Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Outgoing mail - Създаване на отчет Email Scout Report

Outgoing mail - Създаване на отчет Email Scout Report

Помощен център

Outgoing mail - Създаване на отчет Email Scout Report

Автоматичното изпращане на отчет *Email Scout Report* съдържа резултатите от търсене в логовете на мейл сървъра, които се изпълняват и изпращат в определено време или през зададени периоди.

Отчетите могат да бъдат създадени ръчно от страницата за търсене в дневника (log search) или автоматично чрез конфигурация на ниво домейн (domain settings).

За да създадем Email Scout Report трябва да влезем в интерфейса Incoming > Logs. Тук може да създадем заявка за отчет по множество зададени атрибути - елементи от писмото и логически оператори, и този отчет (всъщност, неограничен брой отчети) да бъде изпратен на определен имейл адрес в определено от нас време или през определен период от време.

За малка компания с няколко пощенски акаунта тази възможност вероятно не изглежда впечатляваща, но ако на корпоративно ниво трябва да следите стотици имейл акаунти с циркулираща кореспонденция от хиляди имейли дневно, Email Scout Report много бързо ще се превърне във вашият най-ценен помощник.

Създаване на отчет Email Scout Report

За да създадем Email Scout Report в контролния панел на Outgoing Mail кликаме Incoming > Logs.

Начален изглед на панела Logs

Използваме инструментите за филтриране (имейл атрибути и логически оператори) в панела Query Rules за да открием специфични писма в общия лог на мейл сървъра, които желаем да бъдат включени в отчета - в примера това са всички получени легитимни писма от пощи в abv.bg. Кликаме синия бутон със символ лупичка за да генерираме отчета:

Създаване на заявка и генериране на отчет

Над панела Query Rules се зарежда нов бутон Email this search. Кликаме бутона за да се зареди диалоговия прозорец Setup Email Scout Report:

Начален изглед на прозореца Setup Email Scout Report

Ако в полето Subject (Тема) оставим заглавието по подразбиране Email Scout Report няма да различаваме генерираните отчети, затова въвеждаме описание на темата на конкретния отчет - Писма от abv.bg:

Попълване на полетата в Setup Email Scout Report

От падащото меню Delivery (Доставяне) избираме от следните опции - дали да създадем и изпратим отчета веднага, на дадена дата и час или да посочим период на доставяне:

Опции в меню Delivery

  • Right away (веднага) - изпращаме незабавно доклада до посочения получател;
  • At given time (в посочено време) - зарежда се панел с опции за настройване на дата и час на ипращане;
  • Weekdays (делнични дни) в 09:00 часа;
  • Every day (всеки ден) в 09:00, 12:00 и 16:00 часа;
  • Repeat (повтаряне) - зарежда се панел с опции за настройване на периоди с различни опции за честота на изпращане;
  • Advanced (разширени настройки) - зарежда се панел с опции за настройване на повтарящ се график във формат crontab;

В полето Sender въвеждаме имейл адреса на подателя.

В полето Recipient въвеждаме имейл адреса на получателя на отчета.

Ако имаме регистрирани няколко домейна (повече от един) се зарежда допълнително поле Choose the domain(s) to generate a report for с меню, в което да посочим конкретен домейн. Отчетът ще включва получените имейл съобщения във всички пощи на домейна, които отговарят на заявката за търсене.

От падащото меню в полето Template name избираме шаблон за структурата на отчета между опциите row (ред) и column (колона):

Настройки row (ред) и column (колона) в меню Template name

Отчет в шаблон row (ред):

Отчет в шаблон row (ред)

Отчет в шаблон column (колона):

Отчет в шаблон column (колона)

Кликаме бутона Schedule за да запазим настройките.

Текстово съобщение ни потвърждава успешното създаване и изпращане на отчета:

Потвърждение за успешно създаване и изпращане на отчета

Новосъздаденият отчет ще бъде изпратен на имейл адреса на получателя веднага или в посочената дата и час.

Подробна инструкция за настройване на времевите функции в Email Scout Report може да прочетете в статията Outgoing Mail – мейл система за репорти.

Outgoing mail и Catch-all настройка на мейл сървъра

Системата Catch-all не отхвърля съобщения до несъществуващи получатели на ниво SMTP връзка. Но тази конфигурация не е препоръчителна, тъй като тя не е съвместима с автоматично добавяне на пощенски кутии в Outgoing mail.

Автоматичните отчети Email Scout Report не се изпращат към такива получатели, тъй като те не могат да бъдат валидирани.

Спамърите често купуват списъци с десетки хиляди имейл адреси и ги използват, за да изпращат спам имейли до сървъри с Catch-all настройка, която улеснява получаването на спам в пощенските акаунти.

Автоматичните отчети Email Scout Report не се изпращат също до споделени пощенски кутии или имейл списъци.