрием адреса от групата, а текстово съобщение ни потвърждава успешното премахване:

Съобщение за успешно премахване

Важно: премахването на член от имейл група не премахва имейл акаунта от cMailPro, а само прекратява принадлежността на този акаунт към съответната имейл група.{: .note}

Удобен инструмент за навигиране между панелите за управление на cMailPro групите е хоризонталния списък с линкове (познат като breadcrumb trail) в горната част на екрана:

Списък с линкове за навигация breadcrumb trail

Настройки за управление на имейл група

В същият панел имаме достъп до две допълнителни настройки - Промени настройките и Изтрий Група.

Изтриваме имейл група като кликнем иконата със символ кошче и етикет Изтрий Група:

Икона Изтрий Група

В прозореца потвърждаваме изтриването като кликаме бутона Изтрий:

Бутон за потвърждение на изтриването

Съобщение в долния край на екрана ни потвърждава успешното изтриване на групата:

Съобщение за успешно изтриване

През иконата със символ зъбно колело и етикет Промени настройките имаме достъп до всички настройки в панела, в който се създава нова група:

Икона Промени настройките

Настройки за управление на имейл група

  • Репорт за получено съобщение към групата - ако опцията е избрана, се генерира отчет за доставяне на писмата веднага след копиране на имейл съобщението и повторно изпращане до всички членове на групата.
  • Настрой автоматичен отговор към групата - ако опцията е избрана, хедъра Reply-to:, сочещ към адреса на групата, се добавя към копието на съобщението.
  • Разшири броят на членовете в група - ако опцията е избрана, се прави проверка за да се предотврати изпращане на дублирани съобщения на един и същ адрес, ако той фигурира в регистрирани под-групи.
  • Откажи автоматичните съобщения - ако опцията е избрана, се проверява идентичността на съобщенията за предпазване от изпращане на автоматични (т.е. не генерирани от човек ) съобщения до тази група.
  • Премахни автора - ако опцията е избрана, хедъра From: се премахва от списъка с членове.
  • Премахни To и CC от дистрибуциите - ако опцията е избрана, всички адреси от полетата To/Cc се премахват от списъка с членове.
  • Спиране на имейли - ако опцията е избрана, имейл съобщенията, изпратени до тази група, се отхвърлят.
  • Спиране на сигнали - ако опцията е избрана, сигналите в реално време към други комуникационни канали в cMailPro (например чат), изпратени до тази група, се отхвърлят.

Препоръчаме да запазите настройките по подразбиране тъй като те гарантират сигурно изпращане на съобщенията до групата и връщат всеки отговор до членовете на цялата група. По този начин ползвате много удобна и полезна комбинация от имейл и конферентен чат.

Тест на имейл групи в cMailPro

За да изпратим съобщение до cMailPro трябва да просто да изпратим имейл до виртуалния адрес на групата и мейл сървъра ще копира съобщението до всички членове на групата.

При отговор на който и да е член от групата, съобщението се получава от всички членове на групата, включително и от подателя на първото изпратено съобщение.