Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Конфигуриране на cMailPro акаунт в Windows 10 Mail

Конфигуриране на cMailPro акаунт в Windows 10 Mail

Помощен център

Конфигуриране на cMailPro акаунт в Windows 10 Mail

Windows 10 съдържа вградено приложение за електронна поща (Mail), което може да предоставя както достъп до имейл акаунти, хоствани от различни доставчици (Outlook, Gmail, Yahoo, iCloud...), така и възможност за настройване на стандартни POP и IMAP услуги като тези от вашия хостинг доставчик или корпоративни комуникационни услуги като Exchange.

В статията ще ви покажем как може да конфигурирате вашия cMailPro акаунт в Windows 10 Mail. Тъй като cMailPro е професионално комуникационно приложение от най-висок бизнес клас и поддържа напълно голям брой стандартни протоколи, акаунта ще бъде конфигуриран в IMAP протокол и трябва да разполагате със следните данни:

  • пълното име на cMailPro акаунта;
  • паролата за достъп до акаунта;
  • хост имената на IMAP и SMTP сървърите, които може да откриете записани в активационния имейл на услугата. Ако поради някаква причина не откривате тези записи, моля да се свържете с колегите от техническа поддръжка за съдействие;

Създаване на акаунт в Windows 10 Mail

Когато стартирате Mail за първи път, ще се зареди интерфейса Добавяне на акаунт (Add account):

Интерфейс за добавяне на нов акаунт в Windows 10 Mail

Кликнете полето Add account за да отворите интерфейса за управление на акаунти Manage accounts.

Ще ви покажем и няколко алтернативни варианта за достъп до Windows 10 Mail и Manage accounts.

Кликнете бутона Start и в лентата или панела кликнете иконата Mail:

Достъп до Mail през бутона Start

При зареждане на приложението кликнете Accounts за да достъпите Manage accounts:

Линк Accounts в лентата на Windows 10 Mail

Кликнете иконата със символ зъбно колело (settings, настройки) в footer-a на лентата от лявата страна на екрана:

Настройка Settings в лентата на Windows 10 Mail

В новия панел Settings кликнете линка Manage accounts:

Изглед на панел Settings

В панела Manage accounts кликнете линка Add account:

Линк Add account в панела Manage accounts

Конфигуриране на cMailPro акаунт в Windows 10 Mail

В прозореца Add an account изберете последната опция Advanced setup:

Настройка Advanced setup в прозореца Add an account

В новия прозорец изберете опцията Internet email:

Настройка Internet email

Въведете пълният имейл адрес на акаунта (Email address), потребителското име (User name), паролата за достъп (Password) и името на cMailPro акаунта (Account name) в съответните полета:

Полета с настройки в прозореца Add an account

Продължете с въвеждане име на подател (Send your messages ...), входящ мейл сървър (Incoming email server), тип на акаунта (Account type) и изходящ мейл сървър (Outgoing SMTP email server):

Въвеждане на настройки в прозореца Add an account

Маркирайте всички опции в следващите четири полета и кликнете бутона Sign in:

Маркиране на опции и бутон Sign in

В последния конфигурационен прозорец кликнете бутона Done за да завършите конфигурирането на акаунта. Също така може да изтеглите безплатната мобилна версия на Outlook:

Изглед на прозорец за завършване на конфигурирането

Новият акаунт Example е успешно създаден и може да бъде достъпен през лентата с акаунти в основния интерфейс на Windows 10 Mail:

Добавяне на новия акаунт Example в Windows 10 Mail

Тест на cMailPro акаунт в Windows 10 Mail

За да тестваме новия акаунт Example, кликаме лентата с името на акаунта на операционната система Outlook. В полето From въвеждаме пълният адрес на cMailPro акаунта, въвеждаме тема и кратко съобщение, накрая кликаме бутона Send:

Интерфейс за изпращане на тестово съобщение

След няколко секунди получаваме индикация в лентата на cMailPro акаунта за получено съобщение:

Индикация за получено ново съобщение

Кликаме лентата с името на акаунта Example:

Изглед на панела за бърз преглед на съобщения

В панела за преглед се зарежда съдържанието на изпратеното тестово съобщение:

Изглед на панела за съобщения

По този начин може да конфигурирате и управлявате кореспонденцията в множество пощенски акаунти през централизирания и интуитивен интерфейс на Windows 10 Mail.